Årsmöte för Seko Förhandlingsorganisation SJ

Igår den 30 mars höll Seko Förhandlingsorganisation SJ sitt årliga årsmöte tillsammans med representantskapet. Vid årsmötet valdes Stefan Zetterlund till ny ordförande i styrelsen.

På årsmötet gicks bland annat styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut igenom och godkändes av klubbarnas representanter. Detta efterföljdes av en del förrättningar av val till olika poster. Som efterträdare till avgående ordförande Erik Johannesson valdes Stefan Zetterlund. Erik Johannesson avtackades också i samband med detta. Erik tackade även för sin tid som ordförande på Seko SJ och sin tid som förtroendevald som har varit en intressant och lärorik resa.

Det genomfördes även en del andra ny- och omval av bl.a. ledamöter i Seko SJ:s styrelse. Omvalda på 2 år som ledamöter i styrelsen blev Louise Reichenberg, Depå/Hagalund, och Henrik Sverin, Service/Malmö. Nya i styrelsen blev Martin Alnebring, Trafik/Hallsberg, (2 år) samt Christian Lilliehöök, Trafik/Göteborg, som valdes in på ett fyllnadsval på 1 år efter Stefan. Därmed ser den nya styrelsen ut som följande:

  • Stefan Zetterlund, ordförande
  • Martin Alnebring
  • Anna Hagberg
  • Johanna Kihlman
  • Christian Lilliehöök
  • Louise Reichenberg
  • Henrik Sverin

Den 4 april kommer den nya styrelsen för Seko SJ att träffas för att konstituera sig, dvs fastställa den interna arbetsordningen och komma överens om ansvarsområden i styrelsen.

Det här inlägget postades i Diverse, SEKO, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.