Omsökning av tjänster?!

Idag har Seko SJ haft styrelsemöte för att gå igenom allt som måste hanteras med anledning av det lagda varslet.

Nu måste vi tillsammans med klubbarna jobba med att hjälpa och stötta de som befinner sig i en övertalighetssituation. Vi måste också arbeta med att förhandla om den nya organisation som skall vara i full druíft från och med maj månad. Under dessa förhandlingar kommer det att uppstå övertalighet i administrationen allteftersom den nya organisationen bemannas.

Det som är olyckligt i det SJ som nu växer fram är att Verkställande Direktören ensidigt framför sin åsikt att alla anställda med Individuell lön skall tvingas att söka om sina tjänster. Detta förfaringssätt är han inte överenskommit med Seko och övriga personalorganisationer.

Det är också viktigt att komma ihåg att det beslut som koncernledningen fattat om nedläggning av Contact Center i Tranås samt de 17 resebutikerna fattats utan sedvanliga Mbl förhandlingar. Seko klargjorde sin inställning till detta i gårdagens inledande förhandling om ny organisation för Division Marknad och Försäljning.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Försäljning, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Okategoriserade, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.