Frågor och svar om spårtrafikkonflikten (maj 2017)

Seko har sammanställt ett antal frågor och svar till alla oss medlemmar kring den varslade konflikten. Direktlänk om man vill skriva ut sammanställningen finns här (på Seko.se): https://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/faq_spartrafikkonflikt_170510.pdf

1. Varför har Seko varslat om strejk inom spårtrafikområdet?

Almega vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden har fått. De kräver att anställda inom spårtrafiken ska betala genom till exempel sämre arbetstider för att få en löneökning i nivå med det så kallade lönemärket.

När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) är vi villiga att betala för ökad trygghet. Trots detta försöker
Almega på alla sätt förhindra att det kommer tillstånd.

2. Vad är märket?

Det så kallade märket är den nivå på löneökningar som parterna inom industrin kommer överens om. Denna nivå blir sedan normerande för resten av arbetsmarknaden.

3. Almega påstår att Seko vill ha mer än märket. Är det sant?

Nej. Det märke som reglerar löneökningarna i årets avtalsrörelse innehåller en låglönesatsning. Detta innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten för de med löner under 24.000 kronor. Men Almega vägrar gå med på det. De kräver avräkning och motvaluta för att lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket fastställda låglönesatsningen.

4. Vilka kommer att tas ut i strejken?

Från den 12 maj klockan 14.00

Samtliga Seko-medlemmar som arbetar som komfortoperatörer på SJ i Hagalund. Depåoperatörer och fordonsvårdare på ISS Facility i Hagalund. Tågstädare på Sodexo AB i Hagalund. Anläggningspersonal, det vill säga lokalvårdare och klottersanerare, på MTR tunnelbana AB i Stockholm.

Från den 16 maj klockan 03.00

Alla lokförare på SJ Götalandståg AB i Göteborg. Arbetsnedläggelse och blockad av arbetet med att lossa LKAB:s malmtåg i Luleå malmhamn (Sandskär). Stridsåtgärden gäller lokförare, bangårdpersonal och växlare på Green Cargo AB (Hertsövägen 6 och Föreningsgatan 1 i Luleå). Alla Seko-medlemmar på Emtrain AB i Älvsjö.

Från den 19 maj klockan 03.00

Total arbetsnedläggelse samt blockad av samtliga arbetsuppgifter i Scandiahamnen. Stridsåtgärden berör bangårdspersonal och växlare anställda vid Baneservice Skandinavia AB. Alla tågvärdar på Transdev SverigeAB i Malmö samt alla tågvärdar på MTR pendeltågen AB i Stockholm och Södertälje.

Vidare gäller generellt att arbetsuppgifterna försätts i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.
Seko varslar även om övertids- och mertidsblockad för förbundets samtliga medlemmar inom spårtrafikavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad från den 12 maj klockan 14.00.

5. Hur många medlemmar tas ut i strejk?

Den 12 maj: omkring 330 Den 16 maj: omkring 130 Den 19 maj: omkring 400

6. Hur ska medlemmar i andra förbund göra om strejken bryter ut?

Det avgörs av det förbund där man är medlem. Allt som rör sådana frågor ska besvaras av det egna förbundet. I de fall det är uppenbart att medlemmar från andra förbund utför arbetsuppgifter som innan konflikten utfördes av Seko-medlemmar ska det rapporteras till Sekos centrala konfliktpanel, konflikt@seko.se. Konfliktpanelen för sedan frågan vidare för beslut om eventuella mot åtgärder.

7. På vilket sätt kommer strejken att drabba resenärerna?

Eftersom de tågbolag som är uttagna i konflikt inte kommer att kunna trafikera sina sträckor som vanligt, rekommenderar vi de resenärer som vanligtvis åker med dessa tågbolag att planera sina resor i god tid och, om möjligt, hitta alternativa färdsätt. Vid frågor, kontakta det aktuella tågbolaget.

8. Får tågoperatör som omfattas av stridsåtgärder sätta in bussar för att transportera resenärer till deras destinationer?

Om så sker ska Sekos centrala konfliktpanel, konflikt@seko.se, informeras. Bedömning görs från fall till fall om åtgärden är att betrakta som ett kringgående av varslet.

9. Kommer det att gå några tåg över huvud taget på dessa sträckor?

I den mån det finns andra tågbolag som kör på dessa sträckor, så ja. Andra tågbolag får dock inte ta över de arbetsuppgifter som är försatta i blockad.

10. Sekos strejk innebär att jag inte kommer att kunna ta mig till mitt arbete eller hälsa på mina barn. Varför hindrar facket mig från detta?

Seko har bedrivit förhandlingar med Almega i en dryg månad utan resultat. I det läget återstår för oss bara konfliktvapnet för att våra medlemmar ska få den löneökning som övriga på arbetsmarknaden fått. Vårt fokus har varit att tågtrafiken ska störas så lite som möjligt i ett första skede. Vi beklagar naturligtvis att det skapar olägenheter för resenärerna, men hoppas på förståelse för den situation som har uppstått och vi vill undvika att den upprepas.

11. Kan jag bli medlem i Seko nu och få strejkersättning vid en eventuell konflikt?

Ja, du kan bli medlem direkt via hemsidan seko.se. Strejkersättning betalas ut efter beslut av Sekos förbundsstyrelse till alla berörda som är medlemmar i Seko före det att strejken löses ut.

12. Jag är medlem i Seko, hur får jag konfliktersättning vid en eventuell strejk?

Alla medlemmar som berörs av konflikten kommer att få information via sina lokala fackliga företrädare om hur de går tillväga för att få ersättning om strejken löses ut. Följ utvecklingen på Sekos hemsida seko.se

13. Om min arbetsgivare ställer frågan om jag är medlem i facket, är jag skyldig att svara då?

Nej. Om du behöver stöd mot arbetsgivaren, kontakta din lokala fackliga organisation.

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Medlem i facket, SEKO, SJ AB | Kommentarer inaktiverade för Frågor och svar om spårtrafikkonflikten (maj 2017)

Konfliktinformation

Seko har varslat om konfliktåtgärder som träder i kraft kl 14.00 fredagen den 12 maj. När varslade konfliktåtgärder träder i kraft gäller följande för Sekos medlemmar på SJ AB.

En arbetsmarknadskonflikt av den typ som Seko varslat om är inte att likställa med frivillighet. Seko förväntar sig att alla medlemmar ställer upp och respekterar det varsel som lagts.

På SJ AB är gruppen komfortoperatörer i Hagalund uttagna i strejk och blockad föreligger när det gäller att utföra arbetsuppgifterna.

Varslet omfattar också på SJ AB övertids-, mertids- och nyanställnings- blockad. Detta gäller alla Sekos medlemmar i hela järnvägsbranschen. För Seko medlemmar på SJ AB innebär det att respektera blockaden mot att utföra övertids- och mertidsarbete samt blockad mot nyanställning.

Sekos hemsida www.seko.se gäller som huvudkälla för aktuell information. Konflikten kan lösas och avslutas med kort varsel. Därför är det viktigt att ni håller er uppdaterade via denna hemsida hela tiden. Givetvis kommer vi försöka att ha folk tillgängliga på respektive åkstation/arbetsplats men den snabbaste vägen att få korrekt information är via www.seko.se alternativt denna blogg.

Vad innebär varslet för mig?

Strejk för gruppen Komfortoperatörer i Hagalund

Total arbetsnedläggelse, strejk, för Sekos medlemmar som arbetar som komfortoperatörer i Hagalund. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbets- nedläggelsen. Inget annat företag får ta över och utföra arbetsuppgifterna.

Övertids- och mertidsblockad

Övertids- och mertidsblockad innebär förbud att arbeta övertid och mertid. Tågförsening som innebär övertidsarbete får pågå på sedvanligt sätt för att slutföra tjänstgöringstur. I situationer där osäkerhet råder, till exempel vid särskilda händelser som är svåra att bedöma skall Sekos konfliktpanel tillfrågas om besked för att avgöra om övertidsarbete kan genomföras. E-postadress och telefonnummer finns längst ner i detta meddelande.

All övrig övertid är försatt i blockad.

Nyanställningsblockad

Nyanställningsblockad. Då SJ AB kallt endast anställer sina timanställda de dagar som de jobbar, så upprättas ett nytt anställningsförhållande för varje dag de är inne och jobbar. Detta betyder att de turer som ni har fått uppbokade innan den 12 maj kl. 14.00 och som gäller dagar efter den 12 maj inte är föremål för konflikt. Däremot är det med hänvisning till nyanställningsstoppet blockad mot delgivning av turer som sker efter den 12 maj.

Om konflikten bryter ut

Om konflikten bryter ut så kommer Seko SJs klubbar att ha förtroendevalda som kommer att kunna hjälpa er med frågor och praktiska detaljer.

Har ni frågor eller funderingar så får ni självklart höra av er till någon förtroendevald eller kontakta Seko konfliktpanel på email konflikt@seko.se eller ring 072-20 71 121.

Information kommer även fortlöpande att uppdateras på denna blogg.

Denna information finns även som en medlemsinformation i .pdf-format: Seko SJ konfliktinformation den 8 maj 2017

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Konfliktinformation

Avtalsnytt #3

Seko har idag varslat om strejk. Förhandlingarna om ett nytt Spårtrafikavtal strandade i fredags och det saknas i nuläget möjlighet att fortsätta förhandla med Almega under rådande omständigheter.

Under torsdag och fredag förra veckan borde förhandlingarna ha präglats av konstruktiva förslag och kompromiss, istället har vi mött ett Almega som strävat bakåt och grävt sig allt djupare ner i sina skyttegravar. Detta beteende är oacceptabelt och det är deras krav på oss också.

Först och främst vägrar Almega att tillämpa det märke som industrin satt. Sekos medlemmar ska inte få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. Almega kräver avräkning och motvaluta för lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket fastställda låglönesatsningen. När det gäller vårt krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) försöker Almega på alla sätt förhindra att det kommer tillstånd. Detta trots att vi beredda att betala för ökad trygghet. Förhandlingarna har onekligen varit farsartade.

Apropå orimliga krav, Almega har under förhandlingarna preciserat ett av sina krav – det gällande “undertid”. Så här tänker Almega att det ska fungera – om din arbetsgivare lägger ett schema med mindre än 100 % effektivitet så blir “undertiden” tillgänglig som arbetstid under de kommande månaderna. För att kunna lägga ut “undertid” vill Almega ge arbetsgivaren möjlighet att omvandla dina fridagar till vanliga arbetsdagar (inte ens övertid!). Det här är vad Almega och arbetsgivarna ser som lämplig motvaluta på våra krav. Almega tycks inte förstå att deras orimliga krav bara kan leda till konflikt.

Mot denna bakgrund har Seko idag, den 3 maj, sagt upp kollektivavtalet och varslat om konflikt. Vi är nu tvingade att strida för vad som är rätt och rimligt. Konflikten träder i kraft fredag den 12 maj klockan 14.00 om vi inte har tecknat ett nytt avtal innan dess. Läs mer om varslet på Sekos hemsida. Nu gäller det för oss alla att ställa upp och hålla ihop. Snacka om avtalsrörelsen och få med dina jobbarkompisar i Seko. Tillsammans kommer vi att rida ut stormen. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SEKO, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Avtalsnytt #3

Seko varslar om strejk på spårtrafikområdet

Seko, Service- och kommunikationsfacket, varslar om strejk på spårtrafikområdet. 

– Vi har en motpart som vägrar ge våra medlemmar samma löneökningar som alla andra fått på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Konflikten handlar om att Almega vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar som industriarbetarna.

– Almega kräver att Sekos medlemmar ska betala för att få en löneökning i nivå med det så kallade lönemärket. Det kan exempelvis handla om sämre arbetstider. Många av våra medlemmar har redan i dag arbetstider som gör att de inte kan få ihop ett fungerande privatliv. Nu kräver Almega ytterligare försämringar, säger Valle Karlsson.  

– Det är återigen Almega som ställer sig vid sidan om andra arbetsgivarorganisationer med sin extremt antifackliga agenda. Man ska komma ihåg att Almega har en betydande finansiering av de statliga bolag som är medlemmar i organisationen. Ur det perspektivet blir deras agerande ännu allvarligare, fortsätter Valle Karlsson.  

Sekos krav i förhandlingarna om nytt spårtrafikavtal är en uppgörelse i nivå med industrins. Det betyder 6,5 procent och en extra insamling för de med en lön under 24 000 kronor i månaden, en låglönesatsning med andra ord.

Om Seko inte får gehör för dessa krav bryter konflikten ut den 12 maj.

Sekos varsel är uppbyggt i tre steg. Först tas bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare och anläggningspersonal ut i strejk i Stockholmsområdet. I steg 2 som träder i kraft den 16 maj tas bland annat lokförare på SJ Götalandståg och anställda på Green Cargo som jobbar med LKABs malmtåg ut i strejk. I steg 3 som träder i kraft den 19 maj tas bland annat alla tågvärdar på MTRs pendeltåg ut i strejk. Konflikten berör sammantaget cirka 1 000 Seko-medlemmar. 

Hela varslet bifogas och kan läsas på www.seko.se

Seko har cirka 10 000 medlemmar på detta avtalsområde.

Se bifogat konfliktmeddelande från Seko för mer information: Konfliktmeddelande nr 2 2017_Spårtrafik_varsel

Publicerat i Bransch spårtrafik, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, SEKO, Spårtrafik, Städ av fordon | Kommentarer inaktiverade för Seko varslar om strejk på spårtrafikområdet

Förhandlingarna på Spårtrafikområdet har strandat

Thomas Gorin Weijmer, avtalsansvarig ombudsman för spårtrafikområdet, uttalar sig på Seko.se:

”-Almega har bara strävat bakåt i förhandlingarna de senaste två dagarna och vill göra avräkningar som skulle innebära att Sekos medlemmar inte kommer upp till samma nivå som Sveriges industriarbetare. Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. Almega har en oresonlig inställning till såväl pensionsavsättningar som till ‘loss of license’ ”, säger Thomas Gorin Weijmer, avtalsansvarig ombudsman för spårtrafikområdet.

Med anledning av den uppkomna situationen kommer Seko, nu under helgen, att fundera över vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare.

Artikel på seko.se: https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/forhandlingarna-pa-spartrafikomradet-har-strandat/

Är du inte medlem?   

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

/Seko Förhandlingsorganisation SJ

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna på Spårtrafikområdet har strandat

Seko kongress 2017

Valle Karlsson, tidigare lokförare på SJ och fackligt aktiv inom Seko SJ valdes på Sekos kongress till ny förbundsordförande. Han har senast varit avtalssekreterare i förbundet. Till förbundsstyrelsen nyvaldes Eldina Melez från SJ i Ånge och som förbundsrevisor omvaldes Stefan Zetterlund. Martin Alnebring och Lena Aldenmark valdes in i förbundets valberedning som består av nio personer. Lena valdes även till ordförande för valberedningen. 

Noteras kan att resultatet av valen är att nuvarande eller tidigare fackligt aktiva inom Seko SJ finns med i förbundet översta ledning som ordförande, ledamot av förbundsstyrelsen, förbundsrevisor samt som ledamöter av valberedningen inklusive ordförandeskapet för valberedningen. Något som är historiskt!

I representantskapet som sammanträder de år som det inte är förbundskongress, kommer Hanna Karlborg att vara ordinarie ombud från vår valkrets med Marin Alnebring som ersättare. I och med kongressen så lämnade Seko SJ tidigare ordförande Erik Johannesson efter mer än tjugo år sitt uppdrag som förbundsrevisor.

Ytterligare information från och om kongressen finns på förbundets hemsida www.seko.se

 

Publicerat i Bransch spårtrafik, Diverse, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Löneförhandlingar, Meddelande från admin, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Seko kongress 2017

Avtalsnytt #2 Spårtrafik

I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle. Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”.

”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 % fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 % och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.

Med tanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torka så var Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för industrins lönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår i industrins uppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 % och är redo att ge HRF allt det stöd som de kan behöva.

När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida – glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver. Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt, vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får vara nog!

Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till – se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom HRF och sen för oss själva!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Publicerat i Bransch spårtrafik, Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtalsnytt #2 Spårtrafik

Ny styrelse i Seko SJ

I förrgår, tisdagen den 4 april, höll den nyvalda styrelsen i Seko Förhandlingsorganisation SJ sitt konstituerande styrelsemöte och valde samtidigt en ny vice ordförande.

Den 30 mars höll Seko SJ, som bloggen tidigare har berättat, sitt årsmöte och klubbarna valde då in Stefan Zetterlund som ny ordförande för styrelsen. Valet av vice ordförande, vilket som brukligt alltid genomförs vid konstitueringen av den nya styrelsen, föll på Louise Reichenberg från depå i Hagalund. Övriga styrelsen gratulerar Louise till förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.

Även övriga ansvarsområden fördelades ut. Styrelsens kassör är Anna Hagberg och till sekreterare utsågs, precis som förra året, Henrik Sverin. Flera ansvarsområden bl.a. när det gäller Seko SJ:s representation inom Division Trafik & Service fördelades om en hel del i beroende på ett par nya ansikten i styrelsen samt i och med att f.d. ordförande Erik Johannesson har avslutat sitt långa fackliga engagemang. Som vi tidigare har berättat är nya ansikten i styrelsen Martin Alnebring och Christian Lilliehöök, båda lokförare.

För en fullständig förteckning av styrelsens nya uppställning och ansvarsområden se länken till bifogad PDF-fil nedan.

Seko SJ styrelse 2017

Hälsningar, styrelsen i Seko SJ

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse i Seko SJ

Årsmöte för Seko Förhandlingsorganisation SJ

Igår den 30 mars höll Seko Förhandlingsorganisation SJ sitt årliga årsmöte tillsammans med representantskapet. Vid årsmötet valdes Stefan Zetterlund till ny ordförande i styrelsen.

På årsmötet gicks bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut igenom och godkändes av klubbarnas representanter. Detta efterföljdes av en del förrättningar av val till olika poster. Som efterträdare till avgående ordförande Erik Johannesson valdes Stefan Zetterlund. Erik Johannesson avtackades också i samband med detta. Erik tackade även för sin tid som ordförande på Seko SJ och sin tid som förtroendevald som har varit en intressant och lärorik resa.

Det genomfördes även en del andra ny- och omval av bl.a. ledamöter i Seko SJ:s styrelse. Omvalda på 2 år som ledamöter i styrelsen blev Louise Reichenberg, Depå/Hagalund, och Henrik Sverin, Service/Malmö. Nya i styrelsen blev Martin Alnebring, Trafik/Hallsberg, (2 år) samt Christian Lilliehöök, Trafik/Göteborg, som valdes in på ett fyllnadsval på 1 år efter Stefan. Därmed ser den nya styrelsen ut som följande:

  • Stefan Zetterlund, ordförande
  • Martin Alnebring
  • Anna Hagberg
  • Johanna Kihlman
  • Christian Lilliehöök
  • Louise Reichenberg
  • Henrik Sverin

Den 4 april kommer den nya styrelsen för Seko SJ att träffas för att konstituera sig, dvs fastställa den interna arbetsordningen och komma överens om ansvarsområden i styrelsen.

Publicerat i Diverse, SEKO, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för Seko Förhandlingsorganisation SJ

Avtalsnytt #1 Spårtrafik

Den 14 mars träffades Seko och Almega för att växla krav och yrkanden inför årets avtalsrörelse. Det tog inte många minuter för att förstå att vi befinner oss i helt olika verkligheter. Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till att återställa en rimlig ordning i branschen med rättvisa löner och trygghet för våra medlemmar. Almega vill i sin tur skapa en helt orimlig flexibilitet genom en stärk makt över främst våra medlemmars arbetstider. Mer helgarbete, längre omloppstider, mer bortavaro, färre lediga timmar runt fridagarna och så vidare. De handlar om krav på radikala försämringar men tillsammans kan vi se till att kraven stannar på Almegas papper och inte kommer i närheten av vårt kollektivavtal.

Från Sekos sida ställer vi bland annat krav på löneökningar om 2,8 % och uppräkning av våra ersättningar och tillägg. De med låga löner ska få 672 kronor i löneökning istället för enbart procent, vi kan inte fortsätta låta lågavlönade hela tiden tappa och se klyftorna öka. En fråga som måste lösas i år är Loss of License. I snart ett årtionde har vi pratat om vikten av skapa fullgod trygghetslösning för dem som förlorar sin säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl och inte kan omplaceras till nytt arbete. Nu är det dags att sluta prata och börja göra lite verkstad av frågan.

Samma sak gäller pensionerna. Dagens pensionssystem duger inte och ålderdomen kommer att bli väldigt skral om vi inte börjar sätta av mer pengar. Vi vet att motståndet mot en god pension har varit stort på Almega men ett tufft motstånd kan inte hindra oss från att skapa förutsättningar för en trygg och värdig ålderdom för våra medlemmar. Seko kräver att dagens pensionslösningar stärks och avsättningarna ökar.

Precis som vi tidigare har tagit fajten för trygga anställningar ser vi ut att behöva ta fajten mot så kallad ”hyvling”, alltså när arbetsgivare går in och godtyckligt sänker folks anställningsgrad, från till exempel heltid till deltid eller från en högre deltidsgrad till en lägre. Arbetsgivaren tar ingen hänsyn till turordning och anställningstid utan väljer fritt vem som drabbas. Ett sådant godtycke är emot allt sunt förnuft. En plötsligt förändrad anställningsgrad kan innebära en ekonomisk katastrof för den som drabbas, särskilt om all tid du får att ställa om är från fredag till nästa måndag. Vi behöver skapa ordning och reda i form av regler som motverkar både godtycke och plötslig ekonomisk omställning.

Vi tror att vi har tuffa förhandlingar att vänta men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten för det vi kräver och mot det Almega vill genomdriva. Hjälp till i avtalsrörelsen du också! Se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans kan vi ta hem det här!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Publicerat i Bransch spårtrafik, Diverse, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Avtalsnytt #1 Spårtrafik