Avtalsförhandlingarna klara

Ny lön samt retroaktiv lön from 1 april, betalas ut på november lönen.

Allmänt

Årets löneförhandlingar blev kraftigt försenade Förhandlingarna avslutades först 2012-11-09. Förhandlingar om allmänna villkor i SPÅRA SJ har genomförts utan några framgångar. SJ AB har konsekvent vägrat att förhandla om några som helst förändringar i nuvarande SPÅRA SJ.

OB tilläggen har höjts med ramen 2,6 %.

För 2012 hade vi en lönepott på 2,6 % från de centrala förhandlingarna, garantibeloppet för var och var minsta lönehöjning på 200 kr. Avtalsperioden är ett år från 2012-04-01 – 2013-03-31.

Resultat av förhandlingarna:

Parterna är överens att slå ihop lönesteg nummer två (P38) för fordonsoperatörer med lönesteg nummer tre.(P39)

Individuella löner och individuella lönetillägg:

Utvecklingen av de individuella lönerna kommer arbetsgivaren att redovisa för varje enskild person som berörs. Serviceledartillägget höjs med antingen 37 kronor, 70 kronor eller 150 kronor (SLX)

Respektive lönesättande chef kommer att informera och motivera ökningen för respektive enskild person.

Grundlön från och med den 1 april 2012

Tågmästare                                                                  Resesäljare                                        P17               18 100 kronor                     P28               17 900 kronor

P18               19 400 kronor                     P29               19 400 kronor

P19               22 100 kronor                     P20               22 400 kronor

P10               25 000 kronor

Fordonsoperatör                                    Depåoperatör

P37               19 800 kronor                     P48               18 100 kronor

P39               23 000 kronor                     P49               20 700 kronor

P30               26 050 kronor                     P40               22 400 kronor

Komfortoperatör                                    Tågvärd

P58               18 000 kronor                     P68               17 900 kronor

P59               19 310 kronor                     P69               19 810 kronor

P50               21 390 kronor                     P60               22 410 kronor

Lokförare

P78               15 720 kronor

P79               26 310 kronor

P70               30 170 kronor

 

OB tillägg from 12 04 01

Enkelt           17,69 kronor

Kvalificerat   39,51 kronor

Storhelg         88,79 kronor

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Lokförare, Löneförhandlingar, Ombordpersonal, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.