Årskrönika från 2013 skriven av Huvudskyddsombudet för förarna på SJ AB.

Hej alla läsare. Det är tredje gången jag sätter mig ner och tittar i backspegeln och genom en årskrönika försöka se om en skyddsorganisation gör någon nytta. Vad tycker du? Läs gärna och skaffa dig en egen åsikt.

Året 2013 började med att arbetet fortsatte med att förändra arbetsmiljöorganisationen. Jag och Huvudskyddsombudet för Service representerade våra organisationer i möten med SJ. Det blev många möten och resultatet har nu under hösten presenteras för ansvariga chefer och för gruppchefer. I och med denna omorganisation tog vi tillbaka skyddskommitteér på orterna där det blir lokala möten 3 gånger på våren och 3 på hösten. Dessa möten hålls gemensamt med Service och Trafik med deltagande från alla personalorganisationer och från skyddsorganisationen.
Skyddsorganisationen har identifierat en rutin där man gör olika bedömningar i olika delar av landet och det gäller vid urspårning. Ibland blir lokförare tagen ur tjänst vid urspårning och ibland inte. Efter att ärendet varit uppe i skyddskommittén på Enhet Trafik ska nu alla urspårningar behandlas lika och lokföraren ska bli tagen ur tjänst. Detta för att undvika riska för följdfel som kan begås av en lokförare i chock.
I vårt yrke blir många förare utsatt för personpåkörningar. En jobbig sådan blev det strax utanför Kumla. Det var inte SJ som blev utsatt men skyddsorganisationen tog kontakt med två andra bolag som trafikerar banan där. Tillsammans gick vi gemensamt ut med en skrivelse till Kumla Kommun. I skrivelsen förklarade vi hur förare känner när en sorgeplats blir alltför stor och då det samlas stora skaror av ungdomar på platsen, alltför nära järnvägen som det blev vid denna sorgeplats. Kommunen visade hänsyn och efter att begravningen hade ägt rum rensade man bort det mesta. Vår chef på Enhet Trafik har även han tagit med sig frågan till andra operatörer då detta problem gäller hela landet.
Att få iordning och reda i Hagalund efter Chico är en hård nöt att knäcka. Skyddsorganisationen har kämpat och kämpat för att få SJ att förstå att cheferna från de olika enheterna måste samarbeta därför att vi arbetar tillsammans i Hagalund och att om inte en lokförare får klargöra sitt eget tåg tappar vi viktig kompetens. SJ skapade en arbetsgruppgrupp med Littera ansvarig, chefer från olika enheter och efter påtryckningar även skyddsombud. Gruppen har tagit fram ankomst rutiner och vi lokförare har fått fler klargöringar men som sagt nöten Hagalund är hård som sten så arbetet fortsätter.
Under juni månad blev Skyddsorganisationen informerad av kollegor att det förekom skriverier på SJ AB:s Facebook. Resenärer hade beskrivit hur en ombordpersonal från SJ hade arbetat. Tyvärr var det felaktigt och överdrivet beskrivet och tyvärr backade inte SJ upp sin personal på Facebook. Inlägget var obesvarat en längre tid vilket gjorde att en tidning tog detta inlägg och gjorde till en artikel. Skyddsorganisationen anmälde in detta som ett ärende till Skyddskommittén för Affär/Service. Skyddsorganisationen gav förslag till förbättringar som till exempel att stänga flödet på natten så att det allmänheten skriver inte skulle publiceras utan godkännande av SJ. SJ ville inte stänga utan tillsatte istället en natt tjänst som ska bevaka och besvara. SJ gick även igenom rutiner och tillsatte också ytterligare rutiner. Skyddsorganisationen har svårt att se nyttan av att ha en Facebook där det är så lätt att det blir missförstånd då resenärer skriver inlägg trots att de inte är insatta i våra yrkesroller och våra rättigheter. Denna Facebook har blivit en oro/ psykisk påfrestning för ombordpersonalen.
SJ beslutar sig för att öppna åkstation i Falun. Skyddsorganisationen blev i juni inbjuden att delta i riskanalys/besiktning av de tilltänkta lokalerna.  Skyddsorganisationen fick även inspektera lokalerna ytterligare en gång efter att SJ löst två problem som vi identifierat det vill säga trappor på utsidan och att det inte fanns någon hiss trots att kontorslokalerna inte ligger på markplan. Lösningen blev att SJ fick överta hela övervåningen och då fick vi med en trappa inomhus och även finns nu en handikapphiss utefter trappan. Trots fint samarbete fram till invigningen tog SJ tyvärr beslutet att inte bjuda in skyddsorganisationen denna dag.
När vi ändå talar om lokaler fick Gruppcheferna för Enhet Trafik i Hagalund till slut en bra arbetsmiljö när man öppnade nya lokaler i Lunden. Tyvärr blev arbetsmiljön inte lika bra för förarna då omklädningsrummen fortfarande ligger kvar i de gamla lokalerna.
Personalplanerarnas roll är viktigt och skyddsorganisationen har under hösten beskrivit vår verklighet i ett ärende till skyddskommittén för Affär och Service. Styrningen ligger under Division Planering och det är olyckligt då denna division inte har den rätta verklighetsbilden på hur vi arbetar. Att vi arbetar på obekväma tider, att vi arbetar varannan helg och att vi bokar in till exempel frisören utefter vår grupp och att det då blir en psykisk påfrestning med många ändringar från grupp till månadslistan. SJ har nu fått insikt i vår situation och man har tagit med sig detta och ska återkomma. Många av oss har också många inarbetade arbetstimmar sparade och det har varit svårt att få beviljad ledighet. SJ har fått insikt i även denna situation och som ett första steg i att försöka kunna ge fler den ledighet vi behöver och söker, blir det nu tillåtet att använda timmanställda för detta.
Så nu när du läst min krönika, tycker du att vi skyddsombud behövs?
För min egen del är det viktigt att titta i backspegeln genom en sådan här krönika och när jag gör det blir det självklart att det är viktigt att det finns skyddsombud. Skyddsombud som är ute i verksamheten, som finns bland personalen och som kan lyssna och samla ihop eventuella problem.
  Skyddsombud som är engagerade och som vill arbeta för att du ska få en bättre arbetsmiljö. Om du vill nå oss när du jobbar är det bara att skriva in ordet ”skyddsombud” i telefonrutan i Trappen och då kommer en lista fram på alla skyddsombud som är i tjänst samtidigt som du. Ring till någon av oss så kommer vi att försöka hjälpa dig.
Vid pennan,
Annika Laursén valt huvudskyddsombud för förarna på SJ AB.
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Säkerhet på järnväg, SEKO. Bokmärk permalänken.