Trötta piloter – Trötta lokförare

Media har uppmärksammat att en SAS-pilot somnade under en flygning. Det hände medan andrepiloten var på toaletten som kaptenen somnade till. Enligt Svensk Pilotförening händer det varje dag att en pilot somnar till under flygning.

Vi lokförare somnar också till under våra körningar, inte minst vid arbete på nattimmarna. Det kan röra sig om microsömn eller en kortare tupplur. Lokföraren har inte som en flygkapten en andrelokförare som kan väcka en eller själv hålla kontrollen över tågets framfart. Det gäller för lokföraren att hålla sig vaken och att microsömen inte blir mer än just microsömn.

Skiftarbete sliter på kroppen och stör människans naturliga sömnrytm. Värre blir det när man som lokförare och piloter har diskontinuerlig skiftgång, dvs oregelbundet skift där du varje arbetsdag börjar och slutar vid olika tider. Vi brottas ständigt mot trötthet och det är något varje lokförare och pilot måste lära sig att hantera, annars klarar vi inte vårt jobb. Det krävs att arbetsgivaren har förståelse för vår situation och anpassar arbetsscheman med hänsyn till förutsättningarna. Kortare arbetspass och arbetsperioder under nattimmarna  gynnar lokförarens hälsa och säkerheten på spåren.

Dessvärre ser vi en allt tydligare tendens till att arbetsgivarna vill pressa ut mer arbetstid samt minska uppehållen för rast och pauser. Detta skapar dålig arbetsmiljö samtidigt som säkerheten urholkas. På SJ:s dotterbolag Norrlandståg arbetar lokförarna 6-7 timmar utan rast, dvs ett helt dagsverke utan rast. Norrlandståg kör sovvagnståg och på natten sätts reaktionsförmåga och andra viktiga egenskaper för en lokförare ned. Forskare talar om att man under vargtimmarna är att jämföra med en person som har 1,2 promille alkohol i blodet. Då väljer Norrlandståg att låta sina lokförare arbeta 7 timmar i ett sträck.

SJ ser möjlighet att göra ekonomiska vinster genom sitt dotterbolag, och därför kommer SJ att flytta över sin egen nattrafik till Norrlandståg. På SJ arbetar lokförarna nämligen inte mer än arbetstidslagen föreskriver, dvs maximalt 5 timmar i sträck utan rast. På nattimmarna borde man inte arbeta mer än kanske 3 timmar i sträck för att efter en rast återigen arbeta upp till 3 timmar. Det är viktigt för säkerheten att inte arbeta många timmar i sträck. Lokförarna måste få uppehåll för rast och paus under arbetsdagen, speciellt gäller det på nattimmarna. Även på SJ vill chefer att personal ska arbeta långa arbetspass utan rast. Krav om 10 timmars sträckarbete förekommer men här har Seko sagt tydligt nej.

Piloterna verkar brottas med samma problem som lokförarna. Mer arbete, mer komprimerat arbete och långa arbetsperioder utan riktiga möjligheter till vila och återhämtning. Forskarnas studier av nattarbete och rekommendationer de lämnar tillmäts väldigt liten betydelse vid schemakonstruktion och schemaläggning. Ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet vilar därför tungt på fackföreningarna och därför är det viktigt att lokförare och piloter stöttar sina respektive fackföreningar i arbetet med att skapa bra och säkra arbetstidsregler.

SvD: Inte ovanligt att piloter somnar

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Diverse, Lokförare. Bokmärk permalänken.