SJs beslut om nedbemanning väcker frustration och vrede hos medlemmarna

Seko har som tidigare informerats om, reserverat sig mot SJ beslut om ytterligare nedbemanning på tågen med anledning av att vi gör den bedömningen att beslutet kommer att innebära en ytterligare försämrad säkerhet och arbetsmiljö på berörda tåg. Vi har full förståelse för den frustration och vrede som många medlemmar nu känner. Något som vi också framförde till SJ under förhandlingen.

Under förhandlingen påminde vi också SJ om farhågor som vi framfört i tidigare förhandlingar, nämligen:

”inte kan utesluta att företaget mer eller mindre saknar kompetens och förmåga att bedöma risker ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Något som även gäller SJs förmåga att lösa problem inklusive förmåga att kommunicera med kunderna om vad de faktiskt har köpt för vara/tjänst”.

Vi anser att SJ under det gångna året visat att våra farhågor till stor del har besannats under året och som enligt vår mening negativt påverkat ohälsotalen bland ombord personalen. Ohälsotal som garanterat kommer fortsätta att stiga efter genomförande av etapp 3 den 2 maj.

Några av de 9 punkter som Seko krävt i förhandlingarna är:

 • Högre kompetens på all ombord personal till en ny gemensam nivå motsvarande dagens högsta för att garantera att det finns personal med erforderlig kompetens ombord i samband med t.ex. olyckor, men även i samband med andra oregelmässigheter ur trafiksäkerhetssynpunkt.
 • Tillgång till personal med erforderlig utbildning så att snabbtågen inte under några omständigheter framförs med mindre än två ombord personal. I annat fall skall situationen bedömas som ett stoppande fel och avgången ställas in. Känsligare produktion med mindre marginaler, t.ex. vid sjukskrivningar.
 • Alla erforderliga verktyg som SJ i flera fall väljer att kalla processer ska vara färdiga och i drift. T.ex. fungerande viseringsverktyg och att bistroutrymme och montrar med varor är låsbart.
 • Kontrollgruppen behöver utökas så att utvecklingen av ett kundbeteende med fler som chansar att resa utan biljett motverkas. Den slopade biljettförsäljningen har negativt påverkat arbetsmiljön ombord på tågen.
 • Förarna ska som grund endast göra utrop som är relaterade till trafiksäkerhet. Den slopade biljettförsäljningen har inneburit att behov av högtalarutrop ökat. Utrop som förarna enligt Seko ej ska utföra.
 • Tydliga regelverk och rutiner måste finnas när det gäller bemanning av tåg utöver de av SJ fastställda miniminivåerna.
 • Det ska alltid finnas minst en ombord personal i varje enhet i multippelkopplade regionaltåg.Seko SJ kommer uppmana klubbarna att så fort det är möjligt att anordna särskilda medlemsmöten för att diskutera SJs beslut om ytterligare nedbemanning av tågen. På mötena kommer det också i så fall att diskuteras vilka legala åtgärder som finns att använda sig av i det fortsatta arbetet mot ett genomförande av beslutet.
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till SJs beslut om nedbemanning väcker frustration och vrede hos medlemmarna

 1. Magnus Karlsson skriver:

  Nu är vi snart där, i läget där vi är maximalt nedbemannade, läget där det kan bli svårt att backa.
  Jag efterlyste i kommentar till ett tidigare inlägg konkreta åtgärder. Exempel på sådana var kontakt med arbetsmiljöverket, debattartiklar i dagspressen, påstötningar hos vår ägare osv. Jag kan ha fel (ett årsvist, men sällsynt fenomen), men det enda svar jag sett är de reservationer ni har gjort. Inget ont om dem, de var nog så skarpa. Men de stannar liksom inom familjen..

  Har ni på något sätt gått utanför familjen? Presskontakt? Arbetsmiljöverket? Vår kära ”arbetarregering”, tillika vår ägare?
  Sådant här kanske har skett och jag har missat det. I sådana fall ber jag om ursäkt.

  Vad gäller arbetsmiljöverket ställde jag tidigare frågan om möjligheten att begära en så kallad systemtillsyn. Den möjligheten kanske inte längre finns. Men om den gör det vore det väl i högsta grad lämpligt att utnyttja den. Särskilt efter det senaste debaclet med att skicka ut ett icke fungerande arbetsverktyg efter att vi genomgått en icke fungerande utbildning. Mitt intryck är att hela arbetsmiljöarbetet inom företaget skulle må väl av en rejäl genomlysning.

  Vi måste inte vara så himskans samarbetsvilliga hela tiden. Det är hög tid att offentligt peka på de brister som finns inom företaget. Det skulle både vi och vår ägare tjäna på. Vilket vore glädjande. För trots allt så har vi en kärlek till vår verksamhet, järnväg är speciellt! Annars skulle inte så många av oss varit här så länge.

  Magnus K

  • admin skriver:

   Hej Magnus

   Jag vill nog påstå att Seko tillsammans med arbetsmiljöorganisationen spelar på alla de tangenter som du nämner i ditt inlägg. Huvudskyddsombudet vid SJ har tex anmält nedbemanningen som ett ärende till Arbetsmiljöverket. Nu går vi in i en ny fas i och med att den lägre bemanningen träder i kraft den 2 maj. Då kommer vi givetvis att följa utvecklingen dag för dag och göra vad vi kan för att hantera situationen.
   I frågan om nedbemanning kan jag konstatera att vår hållning har försenat införandet av lägre bemanning med ca ett år. Dessutom har Seko tvingat fram rätt många förändringar gentemot det ursprungliga förslaget.
   Mvh

   Erik Johannesson

Kommentarer inaktiverade.