T21

Hur ska vi hantera T21. Den frågan fick Seko SJ samtidigt som SJ meddelar att förutsättningar inte finns att skapa fasta listor för T21.

Seko SJ sammankallade då schemagruppen för att föra en dialog om hur Seko SJ ska förhålla sig till den informationen. Schemagruppen är eniga att värdet att kunna påverka överstiger det symboliska värdet i att säga nej.

Schemagruppen listade ett flertal punkter som Seko SJ ska lyfta med SJ.

• Valet av fridagsnyckel och helg ska kvarstå.
• Ett starkare omdisponeringsskydd.
• Ett särskilt hänsynstagande till de med olika former av anpassningar, till exempel föräldrar.
• Någon form av kompensation kopplad till återhämtning.
• Reglering ska ske i ett tillfälligt kollektivavtal.
• Månadsvisa avstämningsmöten på varje åkstation.

Seko SJ inväntar nu material inför förhandling.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Spåra SJ, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling. Bokmärk permalänken.