SEKO hade rätt, SJ AB hade fel!

SEKO påpekade väldigt tidigt att den kameraövervakning som skedde i Hagalund, som senare ledde till att ett antal anställda på Trafficare och Euromaint avskedades, var emot lagen. SJ AB bestred detta och påstod att de hade all laglig rätt att genomföra övervakningen.

Beslutet från Datainspektionen har kommit (diarienummer: 627-2011). Det visar med all önskvärd tydlighet att SEKO hade rätt, och SJ AB hade fel. Det är bra att vi fått klarhet i vad som gäller, men samtidigt tycker vi att SJ borde ha undersökt regelverket innan de utför sin övervakning, då hade SJ kunnat undvika att än en gång bli omtalade i media på ett negativt sätt. Att stjäla är fel, men det rättfärdigar inte att den som blir besluten begår ett brott.

När SJ AB gör ett fel så kommer ofta förklaringar i form av: ”vi var inte säkra” eller ”det är väl inte så allvarligt” och förväntar sig att detta skall vara förklaringar till både lag och avtalsbrott. Med de förklaringarna förväntar man sig att SEKO och alla andra skall godta de brott mot lagar och avtal man gör.  De förklaringar SJ ger i nyhetsintervjuer visar också på ett övermod inför lagen. SJs presschef säger att SJ ”trodde”, eller ”utgick” ifrån, att man fick övervaka personalen. Vidare säger presschefen att SJ ska följa ”rekommendationen” från Datainspektionen. Här verkar man inte ens förstå att beslutet från Datainspektionen att SJ inte följt lagen inte är en rekommendation. När alltså SJ beskriver svensk lagstiftning som en ”rekommendation” och försvarar sitt handlade med att man ”trodde man fick övervaka personalen” så ses det som en fullgod förklaring. När personalen gör fel i förhållande till lagar och regler så är SJ snabbt framme med erinran, varningar och ännu värre åtgärder. Här godtas inga ursäkter. Att den anställde trodde att man gjort rätt är av ingen betydelse. Är SJ:s budskap nu att de anställda skall se lagar och avtal som rekommendationer i framtiden? 

SEKO har varit tydliga med att vi ser en ledarskapskris inom SJ AB. Vi ser också beslutet från Datainspektionen som ännu ett bevis på den bristande förmåga SJ AB har att dels rätta sig till de regler som gäller, och dels oförmågan att innan man tar ett beslut; informera, förhandla eller ens uppmärksamma berörda parter om de beslut man ämnar genomföra. Detta beteende måste förändras om företaget skall bli starkare, bättre rustat för framtiden samt mer framgångsrikt.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.