Seko begär central förhandling angående SJ beslut om minskad bemanning på SJ Snabbtåg.

Seko SJ har nu via Seko centralt begärt central förhandling angående SJ beslut om minskad bemanning på snabbtågen SJ3000 och X2000.

SJ beslut om ändrade bemanning innebär att SJ3000 och X2000 direkttåg endast kommer att bemannas med två ombord medarbetare från och med den 1 maj i år.

Seko SJ har reserverat sig mot SJ beslut med anledning av att vi gör den bedömningen att beslutet kommer att innebära försämrad säkerhet och arbetsmiljö på berörda tåg.

Under den lokala förhandlingen framförde Seko SJ ett flertal konkreta förslag och synpunkter på SJs förslag till ändrad bemanning- Några av dem var följande:

  • Högre kompetens på all ombordpersonal till en ny gemensam nivå motsvarande dagens högsta för att garantera att det finns personal med erforderlig kompetens ombord i samband med t.ex. olyckor, men även i samband med andra oregelmässigheter ur trafik-säkerhetssynpunkt. Tillgång till personal med erforderlig utbildning så att tågen inte under några omständigheter framförs med mindre än två ombordpersonal. I annat fall skall situationen bedömas som ett stoppande fel och avgången ställas in.
  • Alla erforderliga verktyg som SJ i flera fall väljer att kalla processer ska vara färdiga och i drift. T.ex. fungerande viseringsverktyg och att bistroutrymme och montrar med varor är låsbart.
  • Kontrollgruppen behöver utökas så att utvecklingen av ett kundbeteende med fler som chansar att resa utan biljett motverkas.
  • Förarna ska som grund endast göra utrop som är relaterade till trafiksäkerhet.

Seko SJ konstaterar att tyvärr mottogs våra förslag och synpunkter på ett sätt som innebär att vi nu inte kan utesluta att företaget mer eller mindre saknar kompetens och förmåga att bedöma risker ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Något som även gäller SJs förmåga att lösa problem inklusive förmåga att kommunicera med kunderna om vad de faktiskt har köpt för vara/tjänst. Något som vi ser mycket allvarligt på.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.