Avtalsgruppen

 Jag har idag varit på årets första möte med ”Avtalsgruppen”. Gruppen är sammansatt av representanter från fackföreningarna: SEKO, ST och TJ, samt representanter för SJ AB. I gruppen diskuteras frågor som rör vårt avtal, dels hur vi skall tolka skrivningarna i avtalet och också ifall vi skall göra några förändringar i dessa under pågående avtalsperiod.

Avtalsgruppen är allmänt ett bra forum för diskussioner. Svåra frågor som skapar mycket irritation i verksamheten kan diskuteras öppet och med ett högt tak, och för det mesta verkar vi komma fram till en samsyn i de flesta frågor och avtalstolkningar. Att vi inte når samsyn i alla frågor ligger lite i sakens natur, fackföreningarna och företaget har ju till viss del olika mål med sin verksamhet.

Idag drog vi upp riktlinjer för arbetet under det kommande året. Förutom dagsaktuella frågor dök det upp en mängd frågor från avtalsrörelsen som vi behöver ”beta av”, och för att göra jobbet med dessa frågor så effektiv som möjligt skapade vi ”undergrupper” till Avtalsgruppen som skall bereda frågorna för att sen lämna över dem till Avtalsgruppen för beslut. Det känns som att grupperna är väl sammansatta och de kompetensområden som behövs är tillgodosedda och skulle vi behöva ”spetskompetens” på något område så går det ju alltid att bjuda in någon som sitter på denna kompetens när det behövs.

En sak vi uppmärksammade var att problem vi tagit upp tidigare och nått en gemensam syn i inte når ”hela vägen ut”. En sån sak är t ex problemet med de som har lång väg att ta sig till akademin och där det tidigare förekommit att man t ex blivit beordrad att åka på fridag för att komma upp i tid till kursen börjar, eller att man kommit hem sent och tvingats börja jobba tidigt utan att fått sin nattvila. I denna fråga är vi nu helt överrens med företaget, men trots detta förkommer det ute på en del åkstationer att man försöker sig på att tänja på reglerna. Problemet är alltså att de beslut som tas i ledningen inte kommer fram till de som skall jobba med detta, eller ännu värre, man struntar i de beslut som tas för att det är lättare att göra på något annat sätt. Detta är ju inte en avtalsfråga utan en ledningsfråga, och förhoppningsvis kommer företaget till rätta med hur beslut i ledningen skall kommuniceras ut i organisationen så att de lösningar och tolkningar avtalsgruppen kommer fram till, och där ledningen tar ett beslut också genomförs ute på åkstationer och trafikledningar.

Hur som helst ser jag fram mot arbetet i avtalsgruppen och hoppas på ett produktivt arbete och en bra dialog.

Om Anders Hedlund

Styrelsen SEKO SJ och Vice ordf Klubb Mälartåg
Det här inlägget postades i Lagar & Avtal. Bokmärk permalänken.