SJ drar ner antalet ombordpersonal i Kalmar, Sundsvall och Östersund

SJ har idag genomfört verksamhetsförhandlar om neddragningar av ombordpersonal i Kalmar, Sundsvall och Östersund
Seko har idag förhandlat med SJ med anledning av att företaget anser att det
är övertalighet bland ombordpersonal i Kalmar, Sundsvall och Östersund.
Förhandlingen idag har handlat om neddragning av antalet ombordanställda
i Kalmar med anledning av att man drar in all servering ombord på tågen på
sträckan Kalmar – Göteborg från och med 1 september.
På orterna Sundsvall och Östersund hävdar SJ att det finns en kvarstående
övertalighet som inte verkställts sedan 2012.
Förhandlingen är avslutad i oenighet och Seko har reserverat sig mot SJs
beslut med hänvisning till:
• Att tågtjänstfördelning T14 ännu inte är avslutad
• Att sommarbemanning måste beaktas
• Att vintersporttrafiken måste beaktas
• Att hänsyn måste tas till den lokala arbetsgruppen i Kalmar och dess
fortsatta arbete
• Att förstärkningsbemanning på helger måste beaktas
• Att kommande pensionsavgångar skall beaktas
• Att fullgoda risk och konsekvensanalyser måste göras

Seko anser med bakgrund av ovanstående att SJs förhandlingsunderlag varit
ytterst bristfälligt och förbundet avser nu att begära central förhandling.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, Spårtrafik, Tågtjänstförhandling. Bokmärk permalänken.