Konfliktinformation

Seko har varslat om konfliktåtgärder som träder i kraft kl 14.00 fredagen den 12 maj. När varslade konfliktåtgärder träder i kraft gäller följande för Sekos medlemmar på SJ AB.

En arbetsmarknadskonflikt av den typ som Seko varslat om är inte att likställa med frivillighet. Seko förväntar sig att alla medlemmar ställer upp och respekterar det varsel som lagts.

På SJ AB är gruppen komfortoperatörer i Hagalund uttagna i strejk och blockad föreligger när det gäller att utföra arbetsuppgifterna.

Varslet omfattar också på SJ AB övertids-, mertids- och nyanställnings- blockad. Detta gäller alla Sekos medlemmar i hela järnvägsbranschen. För Seko medlemmar på SJ AB innebär det att respektera blockaden mot att utföra övertids- och mertidsarbete samt blockad mot nyanställning.

Sekos hemsida www.seko.se gäller som huvudkälla för aktuell information. Konflikten kan lösas och avslutas med kort varsel. Därför är det viktigt att ni håller er uppdaterade via denna hemsida hela tiden. Givetvis kommer vi försöka att ha folk tillgängliga på respektive åkstation/arbetsplats men den snabbaste vägen att få korrekt information är via www.seko.se alternativt denna blogg.

Vad innebär varslet för mig?

Strejk för gruppen Komfortoperatörer i Hagalund

Total arbetsnedläggelse, strejk, för Sekos medlemmar som arbetar som komfortoperatörer i Hagalund. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbets- nedläggelsen. Inget annat företag får ta över och utföra arbetsuppgifterna.

Övertids- och mertidsblockad

Övertids- och mertidsblockad innebär förbud att arbeta övertid och mertid. Tågförsening som innebär övertidsarbete får pågå på sedvanligt sätt för att slutföra tjänstgöringstur. I situationer där osäkerhet råder, till exempel vid särskilda händelser som är svåra att bedöma skall Sekos konfliktpanel tillfrågas om besked för att avgöra om övertidsarbete kan genomföras. E-postadress och telefonnummer finns längst ner i detta meddelande.

All övrig övertid är försatt i blockad.

Nyanställningsblockad

Nyanställningsblockad. Då SJ AB kallt endast anställer sina timanställda de dagar som de jobbar, så upprättas ett nytt anställningsförhållande för varje dag de är inne och jobbar. Detta betyder att de turer som ni har fått uppbokade innan den 12 maj kl. 14.00 och som gäller dagar efter den 12 maj inte är föremål för konflikt. Däremot är det med hänvisning till nyanställningsstoppet blockad mot delgivning av turer som sker efter den 12 maj.

Om konflikten bryter ut

Om konflikten bryter ut så kommer Seko SJs klubbar att ha förtroendevalda som kommer att kunna hjälpa er med frågor och praktiska detaljer.

Har ni frågor eller funderingar så får ni självklart höra av er till någon förtroendevald eller kontakta Seko konfliktpanel på email konflikt@seko.se eller ring 072-20 71 121.

Information kommer även fortlöpande att uppdateras på denna blogg.

Denna information finns även som en medlemsinformation i .pdf-format: Seko SJ konfliktinformation den 8 maj 2017

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.