2013 års löneförhandlingar med SJ om nya löner är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, betalas ut på novemberlönen.

Förhandlingarna har präglats av SJs ovilja att diskutera förbättringar för Sekos medlemmar i kollektivavtalet Spåra-SJ.

En viktig fråga som SJ vägrat att föra in i Spåra-SJ är skrivningar om rast och paus. Seko SJ kommer nu lyfta frågan till kommande förhandlingar på branschnivå, samt att i andra sammanhang på SJ öka fokus på raster och pauser i medlemmarnas dagliga scheman.

När det gäller Befattningslönerna så har Seko haft ambitionen att få upp nivåerna på slutlöner, något som vi till stor del lyckats med.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Ytterligare information om årets avtalsrörelse med SJ finns att läsa i kommande nummer av tidningen Seko SJ Nytt.

Befattningslöner, grundlönedel fr.o.m. 2013-04-01

P 1 Tågmästare

Grundlönesteg               Villkor för inplacering                 Månadsbelopp

P18                                    Från P 69 (intern rekrytering)     19 400

P19                                    1 år i P 17 / P18                                22 800

P10                                    2,5 år i P 19                                       25 700

P 2 Resesäljare

Grundlönesteg               Villkor för inplacering                        Månadsbelopp

P 28                                                                                                   18 390

P 29                                   1 år i P 28                                             20 150

P 20                                   2 år i P 29                                             23 050

Vid anställning som resesäljare sker inplacering i P 29 av arbetstagare med minst två års arbetslivserfarenhet.

P 3 Fordonsoperatör

Grundlönesteg               Villkor för inplacering                        Månadsbelopp

P 37                                                                                                    20 340

P 39                                   1 år i P 48                                             23 650

P 30                                   2 år i P 39                                             26 750

P 5 Komfortoperatör

Grundlönesteg               Villkor för inplacering                        Månadsbelopp

P 58                                                                                                    18 490

P 59                                   1 år i P 58                                              19 800

P 50                                   2 år i P 59                                             21 990

P 6 Tågvärd

Grundlönesteg               Villkor för inplacering                    Månadsbelopp

P 68                                                                                                    18 390

P 69                                   1 år i P 68                                             20 305

P 60                                   2 år i P 69                                             23 050

Vid anställning som tågvärd sker inplacering i P 69 av arbetstagare med minst två års arbetslivserfarenhet.

P 7 Lokförare

Grundlönesteg               Villkor för inplacering                      Månadsbelopp

P 78                                   Under grundutbildningstid            15 720

P 79                                                                                                 26 900

P 70                                   Efter två år i yrket                            31 000

OB tilläggen höjs från och med samma datum till följande belopp:

Enkel Ob:   18,17

Kval. Ob:    40,58

Storhelg:    91,19

Det här inlägget postades i Bransch spårtrafik, Löneförhandlingar, Medlem i facket, SEKO, SJ AB. Bokmärk permalänken.