SJ tar över pendeltåg och regiontrafiken i Väst

På fredagens styrelsemöte i SJ AB fattades det formella beslutet att ta över trafiken i Väst. Beslutet tas efter att det under en period pågått förhandlingar med Västtrafik i frågan. Anledningen är som de flesta redan vet, att DSB aviserat att man går ur trafiken i Sverige pga dålig lönsamhet. DSB avvecklar troligen all verksamhet i Sverige, men det är fortfarande oklart när trafik i Småland och Uppland övergår till andra operatörer.

SJ kommer nu att via ett dotterbolag ansvara för trafiken under minst tre år framåt. Trafiken övergår till SJ den 1 maj 2012. På en månad skall alltså denna stora trafik tas om hand vilket kommer att bli en gigantisk arbetsuppgift.

Ur facklig synpunkt är detta mycket viktigt för SEKO att allt blir rätt. SEKO organiserar 325 anställda i DSB Väst. SEKO har alltså den absoluta majoriteten av de anställda i DSB Väst som medlemmar.

Det kollektivavtal som anställda i DSB Väst går under skall förhandlas in i det dotterbolag som tar hand om trafiken. Dessa förhandlingar kommer att starta relativt snart och leds av våra ombudsmän i SEKO.

Det kommer givetvis också att påverka moderbolagets verksamhet i Göteborg det som nu sker. Exakt hur man tänker sig att utnyttja stordriftsfördelar är inte klart ännu, men det är troligt att företaget på olika sätt kommer att försöka merutnyttja personal tex.

SEKO SJ har ett första möte med SJ AB på måndag där vi kommer att diskutera praktiska frågor om situationen. Dock vill jag vara tydlig med att alla förestående förhandlingar av kollektivavtalskaraktär leds av ombudsmän på SEKO centralt.

Jag vill avslutningsvis hälsa alla nya och gamla arbetskamrater välkomna åter. Jag ser fram emot att få jobba tillsammans med er alla.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Lokförare, Ombordpersonal, SJ AB, Spårtrafik, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.