Tillsyn av Arbetsmiljöverket på Depå Malmö

Arbetsmiljöverket har gjort en slumpmässig inspektion på SJs depå i Malmö.Man har vid inspektionen hittat en rad misshälligheter som man ställt krav på åtgärder senast den 3 juni.

Seko har med anledning av detta begärt att ett extra Skyddskommittémöte skall kallas in på SJ Depåproduktion. Från Sekos sida ser vi att  många av de problem Arbetsmiljöverket listar och kravställer också finns på övriga depåer inom SJ. på detta extra skyddskommittémöte kommer därför representanter från övriga depåer att delta. I och med detta kommer Huvudskyddsombudet samt skyddsombud från Malmö, Göteborg och Hagalund att delta i det extra skyddskommittémötet.

Seko välkomnar Arbetsmiljöverkets besök och ser deras rapport som en mycket god hjälp i bl.a. arbetet vad gäller komfortoperatörernas rätt till rast enligt arbetsmiljölagen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Medlem i facket, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Tillsyn av Arbetsmiljöverket på Depå Malmö

Vunnen tvisteförhandling 2016-12-19

Måndagen den 19 december 2016 genomfördes en tvisteförhandling med SJ AB gällande dygnsvilan mellan turerna 0910 och 0930 på grupp 102 i Göteborg, där den förkortade dygnsvilan på bortastation inte till fullo kompenserades på hemmastation. Seko uppmärksammades på två medlemmar som drabbats av detta under T16, och kallade därför till förhandling.

SJ medgav att gruppnycklarna planerats på ett felaktigt sätt, men anförde även att Seko till viss del kunde klandras då vi har turlisteombud och skyddsombud som granskar turlistor och nycklar.
Seko å sin sida anser att SJ AB som arbetsgivare till fullo och enskilt bär ansvaret för de turer och grupper som planeras ut, särskilt då Seko avslutat förhandling gällande turlistor och gruppnycklar i oenighet. Arbetsgivaren har därefter fattat ett arbetsgivarbeslut i frågan.

Förhandlingen avslutades sedan i enighet, och resulterade i att de två drabbade medlemmarna i Göteborg kompenseras med 4 timmar vardera till timkontot, samt 5,000:- vardera i skadestånd. Till klubben utbetalas ett skadestånd om 3,000:-.

Denna tvist kunde genomföras på grund av att medlemmarna uppmärksammade oss på att allt inte verkade stå rätt till. Den mänskliga faktorn hos planerare på SJ gjorde att det slank igenom, och då våra turlisteombud och skyddsombud har väldigt knappt om tid för att granska förslag till listor och nycklar så är det svårt att faktiskt hinna se alla problem som kan uppstå. Stort tack också till skyddsombud Anders Gustafsson i Göteborg som gjorde ett bra jobb med att ta fram allt bakgrundsmaterial.

I januari 2017 framkom att ytterligare en medlem drabbats, och Seko påkallade ny förhandling. Vi kom överens med arbetsgivaren om att även denna medlem får ersättning som de tidigare två medlemmarna.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Vunnen tvisteförhandling 2016-12-19

Information från Seko

Avsyning: Inför T17 så har efterarbetstiderna ändrats på turlistorna. Arbetsgivaren har förlagt tid för Ags att syna av tåget, men inte för bef. 3. På samråd med Seko för snabbtåg diskuterades detta, och samtliga närvarande klubbar ansåg att detta förstås är en försämring för oss, och att bästa sättet att hantera detta är att vi alla försöker hantera det på samma sätt, lämpligen genom att Ags synar själv och varenda gång tiden inte räcker till (om du har ledsagning, rullstol, frågor från resenärer, resenärer på toaletten etc. etc.) så skriv övertid! Vi vet att vi gärna är schyssta och hjälper varann så att alla kan komma iväg till överliggningshotell så snart som möjligt, men det enda vi gör är att vi löser problemet genom att bjuda på vår fritid. Ju mer vi gör det desto mindre tid kommer vi även framöver att få till våra arbetsuppgifter, särskilt som arbetsgivaren då inte märker hur lång tid som faktiskt går åt.

Fridagsvila/Veckovila: Det har framkommit att medlemmar på flera olika åkstationer gjort egna överenskommelser med planerare om kortare fridagsvila och/eller veckovila och i gengäld fått de turer de hellre vill åka av olika anledningar, eller bara för att hjälpa planerarna att få ihop schemat. Detta är inte tillåtet enligt vårt avtal, som i detta fall ersätter arbetstidslagen. I Spåra SJ §6 mom. 4 står: Fridagsperioden för Fp och Fv ska förutom fridagen/fridagarna omfatta ytterligare minst 12 timmar.” Detta är alltså inget som vi som enskilda medarbetare kan bestämma om själva, lika lite som arbetsgivaren får kringgå vad som står i avtalet. För att vi ska kunna hävda vår rätt till det vi har avtalat, så krävs också att vi i alla avseenden förhåller oss till det avtalade, även i de fall vi personligen kanske gärna skulle gjort en liten ”deal” med kortare fridagsvila, dygnsvila eller annat för att få en bättre åkning just den dagen.

”30-minutaren”: För alla ombordmedarbetare finns 30 minuter per vecka tillgodoräknad arbetstid för det som förr benämndes ”biljettredovisning”. På våra gruppnycklar beräknas alltså en arbetsvecka till 37 timmar och 30 minuter som max, så att resterande 30 minuter finns tillgodoräknat för redovisningsarbete. Därmed syns alltså inte den tiden som vi använder till redovisning i schemat eller i TrAppen, men det betyder inte att en kan strunta i att redovisa och hänvisa till att en inte har fått tid till det. Håll gärna koll på hur mycket tid som faktiskt går åt dock, är det så att du lägger mer tid på det så prata med din chef och skriv övertid, eller kontakta din fackliga representant för assistans. För timanställda så kompenseras denna 30-minutare med något högre timlön än vad kollektivavtalet stipulerar.

Lotta Tväråna

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Information från Seko

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Hej!
Nytt år, nya möjligheter, nya utmaningar, ny avtalsrörelse, kongress  och ny branschorganisation. Det händer mycket 2017 och det är viktigt att vi inom Seko SJ kan flytta fram våra positioner och försöker påverka där vi kan i stort och smått. 
Vi i Seko SJ styrelse kommer att fortsätta med vårt arbete med att åstadkomma stabila scheman för alla parter. Livegenskapen måste bort, vi måste ha rätt att kunna planera våra liv och kunna kombinera arbete och familj. Vi kommer att följa hur det går för förare och ombordare i Göteborg med vårt fulla fokus. Vi kommer dessutom att behöva allas hjälp för att kunna kartlägga hur illa det är och hur utspritt missbruket med sena ändringar UTAN respekt för oss som individer med ett socialt liv utanför SJ. Rapportera! Rapportera! Rapportera! Via vanliga kanaler och genom LISA, att inte kunna planera sitt liv är definitivt ett arbetsmiljöproblem.
Vi uppmanar alla klubbar att nominera duktiga järnvägare till den nya branschorganisationens styrelse som ska utses i vår.
Sista veckan i april håller Seko kongress, och vi har fyra delegater med. Det kan bli en intressant kongress eftersom en helt ny styrelse ska väljas och beslut ska fattas om hur förbundet ska drivas i framtiden – branscher eller regioner.
Seko som förbund har lanserat en kampanj 80000 på fem år. Det innebär att att vi måste vända en vikande trend där färre väljer att vara medlemmar. Förbundet har avsatt en rejäl summa pengar till värvningskampanjer och alla kan söka hjälp. Mer info kommer om hur och var man kan ansöka om pengar!”
Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon, Trafikpolitik | 2 kommentarer

Ny Branschorganisation på Spårtrafik

Hej alla!

Hoppas att ni haft en fin Lucia och fjärde advent.

Den 12-13/12 hölls en konferens för bildandet av en branschorganisaton för oss som arbetar med järnvägar. En interimsstyrelse är utsedd tills ett ordinarie repskap utser den ”riktiga” senare i vår. Stefan Zetterlund blev invald som ledamot i styrelsen, övriga ledamöter kommer bland annat från tunnelbanan i Stockholm, Green Cargo samt pendeltågen i Stockholm.

Den nybildade branschorganisationen för oss järnvägare kommer att finansieras av samtliga klubbar inom området. Mötet beslutade om 6 kronor per medlem och månad. Det är också upp till klubbarna att nominera till styrelsen som ska utses, återkommer med information!

Förutom att komma överens om en interimistisk budget och verksamhetsplan etc. skickade vi hälsningar till våra kämpande kollegor i England, som strejkar för att behålla ombordpersonalen i tågen. Vill man skicka en hälsning från sin klubb går det alldeles utmärkt bra och kommer att uppskattas.

Seko stödjer RMT OCH ASLEF i deras kamp för en bättre järnväg i Storbritannien

Seko stödjer RMT OCH ASLEF i deras kamp för en bättre järnväg i Storbritannien

www.rmt.org.uk/homehttp://www.aslef.org.uk/

Pilotprojekt stabilare schemaläggning

Det kommer att genomföras ett pilotprojekt i Göteborg för ombordare och förare i syfte att få en stabilare schemaläggning. Malmö och Linköping har också varit tillfrågade men tackat nej till deltagande av olika skäl.

Vi i Seko SJ’s styrelse vill samtidigt önska er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år@ Sköt om er, glöm inte att ta det lugnt och inte stressa in i det sista så hörs vi snart!

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Ny Branschorganisation på Spårtrafik

rmt-solidarity-message-final-version

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Medlem i facket, Ombordpersonal, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 april 2016 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, kommer att betalas ut på septemberlönen. Avtalet gäller under perioden 1 april – 30 april 2017.

Seko har tidigare i förhandlingarna blivit överens med SJ om nya tillägg för de som arbetar på driftstöd samt nya utbildnings- och instruktörs-tillägg. Överenskommelse har också tecknats om ändringar när det gäller avbytes- och förflyttningstid för åkande personal.

Nu fortsätter pågående diskussioner och förhandlingar om ett antal övriga viktiga frågor, t.ex. robustare schemaläggning för att undvika den livegenskap som många medlemmar upplever idag, minska bortavarotiden för åkande personal och inte minst – att kunna få sluta senast kl. 19.00 dag före fridag.

Seko och SJ är också överens om att det ska inrättas ett Bemannings-, deltids och arvodistråd på SJ. Rådets uppgift är att löpande följa användandet av visstidsanställda, deltidsanställda och bemannings-personal. Ytterligare information kommer vid ett senare tillfälle.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef. För ytterligare information hänvisas till blogg http://blogg.sekosj.se

Grundlöner SJ AB från den 1 april 2016:

Tågmästare

P 17          18 515 kronor

P18           20 685 kronor

P 19          24 310 kronor

P 10          27 405 kronor

Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare)

P 28          19 605 kronor

P 29          21 730 kronor

P 20          24 590 kronor

Fordonsoperatör

P 37          21 690 kronor

P 39          25 270 kronor

P 30          28 530 kronor

Depåoperatör

P 48          19 820 kronor

P 49          22 165 kronor

P 40          24 550 kronor

Komfortoperatör

P 58          19 720 kronor

P 59          21 170 kronor

P 50          23 455 kronor

Tågvärd

P 68          19 720 kronor

P 69          21 730 kronor

P 60          24 590 kronor

Lokförare

P 78          15 720 kronor

P 79          28 848 kronor

P 70          33 085 kronor

Belopp för obekvämstillägg från den 1 april 2016:

Enkel:                       19,38 kr

Kvalificerad:              43,27 kr

Storhelg:                    97,23 kr

Är du inte medlem?   

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ

Stefan Zetterlund                        Lotta Tväråna

 

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon, Timlöner | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 april 2016 är nu klara!

Central förhandling den 25 juli avslutas i oenighet

Idag har Seko genomfört en central förhandling på Almega med anledning av att SJ vill tillsätta timanställd personal på SJ Trafikledning som skall jobba med störningshantering.

När ingen tågvärd ombord på att tåg ringer för hjälp kan följande aktiviteter genomföras enligt SJs förslag:

  • Proaktivt (via XOD) söka efter tåg och kunder som riskerar att få brutna anslutningar
  • Gå igenom fordonslistor för tåg som är i trafik och söka vilka fel som har legat länge och som rör ombordarbetet och samla dessa i en rapport.
  • Vara behjälplig i verifiering av rättningar av fel kring ombordverktygen eller andra uppgifter som Service behöver stöd i.

Sekos uppfattning i den lokala förhandlingen var följande argument:

Seko avvisar det av SJ presenterade förslaget med hänvisning till att föreslagna arbetsuppgifter lämpligast utförs av personal ombord på tågen och det är där personalförstärkning behövs. Samtidigt så har arbetsbelastningen ökat ombord  på tågen inklusive antalet situationer med hot och våld. Något som talar för att mer personal behövs ombord på tågen och inte på Klaraporten. Utöver detta så saknas utrymme i TL lokaler på Klaraporten för utförande av arbetsuppgifterna, vilket innebär en försämring av arbetsmiljön för befintligt personal. Seko ser förslaget som en desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande med Ratio.

Lokal förhandling avslutades i oenighet. Seko reserverar sig mot SJs beslut.

Central förhandling den 25 juli på Almega

Nu har alltså den centrala förhandlingen genomförts och även denna förhandling har avslutats i oenighet. Arbetsgivaren står kvar i sitt beslut att eventuellt införa arbetsuppgifter för timanställda på SJ TL för att jobba med anslutningshanteringen enligt tidigare förslag.

Vi får nu se, när och och i vilken omfattning de här arbetsuppgifterna kommer att bemannas.
Seko har i dagens förhandling påpekat de brister som vi ser i dagens trafik med nedbemanning och de effekter som vi redan nu ser.

I och med att arbetsgivaren står fast så är det nu viktigare än någonsin att det verkligen skrivs rapporter på allt som händer ute i tingen som påverkar arbetsmiljön ombord. Vi kommer att få leva med låg bemanning över tid och enda sättet att påverka detta är förmodligen att alla avvikelser lyfts upp i form av rapporter.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Trafikledning, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Central förhandling den 25 juli avslutas i oenighet

Seko säger nej tack till SJs förslag på desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande!

Seko har i förhandling sagt nej tack till SJ förslag från Trafik och Service att använda timanställda tågvärdar för att stötta ombord medarbetarna med anslutningshanteringen genom att utföra arbetspass på trafikledningen.

Vi anser att föreslagna arbetsuppgifter lämpligast utförs av personal ombord på tågen och det är där personalförstärkning behövs.

Samtidigt så har arbetsbelastningen ökat ombord på tågen inklusive antalet situationer med hot och våld. Något som talar för att mer personal behövs ombord på tågen och inte på Klaraporten. Utöver detta så saknas utrymme i TL lokaler på Klaraporten för utförande av arbetsuppgifterna, vilket innebär en försämring av arbetsmiljön för befintligt personal.

Seko ser förslaget som en desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande med Ratio.

Förhandlingen avslutades i oenighet med reservation från Seko och vi har nu begärt central förhandling i frågan.

Seko påminner om vikten av att alla avvikelser från ordinarie bemanning ombord rapporteras in SJs LISA system.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för Seko säger nej tack till SJs förslag på desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande!

Avtalsinformation

Spårtrafikavtalet

Förhandlingarna mellan Seko och Almega slutfördes den 25 april. Avtalet är på tretton månader och gäller under tiden 1 april 2016 till 30 april 2017 och innehåller bland annat ett löneutrymme på 2.38%. Avtalet innehåller också ett antal viktiga skrivningar om t.ex. arvodistråd och drogtester som redovisats i tidigare information från Seko.

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Förhandlingarna mellan Seko och SJ om nya löner som ska gälla från och med den 1 april i år pågår. Den 8 juni träffades Seko och SJ och gick igenom den lönekartläggning och jämförelse som ska göras minst vart tredje år enligt lag. Ett uppföljande möte kommer att hållas den 20 juni.

Förhandlingar om villkorsändringar i Spåra SJ pågår. I denna del så har Seko och SJ hittills blivit överens om nya tillägg för de som arbetar på driftstöd samt nya utbildnings- och instruktörstillägg. Överenskommelse finns också om ändringar när det gäller avbytes- och förflyttningstid för åkande personal. Samtidigt så fortsätter diskussioner och förhandlingar om ett antal övriga viktiga frågor, t.ex. robustare schemaläggning för att undvika den livegenskap som många medlemmar upplever idag. Aktuella nya avtalstexter bifogas nedan.

De medlemmar som har individuell lön ska ha fått en särskild blankett från Seko inför årets I-löneförhandlingar. Är det någon medlem med I-lön som inte fått aktuell blankett, vänligen kontakta din klubb.

Ambitionen är att de nya lönerna ska kunna betalas ut på september månads löneutbetalning.

Bilaga till Seko SJ Avtalsinformation 9 juni 2016

Avbytes- och förflyttningstid för åkande personal

Seko har äntligen lyckats med att få SJ att gå med på att förflyttning till och från överliggningsplats och rastlokal ska ske på betald arbetstid. Samtidigt så kommer förflyttningstid att gälla för både lokförare och tågvärdar.

Ny text i Spåra SJ
Nödvändig avbytes- och förflyttningstid i tjänsten ska planeras så att lokförare och tågvärdar har möjlighet att utföra sina sysslor i normal arbetstakt både på sin hemstation och på andra platser som följer av tjänstgöringen.

Avbytestiden ska, om inget annat kräver det, vara två minuter. Utöver denna direkta avbytestid tillkommer tid för andra aktiviteter såsom överlämnandetid, övertagandetid och plattformstid. För förflyttning inom och utom åkstationen fastställs förekommande förflyttningstider med en promenadtakt i enlighet med digitala verktyg, normalt 75 m/minut.

Exempel på förflyttningar inom åkstationen är från den plats order hämtas till tågens uppställningsplatser/avbytesplatser.

Exempel på förflyttning utanför åkstationen är förflyttningar till/från annan tågstation för passresa eller till/från plats för rast eller överliggning.

Den fastställda tidsåtgången ska revideras årligen eller då förändringar i tågtrafiken kräver det.

Förflyttningstid är egentlig arbetstid som kan förlänga arbetspass och arbetsperiod både i början och slutet av turen. Förflyttningstid på en tur får inte inkräkta på de minst åtta timmarnas vila på bortastation. Tid för förflyttning ska exkluderas då veckoarbetstiden fastställs.

På hemmastation är nattvilan minst 11 timmar och börjar då medarbetaren slutar sin tjänstgöring för dagen.

Ovanstående förändringar tillämpas tidigast från T 17.

Utbildnings- och instruktörstillägg

Ny text i Spåra SJ
Medarbetare som utför intern utbildning, har instruktionstillägg enligt nedanstående alternativ. Instruktionstillägg utbetalas inte till chefer eller kvalificerade handläggare. Instruktionen ska följa en i förväg fastställd kurs- respektive praktikplan, som beskriver innehåll och omfattning.

Alternativ 1

Medarbetare som har uppdrag att utföra undervisning och instruktion ska erhålla en befattningslönedel om 6000 kronor per månad under den tid förordnandet avser.

Under den tid då medarbetaren genomgår utbildning till instruktör utgår en månatlig ersättning om 3000 kronor. Utbildningen ska normalt vara avslutad inom sex månader. Skulle så inte vara fallet, och det inte beror på arbetsgivaren, utgår istället instruktionstillägg under resterande utbildningstid.

Instruktör som också har uppdrag att vara ämnesansvarig erhåller en ersättning om 8000 kronor per månad under tiden förordnandet avser.

För arbetstagare med individuell lön fastställs istället ett särskilt lönetillägg på motsvarande grunder.

Ersättningarna omfattar den tid som åtgår för uppdraget samt tid för erforderliga förberedelser och efterarbeten. Detta ska inte medföra ändrad arbetstidsförläggning eller övertidsersättning. Inga rörliga tillägg för undervisning och instruktion erhålls utöver ovanstående ersättningar.

Alternativ 2

För övriga arbetstagare betalas:

För undervisning enligt fastställd kursplan

  •  56 kronor/timme för de första 60 timmarna per kalendermånad samt
  •  28 kronor/timme för överskjutande antal undervisningstimmar

För instruktion enligt fastställd praktikplan 200 kronor/dag

Tilläggen utgör även ersättning för erforderliga förberedelser, varvid detta inte skall medföra ändrad arbetstidsförläggning eller övertidskompensation.

Semestertillägg är inkluderat i samtliga undervisnings- och instruktionstillägg.

Driftstöd

Ny text i Spåra SJ
Parterna enas om befattningstillägg för uppdraget driftsstöd enligt följande modell:
1, 3000:-/mån under utbildningstid
2, 7000:-/mån efter fullgjord utbildning då lokföraren självständigt kan tjänstgöra på samtliga driftsstödspass.

Arbetsgivaren har för avsikt att utforma uppdraget för en begränsad tid om maximalt 3 år. Det första förordnandet efter utbildning kommer normalt att vara på 1 år för att ge båda parter en möjlighet att prova och utvärdera.

Utbildningslönen utgår under en tid om maximalt sex månader, om det inte beror på arbetstagarens frånvaro under perioden. Om utbildningen inte genomförts under perioden om sex månader och det beror på arbetsgivaren ska den fulla ersättningen om 7000:-/mån utgå från den sjunde månaden.

Förändringen genomförs från den 1 maj 2016.

Medarbetare som är under pågående utbildningen behåller den tidigare individuellt fastställda utbildningsnivå.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Rekrytering av lokförare, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Avtalsinformation