Arbeten i eller invid spår

Under sommarhalvåret pågår mycket underhållsarbeten ute i spåren. Det är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt att alla de olika arbeten som pågår inte inkräktar på säkerheten för passerande tåg. Nedan publicerar vi utdrag ur information som skyddsombudet Lars Andersson sammanställt.

Tre lokförare har rapporterat tillbud vid arbetet av byte av kontaktledningsstolpar vid Moholm, det gäller traktorer som arbetar i intilliggande spår. Arbetsmiljöverket är informerat och har börjat undersöka dem.

Förra året skedde ett flertal olyckor, vid några av dessa miste personer sitt liv. Skyddsorganisationen har begärt att om trafik skall fortgå på intilliggande spår måste hastigheten alltid sättas ned. Det är inte säkert att i upp till 200 km/h köra förbi arbetsplatser med liten marginal till dem som utför arbetet och till tunga arbetsredskap såsom grävmaskiner eftersom oförutsedda händelser kan ske, vilket t.ex. skedde i Kimstad.

Trafikverket anser tyvärr inte att hastigheten måste sättas ned utan arbeten skall ändå kunna ske säkert, SJ anser inte heller nu att det behöver ske. Trafikverket har nu också frångått de skärpta regler som gällt sedan olyckan i Kimstad.

Arbetsmiljöverket har tidigare fattat beslut där de tvingat en operatör (Stockholmståg) att sätta ned hastigheten trots att Trafikverket inte velat göra detta. Vore därför bra om Arbetsmiljöverket efter alla olyckor och tillbud nu kommer med regler, som alla måste följa vid dessa arbeten.

Rapport från lokförare

Rapportskrivning på brister och tillbud är väldigt låg, Arbetsgivaren och skyddsombuden har bedömt att endast ett fåtal av dessa rapporteras till arbetsgivaren. Detta är allvarligt eftersom man inte kommer att kunna vidta åtgärder innan en olycka sker.

Arbetsgivaren vill förbättra rapportskrivningen och har infört att rapporter kan skrivas på Intranätet och lämnas via telefon för att öka rapportskrivningen, trots detta vet vi att brister och tillbud inte rapporteras, ytterligare åtgärder krävs alltså. Ett åtgärd skulle t.ex. kunna vara att det anslås arbetstid för detta eftersom vi misstänker att man inte hinner med detta arbete. Arbetsgivaren har också nekat övertid fr de som skrivit rapport vilket inte kommer att förbättra rapportskrivningen.

När lokförare skriver rapporter är dessa ofta väldigt tekniska och man skriver sällan om hur man upplevt tillbudet t.ex. stress, att man blivit skrämd, olust, oro m.m. Detta framkommer dock inte sällan vid samtal med dem som varit med om ett tillbud. Om det finns med i rapporten skulle det underlätta skyddsombudens möjlighet till att få till en förändring.

Tänk på det när ni skriver en rapport!

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare, Säkerhet på järnväg, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.