Att tolka viljor

Det händer lite då o då att företrädare för SJ AB uttalar sig om vad SEKO:s medlemmar vill, och framför det som argument i diverse förhandlingar. Detta kan ju ses som ett något sånär smart retoriskt knep, men intellektuellt är det ett ohederligt uttalande som enbart är designat för att sätta press på SEKO:s företrädare.

Att utan ha gjort en undersökning bland samtliga SEKO-medlemmar på företaget göra kategoriska uttalanden i frågan om vad: ”medlemmarna tycker” är naturligtvis inte möjligt, och när det kommer från någon i ledande position på företaget också ett helt ointressanta påpekanden. SEKO förbehåller sig självklart rätten att tolka sina medlemmar vilja, och har inte för avsikt att lämna över den rätten till företrädare för SJ AB.

Man kan också undra vem som har bäst underlag för att göra dessa tolkningar. Är det SEKO:s företrädare som dagligen via en uppsjö av kanaler är i direkt kontakt med de som utgör bulken av SEKO :s medlemmar (den åkande personalen), eller är det någon i ledande ställning som i undantagsfall kommer i kontakt med den åkande personalen? Att sitta runt fikabord ute på stationerna, och i tjänstekupéer ute på tågen borde ge en betydligt tydligare bild av vad åsikten bland SEKO:s medlemmar är än att sitta runt fikabord och i sammanträdesrum på Centralplan.

Det är också slående hur mycket vilja det finns att lyssna till vad personalen och SEKO:s medlemmar tycker när åsikten sammanfaller med den egna och företaget kan tjäna en massa pengar. Det hade varit uppfriskande om man hade en tiondel så mycket vilja att lyssna på personalen i allmänhet, och SEKO i synnerhet när det i stället kan kosta ett par kronor att åtgärda problem personalens arbetsmiljö och arbetssituation.

SEKO har precis som SJ AB också mål med sin verksamhet, dessa mål sammanfaller inte alltid med företagets intresse att maximera vinst. Man behöver inte som företrädare för SJ AB hålla med om alla åsikter SEKO framför, eller vilken inställning SEKO har i div frågor, men man får lov att acceptera SEKO:s rätt till dessa.

Om Anders Hedlund

Styrelsen SEKO SJ och Vice ordf Klubb Mälartåg
Det här inlägget postades i Diverse. Bokmärk permalänken.