Kejsarens nya kläder

På ett informationsmöte i Sundsvall den 7 mars presenterade division affär och service affärsplanen för 2013 samt vilka aktiviteter som skall genomföras under året. Temat för 2013 är kundlöftet, dvs kunderna skall få det man betalar för.

Under mötet kom det också fram att SJ funderar på ett nytt modernt kollektivavtal. Det var HR som informerade om detta. HR borde ju veta eftersom det är från den avdelningen i företaget som tolkningar och förhandlingar om kollektivavtal förs. Både i det nuvarande och ett eventuellt nytt avtal. Ett av de spännande inslagen i denna tanke om ett nytt kollektivavtal, som HR informerade om i Sundsvall och sedermera på intranätet, är att ingen av de berörda fackföreningarna är informerade om planerna.

I dag den 11 april var det sagt att parterna, dvs SJ AB samt fackföreningarna, SEKO, ST och SACO, skulle växla yrkanden med varandra. Eftersom detta är starten på de lokala förhandlingarna om förändringar i Spåra SJ var det med en viss spänning SEKOs representanter infann sig med en diger lista på förändringar som vi vill diskutera i de kommande förhandlingarna. Spännande eftersom vi tagit HR på orden och förväntade oss ett förslag från företaget i linje med uttalandet om ett ”modernt kollektivavtal”.

Av detta blev det intet. Ur ett möte som var planerat för en tre timmar lång genomgång av föreningarnas yrkanden och SJs förväntade förslag på ett nytt modernt kollektivavtal blev det endast ett kortare möte. SEKO SJ hade förberett sig ordentligt och överlämnade skriftligt dels yrkandet samt en förhandlingsfullmakt för förhandlingsdelegationen.

Företaget, företrädda av HR, hade inget motsvarande att delge oss, utan rapade upp gamla kända ståndpunkter. Jobba 6 timmar innan man får rast, 14 timmars arbetsperiod, 10 timmars dygnsvila på hemstation resp 7 timmars vila på överliggning.

Givetvis så glömde man inte att framföra kravet på att sommaren numera skall anses inträffa redan i maj och avslutas i september. Trots att sommarsemestrarna i deras värld skall förläggas under denna långa period så är vi bara värda tre veckors ledighet i sträck. Semestern skulle då delas in i en vecka i maj endast en tre veckor lång semester under perioden juni-augusti och en vecka i september.

Man kan ju ha olika syn på vad som skall betraktas som modernt. Men att som HR nu gör är att enbart fokusera på att försämra de anställdas villkor är inte varken modernt eller acceptabelt. Om företaget vill ha ett förtroendefullt samarbete och utveckla avtalen då fordras det en genomgripande förändring.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Försäljning, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Service, SJ AB, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.