SJ och Västkustbanan

SJ har idag som framgår av information på bland annat företagets intranät informerat SEKO och övriga Personalorganisationer om att SJ ska upphöra med sin tågtrafik på Västkustbanan från och med den 10 april. Något datum för en kommande verksamhetsförhandling enligt MBL § 11 saknas för närvarande.

SEKO har i samband med informationen påpekat att informationsarbetet har fungerat dåligt då tidigare möten blivit inställda och att det är viktigt att SJ informerar berörd personal innan media får del av informationen.

SEKO kommer nu omgående påbörja diskussioner med berörda klubbar, men även med övriga klubbar inom SEKO förhandlingsorganisation SJ om vilka krav som SEKO ska ta med sig till kommande förhandlingar.

Ytterligare information kan fortlöpande läsas på  www.sekosj.se eller http://blogg.sekosj.se/

 

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Centrala Mbl gruppen, Försäljning, Ombordpersonal, SJ AB, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.