Fokus: Arbetsmiljö X40

Lokförarnas arbetsmiljö på dubbeldäckaren, X40, har dessvärre varit dålig helt från ritbordet. Skyddsombuden har tillsammans med arbetsgivaren verkat för och genomfört en rad åtgärder. Ändå kvarstår många arbetsmiljöproblem som vi gemensamt måste anstränga oss för att få arbetsgivaren att lösa.

Att lösa problem tar tid och kostar pengar. Det kan därför vara svårt för en arbetsgivare att se de framtida vinsterna med att lösa arbetsmiljöproblem. Risken är att arbetsgivaren frestas att inte vidta alla nödvändiga problem för att kortsiktigt spara pengar. I det långa loppet blir dock kostnaden för dålig arbetsmiljö högre och det är det vi måste visa för vår arbetsgivare. Rapporteringen av fel och brister på företaget är låg i alla avseenden, och inte minst vad gäller arbetsmiljöproblem på X40. En rapport om ett problem ger ingen större kraft i att övertyga arbetsgivaren om att vidta åtgärder. Om vi däremot kan visa upp många rapporter på samma problem ger det skyddsombuden större tyngd i dialogen med arbetsgivaren, och om så krävs även med Arbetsmiljöverket.

X40 som skyddsområde ligger på skyddsombud i Stockholm. Därför kommer aktiviteterna att samordnas i Stockholm. Seko kommer att ta ett större ansvar i arbetsmiljöarbetet med X40 genom att mer aktivt arbeta med frågan i skyddskommittéer och andra forum på arbetsplatsen. I ett första steg går lokförarklubben i Stockholm ut med ett specialnummer av medlemstidningen STHLM LOK som uteslutande handlar om arbetsmiljöarbetet med X40. Detta nummer kommer att ha större spridning än vanligt då tanken är att tidningen distribueras till orter som har X40-tjänst. Håll därför utkik efter STHLM LOK i era postfack och ta gärna en stund till att läsa igenom tidningen.

Arbetsmiljöproblem är inget alla behöver vara eniga i att det är ett problem, utan ett problem kan vara individuellt eller gälla några få. Det viktiga är att du som lokförare dokumenterar problemen i rapporter. Det behöver inte vara fråga om nya problem, utan det kan vara saker du upplevt eller funderat på en längre tid. Har du tidigare skrivit rapport, utan att få svar eller kunnat se en förändring, ber vi dig att ta upp problemet igen. Vi vet att det känns tröstlöst för många att skriva rapport efter rapport utan att få svar eller se någon förändring. Det är därför vi nu tar ett helhetsgrepp i frågan där alla berörda skyddsorganisationer, fackklubbar och lokförare i stort ska försöka sätta större tryck i frågan.

Problem som många upplever är buller, ventilation, för hög/låg hyttemperatur, säkerhetspedalen, instrumentering, förarstolen och sittställning. Därutöver finns en rad problemområden att ta tag i. En dålig arbetsmiljö behöver inte betyda att du omedelbart får problem. Det kan ta längre tid, i bland många år, innan du får problem med t.ex. hörsel, leder och syn. Det är därför viktigt att du skriver rapport på problem även om du inte fått några skador eller symptom.

Skriv rapporter! Rapporter skickar du till ditt lokala skyddsombud eller direkt till skyddsombuden i Stockholm. Du hittar deras mejladress genom att söka på Skyddsombud lokförarna i SJ:s outlook.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare. Bokmärk permalänken.