Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.

Klubbarna inom Seko SJ har på möte idag beslutat att ge styrelsen i uppdrag att inleda formella förhandlingar med SJ om införande av en ny schemaplanerings-modell. Ett beslut som föregåtts av ett arbete i en schemaarbetsgrupp med deltagare från samtliga klubbar under mer än ett år. Ett arbete som bedrivits parallellt med SJ projekt om införande av det nya planeringsverktyget IVU/Rapid.

Seko SJ har sedan flera år tillbaka haft många diskussioner med SJ om medlemmarnas ständigt försämrade möjligheter att kunna planera sin fritid. En del i detta arbete var den enkätundersökning med tillhörande intervjuer som genomfördes sommaren 2015 och som tydligt stärkte behovet av bättre schemaplanering och ett ökat behov av möjlighet till individuell påverkan på sitt schema.

De flesta avtalsyrkanden under många år har handlat om arbetstids- och schemafrågor, något som inte har varit särskilt konstigt med tanke på att det sedan flera år tillbaka inte funnits någon acceptabel robusthet i de flesta medlemmars scheman. Något som även bekräftats i de mätningar som gjorts per ort när det gäller antal ändringar från gruppnyckel till månadslista, månadslista till veckolista och från veckolista till aktuell tjänstgöringsdag.

Erfarenheterna sedan 2016 genomförda schemapilot i Göteborg har visat på att det går att skapa en bättre robusthet om man arbetar med en schemaplaneringsperiod på omkring 3 månader, något som inte utesluter att den som vill har sina FP dagar planerade på en 12 månaders period.

Arbetet fortsätter nu i Sekos schemaarbetsgrupp samtidigt som förhandlingarna inleds med SJ om en ny schemaplaneringsmodell. När ett färdigt avtal finns färdigt kommer det att stämmas av med klubbarna.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.