Uttalande från Seko SJs lokförarutskott

Lokföraren ansvarar för säkerheten vid tågfärden. På vissa fordon är lokföraren dessutom ombordansvarig.

Det går att köra resandetåg där lokföraren är enda personal på tåget, men är det klokt? I ansvaret ingår att se till att en fullgod säkerhet upprätthålls för resenärerna. Det innebär att avvisa stökiga personer eller människor som är för berusade/drogade för att kunna tillåtas vistas på tåg då de representerar en risk för både sig själv och andra. Men det innebär också att hålla koll på helt vanliga människor som inte har en aning om hur man beter sig på tåg. De som inte förstår att man skall betala, låta bli att störa sina medresenärer eller allmänt inte inser att de mänskliga rättigheterna inte talar om rätten att få åka tåg.

Sedan har vi det här med tågförseningar: Lokföraren kan inte, och skall inte heller, köra tåg och samtidigt undersöka vilka resenärer som missar anslutningar, mm. Tågförseningar är en källa till oro och irritation på tågen och saknas det ombordpersonal kan situationen snabbt bli kritisk. Kan du som lokförare då ansvara för säkerheten? Vet du vad som händer i tåget du framför?

Moderna tågtyper är utrustade med nödtelefoner. De allra flesta människor drar sig för att använda en nödtelefon med mindre än att det är just ett nödfall. Blir det ordningsproblem på tåg gäller det att försöka stoppa problemen i ett så tidigt skede som möjligt. Det gör vår ombordpersonal dagligen utan att vare sig lokförare eller chefer märker det. Lokföraren har inga som helst möjligheter att upptäcka att ett ordningsproblem är under uppsegling, och när ordningsproblemet väl är ett faktum kan lokföraren ensam inte lösa situationen utan att riskera sin egen säkerhet.

Lokförare kan av olika anlednings tas ur tjänst. En lokförare som är tagen ur trafiksäkerhetstjänst får inte utföra trafiksäkerhetsarbete. Vem ska då ta ansvaret för säkerheten ombord, och vem ska då ansvara för och genomföra en evakuering? Att lokföraren är tagen ur trafiksäkerhetstjänst kommer att vara ett klent försvar vid en eventuell utredning. Lokföraren har ju gått med på att köra resandetåget utan ombordpersonal och lokföraren måste anses ha känt till de risker detta medför.

Skyddsombuden har under flera år drivit frågan mot Arbetsmiljöverket om att få stopp på ensamarbete på resandetåg. SJ har när Arbetsmiljöverket gjort en inspektion svarat följande:

”…inget planerat ensamarbete förekommer och att då detta förekommer oplanerat ska, vid riskbedömningen,  förarens bedömning vara avgörande.”

Det låter bra, men tänk nu efter: ”Förarens bedömning är avgörande”. Detta betyder inte enbart att föraren i alla lägen kan neka att ensam köra ett resandetåg utan även att det är förarens beslut att göra det. Fråga dig nästa gång SJ Trafikledning försöker sätta press dig att köra resandetåg utan ombordpersonal, om det är värt att ta risken? Du riskerar att få stå till svars för ditt beslut.

Det är SJ:s ansvar att bemanna tåg så de kan framföras säkert, detta ansvar ligger inte på förarna. Vi skall inte behöva ta på oss det ansvar våra chefer inte vågar ta genom att alltid säkerställa rätt bemanning på tåg.

Vår rekommendation: kör aldrig ett resandetåg utan ombordpersonal

Lokförarrepresentanterna Seko på SJ AB

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.