Avtalsgruppen

Igår var det första mötet för avtalsgruppen efter sommaren. En av de frågor vi skulle göra klart var den förändring av ”kompetensstege” och lönesättning av instruktionsförare vi diskuterat och jobbat med i snart två år.

Detta är en av de frågor som det dragits ut på i oändlighet. Anledningen till detta är lite svår att förstå eftersom vi på det senaste mötet vi hade i den arbetsgrupp som är tillsatt för att lösa frågan var i stort sett överrens med arbetsgivarsidan om hur upplägget skall se ut. Det enda som faktiskt var kvar var att i avtalsgruppen spika på vilka nivåer lönerna skall ligga, och kanske lite finjusteringar.

Kristina Forslind (Instruktionsförare i Linköping) hade extrainkallats till avtalsgruppen för att bidra med sitt kunnande i frågan. Kristina har länge jobbat med detta, och har också som instruktionsförare god insikt i hur organisationen av instruktionsförare fungerar, och hur man i gruppen resonerar runt löner och kunskapsnivåer.

När det blev dags att ta frågan på dagordningen visade det sig efter lite diskussioner att det finns en stor osäkerhet om hur den kommande omorganisationen kommer att påverka instruktionsförarnas organisation. Att i det läget fatta ett beslut om en ny ”modell” för instruktionsförarna blev naturligtvis omöjligt. Det är inte stor mening att göra en förändring som kanske måste rivas upp om ett par månader för att förutsättningarna har förändrats, så frågan lades återigen på is. Denna gång förväntas isen smälta när alla förutsättningar i den nya organisationen är kända.

De är naturligtvis väldigt frustrerande att vi aldrig verkar komma till skott i den här frågan, detta är en frustration som jag vet att jag delar med representanterna från arbetsgivarsidan. Både SJ AB:s representanter och de fackliga organisationerna vill ha till en lösning i den här frågan så fort som möjligt, och då är det inte lite irriterande att det dyker upp hinder som ingen egentligen kan komma förbi snabbt. Saken har dock hög prioritet, och att den kommer att tas igen så fort vi vet förutsättningarna.

Om Anders Hedlund

Styrelsen SEKO SJ och Vice ordf Klubb Mälartåg
Det här inlägget postades i Instruktionsförare, Lagar & Avtal, Lokförare. Bokmärk permalänken.