SJ vill inte ha förhandlade för- och efterarbetstider för ombordpersonal!

SEKO och övriga personalorganisationer var den 2 juli kallade till SJ för en förhandling om borttagande av den aktivitetslista som nu finns och som beskriver vilken tid som gäller för de arbetsuppgifter som ska utföras som förberedelse och efterarbete i samband med tågtjänst.

SJ hävdade i förhandlingen att de inte behöver ha någon förhandlad lista på tider utan hävdade i förhandlingen att de har rätt att leda och fördela arbetet i enlighet med den s.k. arbetsledningsrätten. Endast gångtiden för förare är en fråga som enligt SJ är avtalsreglerad. Samtidigt så hävdade de också att genom användning av nya tekniska hjälpmedel så behövs det inte längre så mycket tid som tidigare.

SEKO framförde bland annat i förhandlingen att nuvarande aktivitetslista behöver ses över och justeras och inte tas bort, inte minst mot bakgrund av att nuvarande tider inte räcker till, speciellt inte när det gäller förarbetstiden. Många medlemmar använder delar av sin fritid för att hinna med det de uppgifter som de måste göra innan tåget ska avgå. När det gäller frågan om användning av nya tekniska hjälpmedel som underlättar arbetet så har vi givetvis inget emot ny teknik – men en förutsättning är att den nya tekniken är tillförlitlig och fungerar! Vi framförde också att SJ borde tänka sig för mer än en gång när det gäller frågan om för- och efterarbetstider. De nu kraftigt stigande sjuktalen bland ombordpersonalen kommer knappast att bli lägre för att man ytterligare pressar tiden för yrkesgruppen.

Förhandlingen avslutades i oenighet då SJ beslutade att ta bort aktivitetslistan och SEKO SJ kommer nu att via förbundet att begära central förhandling i ärendet.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Turlistor. Bokmärk permalänken.