SJ nekar Seko insyn i årets gruppval och inplacering på grupper för förare- och ombordpersonal.

När det gäller inplacering på tjänstgöringsgrupper för lokförare och ombord- personal har nu SJ helt avvisat deltagande från personalorganisationerna.

SJ har till och med förbjudit gruppchefer att bjuda in den lokala klubben att delta i inplaceringsarbetet. Det är uppseendeväckande att chefer agerar på detta vis eftersom man vet att inplacering på tjänstgöringsgrupper är en fråga där Seko och övriga personalorganisationer har intresse av att delta.

Med anledning av att chefer i SJ nu gått så långt att förbjuda deltagande från de fackliga organisationerna har Seko SJ beslutat att begära förhandling enligt MBL §12. I den inlämnade förhandlingsframställan kräver vi att vår organisation skall ges möjlighet att delta på sedvanligt sätt i inplaceringsjobbet. Detta för att bevaka att inplaceringen sker på ett rättvist sätt samt att bevaka personalens rättmätiga krav enligt lag och avtal vid olika former av nedsatt arbetstid.

Vid konstruktion av tjänstgöringsgrupper har SJ också helt avvisat att på turlistorna markera raster och pauser. Detta är för övrigt ett generellt bekymmer i SJ att man konsekvent undviker att markera ut rast och paus på arbetstidschemat.

Seko SJ har under årets lokala avtalsförhandlingar fokuserat på att genomföra ett antal förändringar i vårt kollektivavtal som vi bedömer är helt kostnadsneutrala. D.v.s. det kostar inget extra att föra in dessa regler i Spåra SJ. Däremot skulle det för våra medlemmar vara av stort värde att det finns tydliga regler hur vi tillämpar t.ex. arbetstids- och arbetsmiljölagens regler om raster och pauser i SJ AB. SJ har konsekvent avvisat att föra in regler om raster och pauser i kollektivavtalet med hänvisning till att dessa regler finns i lagstiftningen och att det är självklart att dessa regler skall efterföljas. Det finns alltså ingen egentlig motsättning centralt, men i verkligheten brister det omedelbart.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Centrala Mbl gruppen, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SJ AB, Spårtrafik, Tågtjänstförhandling, Turlistor. Bokmärk permalänken.