Division trafik och service byter namn till affär och service!

Via intranätet fick vi under gårdagen information om att divisionen byter namn till division affär och service. Namnbytet har tydligen föregåtts av en omröstning under ett ledarmöte.

Jag ser namnbytet som ovanligt illa hanterad fråga där det nya namnet visserligen appellerar till delar av divisionens verksamhet, men totalt väljer bort de delar som sysslar med trafikproduktion inklusive säkerhetsarbete.

Namnbytet avslöjar återigen den bristande insikten om behovet av att se SJs verksamhet som en helhet där de olika delarna samverkar. Trafik och säkerhet är vår absoluta grundbult för ett trovärdigt agerande gentemot marknaden och våra kunder. Utan trafiksäkerhet och kvalité i produktionen av körda tåg så faller övriga delar i divisionens verksamhet ihop som ett korthus. Namnbytet signalerar också en tydligt en prioritering som utestänger viktiga delar av den trafikala delen av vår verksamhet. De anställda som befinner sig i den delen av företaget ser detta som att man återigen bjuds in med armbågen av företagsledningen.

SEKO har inte heller informerats eller getts någon möjlighet att reagera på förslaget vilket vi ser som en klar brist i sammanhanget.

Rimligen bör också divisionens namn återspegla helheten i divisionens verksamhet och inte enbart fokusera på affärer och service.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Centrala Mbl gruppen, Driftstöd, Instruktionsförare, Lokförare, Lokledare, Ombordpersonal, SJ AB. Bokmärk permalänken.