VD informerar Mbl § 19

Idag hade vi Mbl § 19 möte med SJs VD. Information som ges i detta forum är av naturen ganska övergripande och anordnas med jämna mellanrum för att informera de fackliga organisationerna.

Eftersom SJs styrelse nyss haft möte och behandlat bokslutskommunikén för 2010, så ägnades denna inte så väldigt mycket tid. Vi var dock överens om att det gångna året varit stökigt med dels vinterproblemen ända in i mars på våren, askmoln i juni och stillastående tåg under sommaren. Dessutom olyckan i Kimstad och därefter den olyckliga starten på nyåret med smällen i Malmö ger en bild av ett för oss alla ansträngande år. Att sedan året avslutades med kraftigt vinterväder i redan i november har också med kraft påverkat resultatet för 2010 när vi nu lägger detta till handlingarna och tittar in i 2011 och framåt. Trots allt som hänt under 2010 har bolaget trots allt dragit in drygt 400 miljoner i vinst.

Vad kommer nu att hända under våren? Förhoppningsvis kan det bli fråga om att styrelsen tar investeringsbeslut i ett helt nytt snabbtågssystem någon gång under året. Personligen tror jag att det är viktigt att gå vidare och utveckla nya tåg innan de gamla är helt nerslitna. Skall vi bibehålla förtroende hos kunder och personal så måste det till bättre fordon med högre driftsäkerhet. Att fortsätta att satsa med fordon som är drygt 17 år i genomsnittsålder är förmodligen ingen bra strategi.

SJ startar just nu ett bolag i Danmark för att hantera en framtida expansion på den danska marknaden. För tillfället handlar det om att praktiskt hantera försäljning av biljetter mm i och med att SJ öppnat en försäljningsställe på Hovedbanegården i Köpenhamn. I framtiden kan vi säkert räkna med att detta bolag kommer att utvecklas om SJs närvaro innebär permanent trafik längre in i Danmark. Om detta kommer vi säkert att få anledning att återkomma till.

VD visar också bilder på hur hög nöjdheten med SJ Service Academy är. Även våra interna kunder är nöjda med sin vistelse på skolan. Här diskuterades som vanligt problematiken med alltför långa resor till och från skolan vid t ex JTF utbildningar.

Vinterproblematiken och antal fordon i trafik är en återkommande punkt varje gång vi träffar ledningen. Just nu går det åt rätt håll och vi närmar oss sakta men säkert ett läge där vi har fordon för normal trafik. Hjulproblemen på 80 tals-vagnarna beräknas vara löst någon gång i mitten av mars som det ser ut just nu.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Centrala Mbl gruppen, Försäljning, Lagar & Avtal. Bokmärk permalänken.