”Mystery Travellers”

SJ har informerat de fackliga organisationerna i skyddskommittén för enhet Service om att de vill införa något som man kallar för opartisk kvalitetsuppföljning, eller s.k. ”Mystery Travellers”.

Anledningen till detta är enligt arbetsgivaren att man vill kunna kvalitetsuppfölja biljettvisering, synlighet, tillgänglighet och städning på framförallt Tåg i Bergslagen. SJ verkar även vilja hålla dörren på glänt för att i en förlängning eventuellt införa liknande uppföljningar på övriga tåg och sträckor. Arbetsgivaren menar att man inte själv har förmåga att kunna följa upp på dessa punkter vilket är anledningen till att man vill anlita en extern leverantör.

Ett kort uppföljande samråd har nu genomförts mellan SJ och personalorganisationerna. På detta samråd har SJ meddelat att man redan har kontakter med en extern leverantör av tjänsterna samt att man anser att frågan inte behöver MBL-förhandlas. Detta eftersom SJ anser att förändringen redan omfattas av tidigare förhandling kring Precont när s.k. ”Mystery Shoppers” användes för ett antal år sedan.

Seko SJ är av helt motsatt uppfattning. Vidare anser Sekos representanter att användningen av hemliga kontrollanter ombord på tågen snarare försvagar än förstärker förtroendet för arbetsgivaren bland våra medlemmar, där många redan idag dagligen befinner sig i en pressad arbetssituation.

Seko SJ återkommer i hur frågan kommer att hanteras framöver.

Publicerat i Ombordpersonal, Service | Kommentarer inaktiverade för ”Mystery Travellers”

HSO SJ AB lade skyddstopp för tåg utan toaletter

Igår lade HSO SJ AB ett skyddsstopp på allt arbete ombord på tåg som helt saknar fungerande toaletter.

Bakgrund till skyddsstoppet är att både Seko SJ och skyddsorganisationen under en längre tid har påtalat det olämpliga i att det, på vissa sträckor från tid till annan den senaste tiden, har rullat tåg som helt har saknat fungerande toaletter. Det kan handla om resor så långa som fyra timmar vid några enstaka tillfällen.

Efter att skyddsorganisationen upplevde att diskussionerna med arbetsgivaren hade gått i stå valde huvudskyddsombudet på SJ AB att göra slag i saken och signalera hur viktig frågan är för arbetstagarna. Skyddsstoppet lades från kl 15:00 igår den 12 april och gällde stopp för allt arbete på tåg som från utgångsstation helt saknade fungerande toaletter.

Arbetsmiljöverket blixtsammankallade till en akutinspektion och valde att ställa krav på SJ att nu göra riskbedömning och handlingsplaner när det gäller tåg som saknar fungerande toaletter samt gå igenom de interna regler som bestämmer SJs komfortkrav för minsta antal fungerande toaletter. Skyddsombuden anser att dessa minimiregler skall gälla för samtliga tåg från utgångsstation, inte bara tåg som lämnar verkstad och depå. Under ovanstående förbehåll, samt med beskedet att skyddsorganisationen är välkommen att åter kontakta Arbetsmiljöverket om resultaten inte blir tillfredsställande, hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet.

Både Seko SJ och skyddsorganisationen är nu nöjda med att arbetet kan få en konkret fortsättning och hoppas att arbetsgivaren också delar vår uppfattning om det ohållbara i arbetssituationen utan fungerande toaletter ombord.

 

 

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Service, Underhåll av järnvägsfordon | Kommentarer inaktiverade för HSO SJ AB lade skyddstopp för tåg utan toaletter

T19 SJ Enhet Trafik

Arbetet med T19 har redan dragit igång. Seko har lämnat in ett arbetsmiljöärende till SJ som rör de otydliga arbetsbeskrivningarna vi har inom SJ enhet trafik. Till T19 ska detta ändras!

Idag får vi lokförare vår arbetsbeskrivning ur turlistan. Denna saknar värdefull information om vad vi ska göra. Många gånger får vi gissa oss fram med att titta i fordonsomloppen eller uppställningsplanerna. Till T19 ska SJ därför ge ut en arbetsbeskrivning digitalt till varje tur. Hur detta ska formeras mer exakt återstår att reda ut.

Till T19 har även Seko begärt av SJ att titta på särskilt utvalda turer som är direkt dåliga ur ett arbetsmiljöhänseende. Ska vi kunna påverka våra turer så börjar det arbetet redan när SJ väljer att ansöka om tåglägen.

För informationen ansvarar Martin Alnebring.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för T19 SJ Enhet Trafik

Erinran efter APT i Stockholm

Seko SJ har idag haft styrelsemöte.

Styrelsen beslutade på detta möte att fortsätta driva ärendet rörande de erinran som delades ut efter den avbrutna APT den 22 februari. Seko SJ kommer med detta beslut att fortsätta driva frågan om upprättelse för sina medlemmar.

Publicerat i Lokförare | Kommentarer inaktiverade för Erinran efter APT i Stockholm

SJ och erinran som utdelats efter APT i Stockholm

SJ vägrar att ta tillbaka de erinran som utdelats efter avbruten APT i Stockholm.

Seko har idag den 14 mars på möte med skyddskommittén för SJ division Trafik & Service krävt att SJ ska ta tillbaka de erinran som har utdelats till några av våra medlemmar i Stockholm. Vi har också begärt att deltagarna på aktuell APT ska kallas till ett möte, på vilka samtliga deltagare får möjlighet att ge sin bild av vad som faktiskt hände på Arbetsplatsträffen.

Den APT som genomfördes inom divisionen i Stockholm den 22 februari avbröts av SJ, då tonläget enligt deras utsago inte var i linje med hur samtal ska föras i företaget. Tyvärr har företaget valt att ensidigt lyssna på sina lokala chefer och aktivt valt att inte lyssna på övriga deltagare. Händelsen är enligt Seko bland de allvarligaste personalärendena i företaget på över femton år.

Seko och skyddsombuden har under tiden sedan händelsen inträffade valt att själva göra en utredning om vad som egentligen hände, en utredning som nu är klar. Samtidigt har berörda medlemmar erbjudits facklig medverkan vid möten med SJ. Seko SJ styrelse kommer under nästa vecka diskutera frågan och fatta beslut om hur vi går vidare i frågan.

Informationen kommer att uppdateras så fort ytterligare information finns. I första hand på Seko SJ blogg http://blogg.sekosj.se

För informationen ansvarar Stefan Zetterlund.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, SJ AB | Kommentarer inaktiverade för SJ och erinran som utdelats efter APT i Stockholm

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2018

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2019 påbörjas snart.

Den 1 mars träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade hur vi vill att befintligt löneutrymme på 1.9% ska hanteras inklusive vilka prioriteringar som ska göras.

Möte om lönekartläggning kommer att hållas med SJ den 21 mars. SJ har redan nu meddelat att de inte kommer att bli klara med sina lönesamtal i tid för att nya löner ska kunna betalas ut i maj. Något som Seko givetvis inte ser positivt på, men inte kan påverka. SJ har dock lovat att klara av utbetalning av ny inklusive retroaktiv lön i juni.

Förhandlingar med SJ om nya löner för Seko-medlemmar med individuell lön planeras att påbörjas den 18 maj och planen är att de ska vara klara till den 23 maj. Inför de förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskild blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön. (En länk till blanketten är även bifogad.)

När det gäller förhandling om nya befattningslöner så är datum för de förhandlingarna ännu inte helt fastställda då de förhandlingarna sker tillsammans med övriga personalorganisationer som är kollektivavtalstecknande part med SJ.

Länkat: Blankett i-löner 2018

För informationen ansvarar Stefan Zetterlund och Martin Alnebring.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2018

Seko SJ fortsätter arbetet med SJ Service Center i Ånge

Seko SJ har nu haft ett första möte med företaget Webhelp som vill ta över verksamheten på SJ Service Center i Ånge.

Sekos lokala företrädare från arbetsplatsen i Ånge och Seko SJ har idag träffat företagsledningen för Webhelp och fått en övergripande information om företagets affärsidé, struktur och hur de ser på kundservice i framtiden. Digitaliseringen går idag fort och automatiseringen av arbetet med många kundserviceärenden förändrar kundservicebranschen och i denna del är det viktigt att arbeta med kombinationen automatik och människa.

På mötet diskuterades flera frågor kopplade till både avtalsvillkor och känslor. Ett arbete som kommer att fortsätta inom Seko. Här handlar det inte minst om att jämföra avtalsvillkor och formulera våra krav i samband med ett eventuellt samgående mellan Webhelp och verksamheten på SJ Service Center i Ånge. Det är viktigt att komma ihåg att enligt SJ ska ”boxen” medarbetare vara löst om det ska bli en affär.

För informationen ansvarar Siv Nordberg, Eldina Melez och Stefan Zetterlund.

 

Publicerat i Försäljning, Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ fortsätter arbetet med SJ Service Center i Ånge

Tågtjänstförhandling T18

Idag den 30 november 2017 har Seko och SJ genomfört tågtjänstförhandling för T18. Förhandlingen avslutades i enighet över de turlistor och gruppnycklar som presenterades.

Turlistan som lades fram sträcker sig till 181209 och fridagsnyckeln till 190131. Turlistan är ritad helt enligt SpåraSJ.

Under förhandlingen så diskuterades de få punkter som fanns kvar efter det att turlistombuden gjort sitt arbete. Det vi lyckades få igenom var tre stycken punkter:

  • Schemaarbetsgrupp för Malmö enhet service.
    Ett arbete kommer att startas upp för att komma tillrätta med de problem som präglar Malmö idag.
  • Ett arbete för att se över den aktivitetslista som specificerar för- och efterarbetstider på enhet service. (klart senast 180228)
  • En total genomsyn av samtliga förflyttningstider inom division trafik och service. (klart senast 180228)

Arbetet med turlistan kommer nu att fortsätta med fokus på arbetsmiljö. Skyddsombuden vill se att ni skriver rapporter på de brister ni upptäcker gällande bemanning, återhämtning, raster o.s.v.

Gruppvalet kommer nu att påbörjas inom kort och har ni några frågor så kontakta ert lokala turlistombud.

För informationen ansvarar Martin Alnebring och Anna Hagberg.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Service, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Tågtjänstförhandling T18

SJ Service Center i Ånge

Sekos förtroendevalda i Ånge har i dagarna etablerat kontakt med Sekos förbundsordförande Valle Karlsson och diskuterat frågan om ett eventuellt övertagande av verksamheten på SJ Service Center i Ånge av externt företag.

Valle kommer att träffa Christer Fritzon imorgon, torsdag, och kommer då även ta upp frågan om Service Center i Ånge direkt med VD. Valle ställer sig kritisk till att outsourca hela kundtjänsten till ett bemanningsföretag utifrån det erbjudande som SJ har fått i dagarna. 

Seko SJ har idag möte med alla sina klubbar på SJ och har diskuterat frågan. Ett enigt möte konstaterade att en utflyttning av all kundtjänst, förutom för den personal som berörs direkt, kan komma att få stor påverkan också på andra delar i verksamheten i sin helhet, både utifrån ett kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv. Nästa steg blir nu att i kommande möten och diskussioner med SJ bli överens om hur vi ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i kommande arbetsgrupper inför ett beslut i SJ om företaget ska behålla verksamheten i egen regi eller inte.

Bloggen kommer att uppdateras med ny information så snart den kommer.

 

Publicerat i Försäljning | Kommentarer inaktiverade för SJ Service Center i Ånge

Externt företag vill ta över verksamheten på SJ Service Center i Ånge!

SJ har informerat personalen på SJ Service Center i Ånge om att det finns
ett externt företag i branschen som vill ta över SJs nuvarande verksamhet
i Ånge.

Detta är något som SJ nu enligt informationen ska utreda. Seko SJ klubbar har möte i nästa vecka och då vi kommer att diskutera och besluta om hur vi ska agera vidare i frågan.

Informationen kommer att uppdateras så fort ytterligare information finns, i första hand här på Seko SJs blogg. 

Publicerat i Försäljning | Kommentarer inaktiverade för Externt företag vill ta över verksamheten på SJ Service Center i Ånge!