SEKO uppmanar till en tyst minut för avlidna i arbetet fredagen den 27 april 2012 klockan 12.00

För att hedra de som avlidit på grund av arbetsplatsolyckor, hot och våld, arbetsrelaterade sjukdomar eller självmord efter mobbning i arbetet utlyser LO och förbunden en tyst minut på arbetsplatserna fredagen den 27 april klockan 12.00.

61 människor dog i arbetsplatsolyckor på svenska arbetsplatser 2011. Det innebär att arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång ökar för andra året i rad. Varje år dör dessutom minst 1 000 personer i Sverige av cancer, hjärt-, kärl-, eller lungsjukdom där förhållanden i arbetet är den mest betydande orsaken bakom dödsfallet.

Utöver detta har cirka 100–300 självmord mobbning i arbetet som främsta orsak.

Under 2011 uppmärksammades brister i arbetsmiljön på ett oerhört tragiskt sätt. En av förbundets medlemmar, anställd på häktet i Flemingsberg, mördades av en intagen på ett mycket brutalt och hänsynslöst sätt. En ung kvinnas liv släcktes hänsynslöst och våldsamt. Händelsen ledde till en mycket uppmärksammad debatt och medial bevakning på brister som finns för anställda inom kriminalvården där hot och våld och ensamarbete förekommer. Även inom andra arbetsområden arbetar förbundets medlemmar och arbetskamrater i en arbetsmiljö med risk för att skadas och dödas på grund av brister i säkerheten på arbetsplatserna.

Arbetsgivarna har ett huvudansvar att se till att arbetsmiljön på arbetsplatserna blir så bra att arbetsmiljön inte leder till att människor skadas och avlider i arbetet. Men det behövs även ökade resurser till en samlad arbetslivsforskning samt mer pengar till Arbetsmiljöverket för inspektioner och där har regeringen ett ansvar.

Manifestationen i Sverige hålls inför Workers Memorial Day den 28 april. Bakom den internationella dagen mot dödsolyckor i arbetslivet står Världsfacket, IFS; Europafacket, EFS; samt de globala branschfacken i vilka LO och förbunden är medlemmar.

Inför fredagen den 27 april 2012 uppmanar SEKO klubbarna, förhandlings- och branschorganisationerna att försöka få till stånd överenskommelser med arbetsgivarna om att hedra avlidna i arbetet med en tyst minut klockan 12.00.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.