Samtal pågår mellan SJ och Seko SJ för att förbättra planering av åkandeverksamheten

Seko SJ deltar sedan en tid i direkta samtal med arbetsgivarsidan som vi hoppas kan komma att ge bättre planering av den åkande verksamheten. Bifogar nedan det meddelande som gått ut på SJs intranät angående detta.

Utöver dessa samtal om eventuella förändringar har vi också varit med och tagit fram en enkät som syftar till att få fram ett bättre underlag för våra fortsatta diskussioner. Vi vill därför från Sekos sida uppmana er alla att fylla i denna enkät så snart den kommer att presenteras.

Sedan en tid tillbaka pågår samtal mellan SJ och våra arbetstagarorganisationer samt skyddsorganisationen för att hitta andra sätt att planera den åkande verksamheten.

Syftet med dessa samtal är att helt förutsättningslöst titta på om vi gemensamt kan göra förändringar i såväl  kollektivavtalet som utanför kollektivavtalet. Arbetsgruppen fokuserar framförallt på hur vi genom bättre schemaplanering och annan utformning av turerna kan åstadkomma en bättre arbetsmiljö med bibehållen robusthet, minskad bortavaro och färre sjukskrivningar för medarbetarna ombord på tågen.

Samtalen befinner sig för närvarande i ett stadie där gruppen tittar på olika idéer som kan vara värda att arbeta vidare med, och än så länge har inga beslut om förändringar fattats. Då dina åsikter som arbetar ombord är viktiga för gruppens fortsatta arbete kommer du inom kort att få möjligheten att delta i en enkät kopplat till ovan beskrivna frågor. Enkäten kommer att genomföras på ett webbformulär och instruktioner hur du genomför den kommer att skickas ut via mejl. Det är mycket viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten då den kommer att ligga till grund för arbetsgruppens fortsatta arbete.

 

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Centrala Mbl gruppen, Lokförare, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.