Seko kongress 2017

Valle Karlsson, tidigare lokförare på SJ och fackligt aktiv inom Seko SJ valdes på Sekos kongress till ny förbundsordförande. Han har senast varit avtalssekreterare i förbundet. Till förbundsstyrelsen nyvaldes Eldina Melez från SJ i Ånge och som förbundsrevisor omvaldes Stefan Zetterlund. Martin Alnebring och Lena Aldenmark valdes in i förbundets valberedning som består av nio personer. Lena valdes även till ordförande för valberedningen. 

Noteras kan att resultatet av valen är att nuvarande eller tidigare fackligt aktiva inom Seko SJ finns med i förbundet översta ledning som ordförande, ledamot av förbundsstyrelsen, förbundsrevisor samt som ledamöter av valberedningen inklusive ordförandeskapet för valberedningen. Något som är historiskt!

I representantskapet som sammanträder de år som det inte är förbundskongress, kommer Hanna Karlborg att vara ordinarie ombud från vår valkrets med Marin Alnebring som ersättare. I och med kongressen så lämnade Seko SJ tidigare ordförande Erik Johannesson efter mer än tjugo år sitt uppdrag som förbundsrevisor.

Ytterligare information från och om kongressen finns på förbundets hemsida www.seko.se

 

Publicerat i Bransch spårtrafik, Diverse, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Löneförhandlingar, Meddelande från admin, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Seko kongress 2017

Avtalsnytt #2 Spårtrafik

I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle. Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”.

”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 % fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 % och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.

Med tanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torka så var Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för industrins lönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår i industrins uppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 % och är redo att ge HRF allt det stöd som de kan behöva.

När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida – glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver. Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt, vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får vara nog!

Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till – se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom HRF och sen för oss själva!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Publicerat i Bransch spårtrafik, Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtalsnytt #2 Spårtrafik

Ny styrelse i Seko SJ

I förrgår, tisdagen den 4 april, höll den nyvalda styrelsen i Seko Förhandlingsorganisation SJ sitt konstituerande styrelsemöte och valde samtidigt en ny vice ordförande.

Den 30 mars höll Seko SJ, som bloggen tidigare har berättat, sitt årsmöte och klubbarna valde då in Stefan Zetterlund som ny ordförande för styrelsen. Valet av vice ordförande, vilket som brukligt alltid genomförs vid konstitueringen av den nya styrelsen, föll på Louise Reichenberg från depå i Hagalund. Övriga styrelsen gratulerar Louise till förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.

Även övriga ansvarsområden fördelades ut. Styrelsens kassör är Anna Hagberg och till sekreterare utsågs, precis som förra året, Henrik Sverin. Flera ansvarsområden bl.a. när det gäller Seko SJ:s representation inom Division Trafik & Service fördelades om en hel del i beroende på ett par nya ansikten i styrelsen samt i och med att f.d. ordförande Erik Johannesson har avslutat sitt långa fackliga engagemang. Som vi tidigare har berättat är nya ansikten i styrelsen Martin Alnebring och Christian Lilliehöök, båda lokförare.

För en fullständig förteckning av styrelsens nya uppställning och ansvarsområden se länken till bifogad PDF-fil nedan.

Seko SJ styrelse 2017

Hälsningar, styrelsen i Seko SJ

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny styrelse i Seko SJ

Årsmöte för Seko Förhandlingsorganisation SJ

Igår den 30 mars höll Seko Förhandlingsorganisation SJ sitt årliga årsmöte tillsammans med representantskapet. Vid årsmötet valdes Stefan Zetterlund till ny ordförande i styrelsen.

På årsmötet gicks bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut igenom och godkändes av klubbarnas representanter. Detta efterföljdes av en del förrättningar av val till olika poster. Som efterträdare till avgående ordförande Erik Johannesson valdes Stefan Zetterlund. Erik Johannesson avtackades också i samband med detta. Erik tackade även för sin tid som ordförande på Seko SJ och sin tid som förtroendevald som har varit en intressant och lärorik resa.

Det genomfördes även en del andra ny- och omval av bl.a. ledamöter i Seko SJ:s styrelse. Omvalda på 2 år som ledamöter i styrelsen blev Louise Reichenberg, Depå/Hagalund, och Henrik Sverin, Service/Malmö. Nya i styrelsen blev Martin Alnebring, Trafik/Hallsberg, (2 år) samt Christian Lilliehöök, Trafik/Göteborg, som valdes in på ett fyllnadsval på 1 år efter Stefan. Därmed ser den nya styrelsen ut som följande:

  • Stefan Zetterlund, ordförande
  • Martin Alnebring
  • Anna Hagberg
  • Johanna Kihlman
  • Christian Lilliehöök
  • Louise Reichenberg
  • Henrik Sverin

Den 4 april kommer den nya styrelsen för Seko SJ att träffas för att konstituera sig, dvs fastställa den interna arbetsordningen och komma överens om ansvarsområden i styrelsen.

Publicerat i Diverse, SEKO, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte för Seko Förhandlingsorganisation SJ

Avtalsnytt #1 Spårtrafik

Den 14 mars träffades Seko och Almega för att växla krav och yrkanden inför årets avtalsrörelse. Det tog inte många minuter för att förstå att vi befinner oss i helt olika verkligheter. Sekos krav bottnar i våra medlemmars verklighet och syftar till att återställa en rimlig ordning i branschen med rättvisa löner och trygghet för våra medlemmar. Almega vill i sin tur skapa en helt orimlig flexibilitet genom en stärk makt över främst våra medlemmars arbetstider. Mer helgarbete, längre omloppstider, mer bortavaro, färre lediga timmar runt fridagarna och så vidare. De handlar om krav på radikala försämringar men tillsammans kan vi se till att kraven stannar på Almegas papper och inte kommer i närheten av vårt kollektivavtal.

Från Sekos sida ställer vi bland annat krav på löneökningar om 2,8 % och uppräkning av våra ersättningar och tillägg. De med låga löner ska få 672 kronor i löneökning istället för enbart procent, vi kan inte fortsätta låta lågavlönade hela tiden tappa och se klyftorna öka. En fråga som måste lösas i år är Loss of License. I snart ett årtionde har vi pratat om vikten av skapa fullgod trygghetslösning för dem som förlorar sin säkerhetsklassificering på grund av medicinska skäl och inte kan omplaceras till nytt arbete. Nu är det dags att sluta prata och börja göra lite verkstad av frågan.

Samma sak gäller pensionerna. Dagens pensionssystem duger inte och ålderdomen kommer att bli väldigt skral om vi inte börjar sätta av mer pengar. Vi vet att motståndet mot en god pension har varit stort på Almega men ett tufft motstånd kan inte hindra oss från att skapa förutsättningar för en trygg och värdig ålderdom för våra medlemmar. Seko kräver att dagens pensionslösningar stärks och avsättningarna ökar.

Precis som vi tidigare har tagit fajten för trygga anställningar ser vi ut att behöva ta fajten mot så kallad ”hyvling”, alltså när arbetsgivare går in och godtyckligt sänker folks anställningsgrad, från till exempel heltid till deltid eller från en högre deltidsgrad till en lägre. Arbetsgivaren tar ingen hänsyn till turordning och anställningstid utan väljer fritt vem som drabbas. Ett sådant godtycke är emot allt sunt förnuft. En plötsligt förändrad anställningsgrad kan innebära en ekonomisk katastrof för den som drabbas, särskilt om all tid du får att ställa om är från fredag till nästa måndag. Vi behöver skapa ordning och reda i form av regler som motverkar både godtycke och plötslig ekonomisk omställning.

Vi tror att vi har tuffa förhandlingar att vänta men vi känner oss trygga i att våra medlemmar står upp bakom våra krav och är beredda att ta fajten för det vi kräver och mot det Almega vill genomdriva. Hjälp till i avtalsrörelsen du också! Se till att få igång snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko. Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans kan vi ta hem det här!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Publicerat i Bransch spårtrafik, Diverse, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Avtalsnytt #1 Spårtrafik

Tillsyn av Arbetsmiljöverket på Depå Malmö

Arbetsmiljöverket har gjort en slumpmässig inspektion på SJs depå i Malmö.Man har vid inspektionen hittat en rad misshälligheter som man ställt krav på åtgärder senast den 3 juni.

Seko har med anledning av detta begärt att ett extra Skyddskommittémöte skall kallas in på SJ Depåproduktion. Från Sekos sida ser vi att  många av de problem Arbetsmiljöverket listar och kravställer också finns på övriga depåer inom SJ. på detta extra skyddskommittémöte kommer därför representanter från övriga depåer att delta. I och med detta kommer Huvudskyddsombudet samt skyddsombud från Malmö, Göteborg och Hagalund att delta i det extra skyddskommittémötet.

Seko välkomnar Arbetsmiljöverkets besök och ser deras rapport som en mycket god hjälp i bl.a. arbetet vad gäller komfortoperatörernas rätt till rast enligt arbetsmiljölagen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Medlem i facket, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Tillsyn av Arbetsmiljöverket på Depå Malmö

Vunnen tvisteförhandling 2016-12-19

Måndagen den 19 december 2016 genomfördes en tvisteförhandling med SJ AB gällande dygnsvilan mellan turerna 0910 och 0930 på grupp 102 i Göteborg, där den förkortade dygnsvilan på bortastation inte till fullo kompenserades på hemmastation. Seko uppmärksammades på två medlemmar som drabbats av detta under T16, och kallade därför till förhandling.

SJ medgav att gruppnycklarna planerats på ett felaktigt sätt, men anförde även att Seko till viss del kunde klandras då vi har turlisteombud och skyddsombud som granskar turlistor och nycklar.
Seko å sin sida anser att SJ AB som arbetsgivare till fullo och enskilt bär ansvaret för de turer och grupper som planeras ut, särskilt då Seko avslutat förhandling gällande turlistor och gruppnycklar i oenighet. Arbetsgivaren har därefter fattat ett arbetsgivarbeslut i frågan.

Förhandlingen avslutades sedan i enighet, och resulterade i att de två drabbade medlemmarna i Göteborg kompenseras med 4 timmar vardera till timkontot, samt 5,000:- vardera i skadestånd. Till klubben utbetalas ett skadestånd om 3,000:-.

Denna tvist kunde genomföras på grund av att medlemmarna uppmärksammade oss på att allt inte verkade stå rätt till. Den mänskliga faktorn hos planerare på SJ gjorde att det slank igenom, och då våra turlisteombud och skyddsombud har väldigt knappt om tid för att granska förslag till listor och nycklar så är det svårt att faktiskt hinna se alla problem som kan uppstå. Stort tack också till skyddsombud Anders Gustafsson i Göteborg som gjorde ett bra jobb med att ta fram allt bakgrundsmaterial.

I januari 2017 framkom att ytterligare en medlem drabbats, och Seko påkallade ny förhandling. Vi kom överens med arbetsgivaren om att även denna medlem får ersättning som de tidigare två medlemmarna.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Vunnen tvisteförhandling 2016-12-19

Information från Seko

Avsyning: Inför T17 så har efterarbetstiderna ändrats på turlistorna. Arbetsgivaren har förlagt tid för Ags att syna av tåget, men inte för bef. 3. På samråd med Seko för snabbtåg diskuterades detta, och samtliga närvarande klubbar ansåg att detta förstås är en försämring för oss, och att bästa sättet att hantera detta är att vi alla försöker hantera det på samma sätt, lämpligen genom att Ags synar själv och varenda gång tiden inte räcker till (om du har ledsagning, rullstol, frågor från resenärer, resenärer på toaletten etc. etc.) så skriv övertid! Vi vet att vi gärna är schyssta och hjälper varann så att alla kan komma iväg till överliggningshotell så snart som möjligt, men det enda vi gör är att vi löser problemet genom att bjuda på vår fritid. Ju mer vi gör det desto mindre tid kommer vi även framöver att få till våra arbetsuppgifter, särskilt som arbetsgivaren då inte märker hur lång tid som faktiskt går åt.

Fridagsvila/Veckovila: Det har framkommit att medlemmar på flera olika åkstationer gjort egna överenskommelser med planerare om kortare fridagsvila och/eller veckovila och i gengäld fått de turer de hellre vill åka av olika anledningar, eller bara för att hjälpa planerarna att få ihop schemat. Detta är inte tillåtet enligt vårt avtal, som i detta fall ersätter arbetstidslagen. I Spåra SJ §6 mom. 4 står: Fridagsperioden för Fp och Fv ska förutom fridagen/fridagarna omfatta ytterligare minst 12 timmar.” Detta är alltså inget som vi som enskilda medarbetare kan bestämma om själva, lika lite som arbetsgivaren får kringgå vad som står i avtalet. För att vi ska kunna hävda vår rätt till det vi har avtalat, så krävs också att vi i alla avseenden förhåller oss till det avtalade, även i de fall vi personligen kanske gärna skulle gjort en liten ”deal” med kortare fridagsvila, dygnsvila eller annat för att få en bättre åkning just den dagen.

”30-minutaren”: För alla ombordmedarbetare finns 30 minuter per vecka tillgodoräknad arbetstid för det som förr benämndes ”biljettredovisning”. På våra gruppnycklar beräknas alltså en arbetsvecka till 37 timmar och 30 minuter som max, så att resterande 30 minuter finns tillgodoräknat för redovisningsarbete. Därmed syns alltså inte den tiden som vi använder till redovisning i schemat eller i TrAppen, men det betyder inte att en kan strunta i att redovisa och hänvisa till att en inte har fått tid till det. Håll gärna koll på hur mycket tid som faktiskt går åt dock, är det så att du lägger mer tid på det så prata med din chef och skriv övertid, eller kontakta din fackliga representant för assistans. För timanställda så kompenseras denna 30-minutare med något högre timlön än vad kollektivavtalet stipulerar.

Lotta Tväråna

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Information från Seko

GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Hej!
Nytt år, nya möjligheter, nya utmaningar, ny avtalsrörelse, kongress  och ny branschorganisation. Det händer mycket 2017 och det är viktigt att vi inom Seko SJ kan flytta fram våra positioner och försöker påverka där vi kan i stort och smått. 
Vi i Seko SJ styrelse kommer att fortsätta med vårt arbete med att åstadkomma stabila scheman för alla parter. Livegenskapen måste bort, vi måste ha rätt att kunna planera våra liv och kunna kombinera arbete och familj. Vi kommer att följa hur det går för förare och ombordare i Göteborg med vårt fulla fokus. Vi kommer dessutom att behöva allas hjälp för att kunna kartlägga hur illa det är och hur utspritt missbruket med sena ändringar UTAN respekt för oss som individer med ett socialt liv utanför SJ. Rapportera! Rapportera! Rapportera! Via vanliga kanaler och genom LISA, att inte kunna planera sitt liv är definitivt ett arbetsmiljöproblem.
Vi uppmanar alla klubbar att nominera duktiga järnvägare till den nya branschorganisationens styrelse som ska utses i vår.
Sista veckan i april håller Seko kongress, och vi har fyra delegater med. Det kan bli en intressant kongress eftersom en helt ny styrelse ska väljas och beslut ska fattas om hur förbundet ska drivas i framtiden – branscher eller regioner.
Seko som förbund har lanserat en kampanj 80000 på fem år. Det innebär att att vi måste vända en vikande trend där färre väljer att vara medlemmar. Förbundet har avsatt en rejäl summa pengar till värvningskampanjer och alla kan söka hjälp. Mer info kommer om hur och var man kan ansöka om pengar!”
Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon, Trafikpolitik | 2 kommentarer

Ny Branschorganisation på Spårtrafik

Hej alla!

Hoppas att ni haft en fin Lucia och fjärde advent.

Den 12-13/12 hölls en konferens för bildandet av en branschorganisaton för oss som arbetar med järnvägar. En interimsstyrelse är utsedd tills ett ordinarie repskap utser den ”riktiga” senare i vår. Stefan Zetterlund blev invald som ledamot i styrelsen, övriga ledamöter kommer bland annat från tunnelbanan i Stockholm, Green Cargo samt pendeltågen i Stockholm.

Den nybildade branschorganisationen för oss järnvägare kommer att finansieras av samtliga klubbar inom området. Mötet beslutade om 6 kronor per medlem och månad. Det är också upp till klubbarna att nominera till styrelsen som ska utses, återkommer med information!

Förutom att komma överens om en interimistisk budget och verksamhetsplan etc. skickade vi hälsningar till våra kämpande kollegor i England, som strejkar för att behålla ombordpersonalen i tågen. Vill man skicka en hälsning från sin klubb går det alldeles utmärkt bra och kommer att uppskattas.

Seko stödjer RMT OCH ASLEF i deras kamp för en bättre järnväg i Storbritannien

Seko stödjer RMT OCH ASLEF i deras kamp för en bättre järnväg i Storbritannien

www.rmt.org.uk/homehttp://www.aslef.org.uk/

Pilotprojekt stabilare schemaläggning

Det kommer att genomföras ett pilotprojekt i Göteborg för ombordare och förare i syfte att få en stabilare schemaläggning. Malmö och Linköping har också varit tillfrågade men tackat nej till deltagande av olika skäl.

Vi i Seko SJ’s styrelse vill samtidigt önska er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år@ Sköt om er, glöm inte att ta det lugnt och inte stressa in i det sista så hörs vi snart!

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Ny Branschorganisation på Spårtrafik