Kaos i personalplanering drabbar personalen negativt

Häromdagen spårade ett godståg ur på södra station i Stockholm. Olyckan skapade enorma problem i trafiken vilken i princip ställdes in förbi olycksplatsen under hela dagen. SJs långväga tåg vände i Södertälje och Flemingsberg, Tåg från Göteborg kördes via Västerås. Andra avgångar ställdes in.

Ungefär samma kaos som vanligt uppstod där man varken hade kontroll på personal eller fordon. Inget anmärkningsvärt för oss som jobbat i branschen i många år om det inte varit för att det i dag finns så mycket bättre möjligheter att dels planera förändringarna som behövs och att kunna informera om desamma. Trots att trafikledningen har så mycket större resurser än tidigare så blir det fel. Inte bara en gång utan helt systematiskt gör man fel. Dessutom kvarstår problemen i flera dagar efter att själva det akuta läget avvecklats.

Nu är det inte bara trafikledningen som gör konstiga saker, utan planeringsavdelningens chefer agerar helt utan stöd i varken kollektivavtalen eller i arbetstidslagen. Nonchalansen gentemot stora delar av personalen är frustrerande och skapar motsättningar som bolaget inte har råd med.

Det har under de senaste dagarna begåtts systematiska avtalsbrott och dessutom har enskilda personer drabbats i onödan pga den halsstarrighet som ansvariga chefer visat genom att inte kontakta de fackliga parterna och diskuterat lämpliga lösningar.

Observera att detta är ett chefsproblem i sin helhet. Lokala planerare skall inte skyllas för det som inträffat. De som jobbar med planeringen gör det på uppdrag och har genomfört ett hårt arbete för att få det att gå ihop över huvud taget.

Seko kommer att följa efterspelet till de senaste dagarnas kaos mycket noga. Förbundet kommer också att ställa krav på kompensation till de som drabbats i onödan av den bristande planeringsfunktionen i bolaget.

De anställda som har drabbats på ett eller annat sätt uppmanas att dels ta upp frågan med sina gruppchefer och med sin fackklubb på stationeringsorten. Seko vill ha in era synpunkter och berättelser om vad som inträffat för att vi skall kunna agera så kraftfullt som situationen kräver.

Inte ens anställda i SJ är rättslösa när det uppstår störningar i trafiken. Rast och arbetstidsregler har ingående diskuterats i de nyss avslutade Spåra SJ förhandlingarna. Företagets representanter har då hänvisat till att man följer lagstiftningen och att man anser detta inte behöver förtydligas i kollektivavtalet. Nu ser vi den raka motsatsen där ansvariga chefer helt medvetet kört över viktiga regler i vårt kollektivavtal och gjort helt egna tolkningar utan att ens kontakta de fackliga organisationerna för att hitta rimliga överenskommelser.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik, Turlistor. Bokmärk permalänken.