SJ och erinran som utdelats efter APT i Stockholm

SJ vägrar att ta tillbaka de erinran som utdelats efter avbruten APT i Stockholm.

Seko har idag den 14 mars på möte med skyddskommittén för SJ division Trafik & Service krävt att SJ ska ta tillbaka de erinran som har utdelats till några av våra medlemmar i Stockholm. Vi har också begärt att deltagarna på aktuell APT ska kallas till ett möte, på vilka samtliga deltagare får möjlighet att ge sin bild av vad som faktiskt hände på Arbetsplatsträffen.

Den APT som genomfördes inom divisionen i Stockholm den 22 februari avbröts av SJ, då tonläget enligt deras utsago inte var i linje med hur samtal ska föras i företaget. Tyvärr har företaget valt att ensidigt lyssna på sina lokala chefer och aktivt valt att inte lyssna på övriga deltagare. Händelsen är enligt Seko bland de allvarligaste personalärendena i företaget på över femton år.

Seko och skyddsombuden har under tiden sedan händelsen inträffade valt att själva göra en utredning om vad som egentligen hände, en utredning som nu är klar. Samtidigt har berörda medlemmar erbjudits facklig medverkan vid möten med SJ. Seko SJ styrelse kommer under nästa vecka diskutera frågan och fatta beslut om hur vi går vidare i frågan.

Informationen kommer att uppdateras så fort ytterligare information finns. I första hand på Seko SJ blogg http://blogg.sekosj.se

För informationen ansvarar Stefan Zetterlund.

Det här inlägget postades i Lokförare, Ombordpersonal, SJ AB. Bokmärk permalänken.