Medlemsinformation vecka 50

Tågtjänstförhandlingar

Tågtjänstförhandlingarna inför T16 är avslutade. Seko har under förhandlingarna framfört en mängd förändringar vi velat se på turlistor och nycklar för att försöka få till en så bra åkning som möjligt. Tyvärr kände arbetsgivaren att de inte kunde tillmötesgå Seko på en del viktiga punkter, resultatet blev därför att förhandlingarna avslutades i oenighet.

Ett par av de punkter Seko ansåg så viktiga att vi fick lov att avsluta förhandlingen i oenighet följder nedan. Seko anser att:

  • Bemanningen är på en del sträckor på tok för liten för det arbete som behöver utföras
  • Turlistekonstruktörerna måste kunna ha möjlighet att lägga ut F-dagar/0-dagar i nycklarna, då detta är en förutsättning för att kunna få till bra nyckar på en del åkstationer.
  • Grupper som exakt går in i avstämningsperioden, t ex, åttamanna-grupper borde kunna skapas om detta göra att nycklarna blir bättre.

Det fanns också en del synpunkter från de lokala turlisteombuden Seko tycker det är synd att arbetsgivaren inte fäste mer uppmärksamhet på.

En positiv förändring Seko kunde komma överens med arbetsgivaren om är att i år kommer ingen att tvingas in på en grupp de inte vill ha. Alla som alltså väljer skubben kommer att få det valet.

Arbetet med att utforma turlistor sam ramarna runt det arbetet kommer att fortgå under 2016. Seko har som mål att försöka på arbetsgivaren att bl a ändra sig i hur instruktionerna till turlistekonstruktörerna är utformade.

Förhandlingsgruppen

Förhandlingsgruppen jobbar vidare med de resultat som framkom vid den gemensamma enkäten som genomfördes i somras. Samtliga anställda  som tillhör gruppen ombord och lokförare har nu fått information om utfallet av enkäten via en länk till intranätet där resultaten finns presenterade. Parterna jobbar nu vidare och i veckan som gick har vi haft ett möte där representanter för Stockhomståg deltog. Stockholmståg har sedan tidigare implementerat det planeringssystem som SJ kommer att övergå till under det kommande året. Vi fick en mycket intressant inblick i hur Stockholmståg jobbat med planeringssystemet och vilka slutsatser man dragit så här långt. Arbetet fortsätter och de kunskaper som finns i Stockholmståg kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Arbetsgrupp för trafikstörda lägen

Arbetsgruppen som skall jobba fram hantering av arbetstider och raster i samband med störda lägen har startat sitt arbete. Gruppen har vidgat uppdraget och har en ambition att en gång för alla reda ut vilka begrepp som gäller och vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa en rimlig hantering av personalens arbetstider och raster när trafiken störs av förseningar. Gruppen har kommit till som ett resultat av en tidigare förlikning mellan Seko och SJ AB, i en tvist om brott mot rastreglerna.

Är du inte medlem?                                                                     

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.  Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Tågtjänstförhandling, Turlistor. Bokmärk permalänken.