Seko fortsätter att säga nej till ytterligare minskad bemanning på SJ Snabbtåg.

SJ genomförde den 26 augusti förhandling med Seko och övriga personalorganisationer om ytterligare minskad bemanning på snabbtåget X2000. Den minskade bemanningen gäller X2000 tågen på Västkustbanan, Ostkustbanan och Nordvästra stambanan (Stockholm-Oslo) från och med den 2 november i år.

Förhandlingen avslutades i oenighet och Seko har reserverat sig mot SJs beslut.  

Seko SJ har redan i den första förhandlingen om nedbemanning framfört ett flertal konkreta förslag och synpunkter på SJs beslut till ändrad bemanning.

Några av dem var följande:

  • Högre kompetens på all ombordpersonal till en ny gemensam nivå motsvarande dagens högsta för att garantera att det finns personal med erforderlig kompetens ombord i samband med t.ex. olyckor, men även i samband med andra oregelmässigheter ur trafiksäkerhetssynpunkt. Tillgång till personal med erforderlig utbildning så att tågen inte under några omständigheter framförs med mindre än två ombordpersonal. I annat fall skall situationen bedömas som ett stoppande fel och avgången ställas in.
  • Alla erforderliga verktyg som SJ i flera fall väljer att kalla processer ska vara färdiga och i drift. T.ex. fungerande viseringsverktyg och att bistroutrymme och montrar med varor är låsbart.
  • Kontrollgruppen behöver utökas så att utvecklingen av ett kundbeteende med fler som chansar att resa utan biljett motverkas.
  • Förändringar som påverkar turlistor och turnycklar skall förläggas till ordinarie turlisteinplacering för att undvika alltför mycket ändringar för de som berörs.
  • Förarna ska som grund endast göra utrop som är relaterade till trafiksäkerhet.

Seko SJ konstaterar att det fortfarande är svårt att få tillräckligt gehör för vår oro att arbetsmiljön ombord skall försämras drastiskt. Bland annat måste företaget inse att de sträckor som tågen trafikerar är olika inbördes och att allt inte kan styras efter vilken tågtyp som trafikerar. Seko har också påmint om att sjukfrånvaron fortfarande inte är under kontroll bland ombordpersonalen.

Är du inte medlem?                                                                     

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ

Erik Johannesson                                                                   Stefan Zetterlund

E-post: seko.sj@sj.se

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.