Seko SJ Veckobrev vecka 16

Regeringen satsar på en bättre A-kassa

Regeringen har i den under veckan presenterade budgetpropositionen presenterat förslag på att höja ersättningen i A-kassan. Det är positivt att den nya regeringen nu levererar ett av de vallöften som gavs under valrörelsen. En högre ersättning från A-kassan är också en förut-sättning för att omställning från ett jobb till ett annat fungerar utan att pressa ner lönerna för övriga på arbetsmarknaden.

Löne- och avtalsförhandlingar

Seko och SJ har under veckan träffats för att gå igenom den lönekartläggning som skall göras enligt diskrimineringslagen minst var tredje år. Tyvärr visade det sig att SJ inte har lyckats att ta fram ett material som var fullständigt. SJ får nu bearbeta materialet så att det går att göra en ordentlig lönekartläggning. Vi har också under veckan haft en fortsatta diskussion om vad som behöver göras för att komma vidare med några av våra avtalsyrkanden samt hur befintligt löneutrymme ska fördelas i Befattningslönetarifferna. Förhandlingarna fortsätter den 21 april, då förhandlingarna om I-löner även påbörjas.

Vi går nu in i det tredje avtalsåret och den aktuella potten att fördela omfattar ett löneutrymme på 2,3 %. Avtalsperioden omfattar nu perioden 2015-04-01 – 2016-03-31.

 E-learning JTF 2015

Med anledning av att det fortfarande är oklarheter om tiden för E-learning på den egna arbetsplatsen har Seko idag beslutat att begära en överläggning med arbetsgivarsidan. Anledningen att vi väljer denna väg är att allt arbete på arbetsplatsen skall betraktas på samma sätt och att det inte finns några som helst överenskommelser om undantag för denna E-learning.

Seko SJ Styrelse

Seko SJ har under veckan haft det första styrelsemötet efter årsmötet. Ny ledamot i styrelsen är Henrik Sverin som ersätter Lennart Jansson. Efter första mötet med avtalsutskottet den 30 april kommer styrelsen att presentera ledamöternas olika ansvarsområden.

Är du inte medlem?

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ  Erik Johannesson

E-post: seko.sj@sj.se                             Stefan Zetterlund

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Medlem i facket, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.