Seko reserverar sig mot SJs beslut att stänga Contact Center Tranås och 17 Resebutiker.

SJ har under förhandlingarna som nu avslutats rörande nedläggning av Contact Center Tranås och 17 Resebutiker inte kunnat ge Seko konkreta svar på ett stort antal frågor. Frågor som med stor sannolikhet kommer att vara olösta och skapa arbetsmiljöproblem när SJ genomför sitt beslut att stänga Contact Center Tranås och aktuella Resebutiker. Några frågor som saknar svar är redovisade i bifogade informationsblad:

Seko reservation

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Försäljning, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spårtrafik, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.