Framtidens planering #5: IVU/Rapid skjuts fram

SJ skjuter framtidens planering på obestämd framtid. Detta budskap förmedlades på SJ:s intranät den 12 mars.

Seko SJ anser att SJ:s fokus nu måste ligga på T20 och att få till en planeringsprocess som fungerar bättre än den inför T19.

Därför framför Seko SJ flera krav på arbetsgivaren för en fungerande process:

• SJ måste redan från grunden vid planering av tågtjänsten ta ett tydligare arbetsmiljöansvar i hela organisationen för att Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö följs.
• Eftersom det är osäkert när SJ bedömer att Rapid kan tas i bruk och hur framtidens planering ska se ut utgår Seko SJ från att gruppval genomförs på samtliga åkstationer enligt gällande kollektivavtal även inför T20.
• Klubbarnas lokala schemaombud måste involveras tidigare i turlistarbetet inför T20 och få större gehör för sina synpunkter både på turlistor och turnycklar.

Seko SJ:s schemagrupp har inga fler möten inplanerade just nu men är beredda att starta upp mötesverksamheten igen så snart SJ återkommer med besked om hur och när deras arbete med planeringsfrågan ska fortsätta.

Under tiden anser Seko SJ att SJ inte har råd att vänta med frågan om att förbättra våra medlemmars schemaläggning ur arbetsmiljösynpunkt.

Det här inlägget postades i Planering och Trafikledning, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor. Bokmärk permalänken.