Information från Seko

Avsyning: Inför T17 så har efterarbetstiderna ändrats på turlistorna. Arbetsgivaren har förlagt tid för Ags att syna av tåget, men inte för bef. 3. På samråd med Seko för snabbtåg diskuterades detta, och samtliga närvarande klubbar ansåg att detta förstås är en försämring för oss, och att bästa sättet att hantera detta är att vi alla försöker hantera det på samma sätt, lämpligen genom att Ags synar själv och varenda gång tiden inte räcker till (om du har ledsagning, rullstol, frågor från resenärer, resenärer på toaletten etc. etc.) så skriv övertid! Vi vet att vi gärna är schyssta och hjälper varann så att alla kan komma iväg till överliggningshotell så snart som möjligt, men det enda vi gör är att vi löser problemet genom att bjuda på vår fritid. Ju mer vi gör det desto mindre tid kommer vi även framöver att få till våra arbetsuppgifter, särskilt som arbetsgivaren då inte märker hur lång tid som faktiskt går åt.

Fridagsvila/Veckovila: Det har framkommit att medlemmar på flera olika åkstationer gjort egna överenskommelser med planerare om kortare fridagsvila och/eller veckovila och i gengäld fått de turer de hellre vill åka av olika anledningar, eller bara för att hjälpa planerarna att få ihop schemat. Detta är inte tillåtet enligt vårt avtal, som i detta fall ersätter arbetstidslagen. I Spåra SJ §6 mom. 4 står: Fridagsperioden för Fp och Fv ska förutom fridagen/fridagarna omfatta ytterligare minst 12 timmar.” Detta är alltså inget som vi som enskilda medarbetare kan bestämma om själva, lika lite som arbetsgivaren får kringgå vad som står i avtalet. För att vi ska kunna hävda vår rätt till det vi har avtalat, så krävs också att vi i alla avseenden förhåller oss till det avtalade, även i de fall vi personligen kanske gärna skulle gjort en liten ”deal” med kortare fridagsvila, dygnsvila eller annat för att få en bättre åkning just den dagen.

”30-minutaren”: För alla ombordmedarbetare finns 30 minuter per vecka tillgodoräknad arbetstid för det som förr benämndes ”biljettredovisning”. På våra gruppnycklar beräknas alltså en arbetsvecka till 37 timmar och 30 minuter som max, så att resterande 30 minuter finns tillgodoräknat för redovisningsarbete. Därmed syns alltså inte den tiden som vi använder till redovisning i schemat eller i TrAppen, men det betyder inte att en kan strunta i att redovisa och hänvisa till att en inte har fått tid till det. Håll gärna koll på hur mycket tid som faktiskt går åt dock, är det så att du lägger mer tid på det så prata med din chef och skriv övertid, eller kontakta din fackliga representant för assistans. För timanställda så kompenseras denna 30-minutare med något högre timlön än vad kollektivavtalet stipulerar.

Lotta Tväråna

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.