SEKO SJ och Huvudskyddsombudet på begär utredning

SEKO SJ har under gårdagen tagit initiativ till att begära en utredning om händelserna med tåg 634 den 29 juni. Begäran om att händelsen skall utredas har skickats till SJ under gårdagskvällen och detta görs i samarbete med Huvudskyddsombudet på enhet Trafik.

Händelsen har beskrivits på bloggen under rubriken ”Övergångskoppel och evakuerade tåg”.

Syftet med att vi nu begär en utredning av händelsen är absolut inte att någon inblandad skall känna skuld för att det drog ut på tiden att evakuera och omhänderta passagerarna. Tvärtom syftar vår begäran till att en gång för alla göra en ordentlig analys som förhoppningsvis skall leda till att havererade tåg kan hanteras smidigare i framtiden. I vår begäran framgår detta mycket tydligt. Dock måste antagligen rutiner förändras och förbättras. Bland annat måste företaget kunna säkerställa att samtliga tåg i trafik har fungerande övergångskoppel. Det är inte acceptabelt att passagerare tvingas sitta inlåsta i strömlösa tåg timme efter timme och det är inte heller acceptabelt att personal jobbar många timmar övertid efter så pass allvarliga händelser.

Bland annat ställer vi krav på att SJ skall utreda följande

  1. varför det saknas övergångskoppel på fordon i trafik och vem som har ansvar för att dessa återställs på fordonen efter användande
  2. avbyte av inblandad personal och vilka överväganden som gjordes mht till mycket lång arbetstid för personalen på det drabbade tåget.
  3. var räddningstjänsten i den aktuella kommunen informerad om att ett åttiotal personer satt fast i tåget och att det skulle kunna uppstå ohälsa pga värme och vattenbrist mm
  4. när skyddsjordades kontaktledningen och vad var det som gjorde att passagerare inte kunde evakueras tidigare
  5. gjordes någon som helst riskanalys hos SJ TL med anledning av att bogsering och evakuering drog ut på tiden.
  6. bristande information till skyddsombud och fackliga organisationer

SEKO SJ och Huvudskyddsombudet begär också att utredningen skall ske skyndsamt eftersom det är angeläget att snarast förändra rutiner så att detta inte upprepas vid ytterligare tillfällen.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Driftstöd, Fordonsledning, Lokförare, Ombordpersonal, Trafikledning, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.