För- och efterarbetstider för Service T18

Igår (12 oktober) fick vi information av SJ om de nya för- och efterarbetstiderna inför T18. 

I och med införandet av Rapid/IVU så har SJ varit tvungna att göra ett arbete med att se över för- och efterarbetstiderna på våra turer då det nya systemet kräver mer förenkling och standardisering av de block som utgör vår arbetstid.

Vi kunde med glädje se att många av våra krav vi i Seko har ställt under en lång tid har fått gehör, som t.ex. att:

  • Alla snabbtåg med två förstaklassvagnar kommer att vara bemannade med 3 ombordpersonal före klockan 09.00.
  • Alla befattningar kommer att ha plattforms-, avsynings-/avställningstid vid tågets slutstation.
  • Passresor kommer att ha en bufferttid så att ingen kan missa tåget, till skillnad från idag då vi har intid precis vid tågets avgångstid.

Det kom även fram saker som vi anser kan framkalla stress och därmed försämra arbetsmiljön som t.ex.:

  • Vid klargöring av loktåg vill SJ endast ge oss 12 minuter oavsett hur många vagnar vi har i tåget. Idag har vi 12 minuter för 5 eller färre vagnar, sedan 2,5 minut till per vagn vid fler vagnar. Vi fick till svar av SJ att vi då ska ta av plattformstiden som ligger på 10 minuter.
  • På Regionals motorvagnståg kommer det att läggas enbart 5 minuter plattformstid och det ska utvärderas för att se om det räcker. Vi påpekade att vi tyckte att även dessa tåg skulle ha 10 minuter då även de resenärerna har behov av hjälp.
  • Vi påpekade att det låg för lite tid (15 minuter) för komfortsyn/serveringsförberedelser i Köpenhamn vid utgångståg därifrån då det måste göras en särskild tunnelcheck där ombordpersonalen behöver vara behjälplig. SJ håller inte med oss i det.

Vi tog också upp förflyttningstider till/från överliggningar då SJ använder sig av Google Maps och den kortaste vägen är ibland inte den lämpligaste vägen att gå beroende på var vi är.

Vi är glada över att vi har fått förbättringar på några punkter men nöjer oss inte med det.

Publicerat i Arbetsmiljö, Service, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för För- och efterarbetstider för Service T18

Förhandlingarna om nya löner på SJ är klara

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2017 är nu klara! Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på oktober månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018.

Befattningslönerna höjs som minst med 2.1% i varje lönesteg. Flera lönesteg höjs med ett högre procenttal. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 24 000: – i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för timlöneanställda, GFL, är ännu inte klara. Ny och retroaktiv lön för timavlönade kommer att utbetalas på november månads lön.

Tilläggen för arbete på obekväm arbetstid är uppräknade med centralt avtalade 2.1%.

Införande av en extra försäkringslösning ”Loss of license” för de som inte kan vara kvar i arbete med trafiksäkerhet, samt en extra avsättning till tjänstepension regleras i Spårtrafikavtalet och gäller även på SJ.

Här är en sammanställning av de nya grundlönerna (pdf): Grundlöner gällande från den 1 maj 2017

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spåra SJ | 1 kommentar

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2018 är som tidigare informerats om igång.

Idag den 14 september har förhandlingarna påbörjats när det gäller ny lön för de
medlemmar som har I-lön, individuell lön. Förhandlingsdagar om nya I-löner finns
inbokade till och med den 21 september. Inför förhandlingarna har Sekos
medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin
nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa – lön,
befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund. Seko väntar
fortfarande på ett bud från SJ när det gäller befattningslönerna.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som
finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega.

Seko SJs klubbar träffades den 11 september i Stockholm för ett avtalsmöte. På
mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade
förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ, Timlöner | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ

Aktuellt läge i årets löne- och avtalsförhandlingar med SJ

Förhandlingarna mellan Seko och Almega slutfördes som tidigare informerats om den 11 maj. Detta efter att Seko tvingats varsla om konfliktåtgärder.

Avtalet är på tre år och gäller under tiden 1 maj 2017 till 30 april 2020. Förutom pengar till lönepott med 2.1 %, så innehåller avtalet under 2017 också en extra avsättning på 0.2 % till pension och 0.1 % till Loss of Licens. Extra avsättningar till pension och Loss of License sker även under 2018.

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Förhandlingarna mellan Seko och SJ om nya löner som ska gälla från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2018 har påbörjats och planeras vara klara under september. Lönekartläggning är genomförd och beräkning av lönepotter pågår.

De medlemmar som har individuell lön kommer att via sin klubb få en särskild blankett från Seko inför årets I-löneförhandlingar. Är det någon medlem med I-lön som saknar blankett, vänligen kontakta din klubb.

Sekos klubbar på SJ kommer att träffas och diskutera aktuella avtalsfrågor på möte den 11 september i Stockholm.

Bifogat är Seko SJs avtalsinformation i PDF-format för anslag samt den ovan nämnda särskilda blanketten för de Seko-medlemmar som har individuell lön.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Aktuellt läge i årets löne- och avtalsförhandlingar med SJ

Pressmeddelande från Seko: Avtal klart – strejkåtgärderna avblåsta

Seko, Service- och kommunikationsfacket, och Almega har idag i direkta förhandlingar mellan parterna kommit överens om ett nytt avtal på spårtrafikområdet. Därmed tas Sekos strejkvarsel tillbaka.

–  Det är en seger för rättvisan. Vi får nu den låglönesatsning som vi krävt och andra plusvärden som är viktiga för våra medlemmar på detta område, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

–  Trots ett högt tonläge i den allmänna debatten mellan parterna har vi de senaste dagarna haft konstruktiva förhandlingar direkt med Almega, fortsätter Valle Karlsson.

Avtalet är treårigt och innebär att Sekos medlemmar får samma löneökningar som andra fått på arbetsmarknaden. Uppgörelsen innehåller också en låglönesatsning.

Almega har tidigare krävt att en låglönesatsning ska betalas med försämrade villkor, exempelvis sämre arbetstider. Har ni fått betala för satsningen på lågavlönade?

– Nej. Tvärtom så bär vi ut en uppgörelse till våra medlemmar med förbättringar som bland annat extra pensionsavsättningar och utökat anställningsskydd vid upphandlingar. Vi skulle aldrig acceptera ett avtal med exempelvis försämrade arbetstider, säger Valle Karlsson.

Låglönesatsningen innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten för anställda med löner under 24.000 kronor i månaden. Detta sker i en så kallad insamlingsmodell vilket ger möjlighet att fördela mer till lågavlönade i de lokala löneförhandlingarna.

När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) finns en lösning på detta också med i avtalet.

– Sammantaget är detta en väldigt bra uppgörelse för våra medlemmar som förutom en låglönesatsning innehåller viktiga förbättringar i övriga villkor, säger Valle Karlsson.

Avtalet berör cirka 10 000 medlemmar.

För ytterligare information:

Jonas Pettersson, Kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Erik Sandberg, Kommunikationsgruppen, Seko: 070-600 24 96

Pressmeddelandet kan även läsas här på Seko.se. Ett nyhetsblad med en kortare information från Seko SJ är också bifogat här: Seko SJ konfliktinformation den 11 maj 2017.

Mer information kommer senare…

 

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SEKO | Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande från Seko: Avtal klart – strejkåtgärderna avblåsta

Frågor och svar om spårtrafikkonflikten (maj 2017)

Seko har sammanställt ett antal frågor och svar till alla oss medlemmar kring den varslade konflikten. Direktlänk om man vill skriva ut sammanställningen finns här (på Seko.se): https://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/faq_spartrafikkonflikt_170510.pdf

1. Varför har Seko varslat om strejk inom spårtrafikområdet?

Almega vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden har fått. De kräver att anställda inom spårtrafiken ska betala genom till exempel sämre arbetstider för att få en löneökning i nivå med det så kallade lönemärket.

När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) är vi villiga att betala för ökad trygghet. Trots detta försöker
Almega på alla sätt förhindra att det kommer tillstånd.

2. Vad är märket?

Det så kallade märket är den nivå på löneökningar som parterna inom industrin kommer överens om. Denna nivå blir sedan normerande för resten av arbetsmarknaden.

3. Almega påstår att Seko vill ha mer än märket. Är det sant?

Nej. Det märke som reglerar löneökningarna i årets avtalsrörelse innehåller en låglönesatsning. Detta innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten för de med löner under 24.000 kronor. Men Almega vägrar gå med på det. De kräver avräkning och motvaluta för att lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket fastställda låglönesatsningen.

4. Vilka kommer att tas ut i strejken?

Från den 12 maj klockan 14.00

Samtliga Seko-medlemmar som arbetar som komfortoperatörer på SJ i Hagalund. Depåoperatörer och fordonsvårdare på ISS Facility i Hagalund. Tågstädare på Sodexo AB i Hagalund. Anläggningspersonal, det vill säga lokalvårdare och klottersanerare, på MTR tunnelbana AB i Stockholm.

Från den 16 maj klockan 03.00

Alla lokförare på SJ Götalandståg AB i Göteborg. Arbetsnedläggelse och blockad av arbetet med att lossa LKAB:s malmtåg i Luleå malmhamn (Sandskär). Stridsåtgärden gäller lokförare, bangårdpersonal och växlare på Green Cargo AB (Hertsövägen 6 och Föreningsgatan 1 i Luleå). Alla Seko-medlemmar på Emtrain AB i Älvsjö.

Från den 19 maj klockan 03.00

Total arbetsnedläggelse samt blockad av samtliga arbetsuppgifter i Scandiahamnen. Stridsåtgärden berör bangårdspersonal och växlare anställda vid Baneservice Skandinavia AB. Alla tågvärdar på Transdev SverigeAB i Malmö samt alla tågvärdar på MTR pendeltågen AB i Stockholm och Södertälje.

Vidare gäller generellt att arbetsuppgifterna försätts i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.
Seko varslar även om övertids- och mertidsblockad för förbundets samtliga medlemmar inom spårtrafikavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad från den 12 maj klockan 14.00.

5. Hur många medlemmar tas ut i strejk?

Den 12 maj: omkring 330 Den 16 maj: omkring 130 Den 19 maj: omkring 400

6. Hur ska medlemmar i andra förbund göra om strejken bryter ut?

Det avgörs av det förbund där man är medlem. Allt som rör sådana frågor ska besvaras av det egna förbundet. I de fall det är uppenbart att medlemmar från andra förbund utför arbetsuppgifter som innan konflikten utfördes av Seko-medlemmar ska det rapporteras till Sekos centrala konfliktpanel, konflikt@seko.se. Konfliktpanelen för sedan frågan vidare för beslut om eventuella mot åtgärder.

7. På vilket sätt kommer strejken att drabba resenärerna?

Eftersom de tågbolag som är uttagna i konflikt inte kommer att kunna trafikera sina sträckor som vanligt, rekommenderar vi de resenärer som vanligtvis åker med dessa tågbolag att planera sina resor i god tid och, om möjligt, hitta alternativa färdsätt. Vid frågor, kontakta det aktuella tågbolaget.

8. Får tågoperatör som omfattas av stridsåtgärder sätta in bussar för att transportera resenärer till deras destinationer?

Om så sker ska Sekos centrala konfliktpanel, konflikt@seko.se, informeras. Bedömning görs från fall till fall om åtgärden är att betrakta som ett kringgående av varslet.

9. Kommer det att gå några tåg över huvud taget på dessa sträckor?

I den mån det finns andra tågbolag som kör på dessa sträckor, så ja. Andra tågbolag får dock inte ta över de arbetsuppgifter som är försatta i blockad.

10. Sekos strejk innebär att jag inte kommer att kunna ta mig till mitt arbete eller hälsa på mina barn. Varför hindrar facket mig från detta?

Seko har bedrivit förhandlingar med Almega i en dryg månad utan resultat. I det läget återstår för oss bara konfliktvapnet för att våra medlemmar ska få den löneökning som övriga på arbetsmarknaden fått. Vårt fokus har varit att tågtrafiken ska störas så lite som möjligt i ett första skede. Vi beklagar naturligtvis att det skapar olägenheter för resenärerna, men hoppas på förståelse för den situation som har uppstått och vi vill undvika att den upprepas.

11. Kan jag bli medlem i Seko nu och få strejkersättning vid en eventuell konflikt?

Ja, du kan bli medlem direkt via hemsidan seko.se. Strejkersättning betalas ut efter beslut av Sekos förbundsstyrelse till alla berörda som är medlemmar i Seko före det att strejken löses ut.

12. Jag är medlem i Seko, hur får jag konfliktersättning vid en eventuell strejk?

Alla medlemmar som berörs av konflikten kommer att få information via sina lokala fackliga företrädare om hur de går tillväga för att få ersättning om strejken löses ut. Följ utvecklingen på Sekos hemsida seko.se

13. Om min arbetsgivare ställer frågan om jag är medlem i facket, är jag skyldig att svara då?

Nej. Om du behöver stöd mot arbetsgivaren, kontakta din lokala fackliga organisation.

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Medlem i facket, SEKO, SJ AB | Kommentarer inaktiverade för Frågor och svar om spårtrafikkonflikten (maj 2017)

Konfliktinformation

Seko har varslat om konfliktåtgärder som träder i kraft kl 14.00 fredagen den 12 maj. När varslade konfliktåtgärder träder i kraft gäller följande för Sekos medlemmar på SJ AB.

En arbetsmarknadskonflikt av den typ som Seko varslat om är inte att likställa med frivillighet. Seko förväntar sig att alla medlemmar ställer upp och respekterar det varsel som lagts.

På SJ AB är gruppen komfortoperatörer i Hagalund uttagna i strejk och blockad föreligger när det gäller att utföra arbetsuppgifterna.

Varslet omfattar också på SJ AB övertids-, mertids- och nyanställnings- blockad. Detta gäller alla Sekos medlemmar i hela järnvägsbranschen. För Seko medlemmar på SJ AB innebär det att respektera blockaden mot att utföra övertids- och mertidsarbete samt blockad mot nyanställning.

Sekos hemsida www.seko.se gäller som huvudkälla för aktuell information. Konflikten kan lösas och avslutas med kort varsel. Därför är det viktigt att ni håller er uppdaterade via denna hemsida hela tiden. Givetvis kommer vi försöka att ha folk tillgängliga på respektive åkstation/arbetsplats men den snabbaste vägen att få korrekt information är via www.seko.se alternativt denna blogg.

Vad innebär varslet för mig?

Strejk för gruppen Komfortoperatörer i Hagalund

Total arbetsnedläggelse, strejk, för Sekos medlemmar som arbetar som komfortoperatörer i Hagalund. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbets- nedläggelsen. Inget annat företag får ta över och utföra arbetsuppgifterna.

Övertids- och mertidsblockad

Övertids- och mertidsblockad innebär förbud att arbeta övertid och mertid. Tågförsening som innebär övertidsarbete får pågå på sedvanligt sätt för att slutföra tjänstgöringstur. I situationer där osäkerhet råder, till exempel vid särskilda händelser som är svåra att bedöma skall Sekos konfliktpanel tillfrågas om besked för att avgöra om övertidsarbete kan genomföras. E-postadress och telefonnummer finns längst ner i detta meddelande.

All övrig övertid är försatt i blockad.

Nyanställningsblockad

Nyanställningsblockad. Då SJ AB kallt endast anställer sina timanställda de dagar som de jobbar, så upprättas ett nytt anställningsförhållande för varje dag de är inne och jobbar. Detta betyder att de turer som ni har fått uppbokade innan den 12 maj kl. 14.00 och som gäller dagar efter den 12 maj inte är föremål för konflikt. Däremot är det med hänvisning till nyanställningsstoppet blockad mot delgivning av turer som sker efter den 12 maj.

Om konflikten bryter ut

Om konflikten bryter ut så kommer Seko SJs klubbar att ha förtroendevalda som kommer att kunna hjälpa er med frågor och praktiska detaljer.

Har ni frågor eller funderingar så får ni självklart höra av er till någon förtroendevald eller kontakta Seko konfliktpanel på email konflikt@seko.se eller ring 072-20 71 121.

Information kommer även fortlöpande att uppdateras på denna blogg.

Denna information finns även som en medlemsinformation i .pdf-format: Seko SJ konfliktinformation den 8 maj 2017

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Konfliktinformation

Avtalsnytt #3

Seko har idag varslat om strejk. Förhandlingarna om ett nytt Spårtrafikavtal strandade i fredags och det saknas i nuläget möjlighet att fortsätta förhandla med Almega under rådande omständigheter.

Under torsdag och fredag förra veckan borde förhandlingarna ha präglats av konstruktiva förslag och kompromiss, istället har vi mött ett Almega som strävat bakåt och grävt sig allt djupare ner i sina skyttegravar. Detta beteende är oacceptabelt och det är deras krav på oss också.

Först och främst vägrar Almega att tillämpa det märke som industrin satt. Sekos medlemmar ska inte få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. Almega kräver avräkning och motvaluta för lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket fastställda låglönesatsningen. När det gäller vårt krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) försöker Almega på alla sätt förhindra att det kommer tillstånd. Detta trots att vi beredda att betala för ökad trygghet. Förhandlingarna har onekligen varit farsartade.

Apropå orimliga krav, Almega har under förhandlingarna preciserat ett av sina krav – det gällande “undertid”. Så här tänker Almega att det ska fungera – om din arbetsgivare lägger ett schema med mindre än 100 % effektivitet så blir “undertiden” tillgänglig som arbetstid under de kommande månaderna. För att kunna lägga ut “undertid” vill Almega ge arbetsgivaren möjlighet att omvandla dina fridagar till vanliga arbetsdagar (inte ens övertid!). Det här är vad Almega och arbetsgivarna ser som lämplig motvaluta på våra krav. Almega tycks inte förstå att deras orimliga krav bara kan leda till konflikt.

Mot denna bakgrund har Seko idag, den 3 maj, sagt upp kollektivavtalet och varslat om konflikt. Vi är nu tvingade att strida för vad som är rätt och rimligt. Konflikten träder i kraft fredag den 12 maj klockan 14.00 om vi inte har tecknat ett nytt avtal innan dess. Läs mer om varslet på Sekos hemsida. Nu gäller det för oss alla att ställa upp och hålla ihop. Snacka om avtalsrörelsen och få med dina jobbarkompisar i Seko. Tillsammans kommer vi att rida ut stormen. Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SEKO, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Avtalsnytt #3

Seko varslar om strejk på spårtrafikområdet

Seko, Service- och kommunikationsfacket, varslar om strejk på spårtrafikområdet. 

– Vi har en motpart som vägrar ge våra medlemmar samma löneökningar som alla andra fått på arbetsmarknaden, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Konflikten handlar om att Almega vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar som industriarbetarna.

– Almega kräver att Sekos medlemmar ska betala för att få en löneökning i nivå med det så kallade lönemärket. Det kan exempelvis handla om sämre arbetstider. Många av våra medlemmar har redan i dag arbetstider som gör att de inte kan få ihop ett fungerande privatliv. Nu kräver Almega ytterligare försämringar, säger Valle Karlsson.  

– Det är återigen Almega som ställer sig vid sidan om andra arbetsgivarorganisationer med sin extremt antifackliga agenda. Man ska komma ihåg att Almega har en betydande finansiering av de statliga bolag som är medlemmar i organisationen. Ur det perspektivet blir deras agerande ännu allvarligare, fortsätter Valle Karlsson.  

Sekos krav i förhandlingarna om nytt spårtrafikavtal är en uppgörelse i nivå med industrins. Det betyder 6,5 procent och en extra insamling för de med en lön under 24 000 kronor i månaden, en låglönesatsning med andra ord.

Om Seko inte får gehör för dessa krav bryter konflikten ut den 12 maj.

Sekos varsel är uppbyggt i tre steg. Först tas bland annat lokalvårdare, fordonsvårdare och anläggningspersonal ut i strejk i Stockholmsområdet. I steg 2 som träder i kraft den 16 maj tas bland annat lokförare på SJ Götalandståg och anställda på Green Cargo som jobbar med LKABs malmtåg ut i strejk. I steg 3 som träder i kraft den 19 maj tas bland annat alla tågvärdar på MTRs pendeltåg ut i strejk. Konflikten berör sammantaget cirka 1 000 Seko-medlemmar. 

Hela varslet bifogas och kan läsas på www.seko.se

Seko har cirka 10 000 medlemmar på detta avtalsområde.

Se bifogat konfliktmeddelande från Seko för mer information: Konfliktmeddelande nr 2 2017_Spårtrafik_varsel

Publicerat i Bransch spårtrafik, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, SEKO, Spårtrafik, Städ av fordon | Kommentarer inaktiverade för Seko varslar om strejk på spårtrafikområdet

Förhandlingarna på Spårtrafikområdet har strandat

Thomas Gorin Weijmer, avtalsansvarig ombudsman för spårtrafikområdet, uttalar sig på Seko.se:

”-Almega har bara strävat bakåt i förhandlingarna de senaste två dagarna och vill göra avräkningar som skulle innebära att Sekos medlemmar inte kommer upp till samma nivå som Sveriges industriarbetare. Detta kan vi naturligtvis inte acceptera. Almega har en oresonlig inställning till såväl pensionsavsättningar som till ’loss of license’ ”, säger Thomas Gorin Weijmer, avtalsansvarig ombudsman för spårtrafikområdet.

Med anledning av den uppkomna situationen kommer Seko, nu under helgen, att fundera över vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma vidare.

Artikel på seko.se: https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2017/forhandlingarna-pa-spartrafikomradet-har-strandat/

Är du inte medlem?   

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

/Seko Förhandlingsorganisation SJ

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna på Spårtrafikområdet har strandat