Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX på snabbtågen.

SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att ”säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades i oenighet med Seko då SJ inte ville gå flera av våra krav till mötes.

Vid införandet handlade rollen om att arbetsleda ett lag ombord bestående av upp till fem personer på snabbtågen.

Lönetillägget för befattningen SLX har under åren blivit en betydande del av många medlemmars månadslön. Ett värde som enligt Seko är viktigt att omhänderta för berörda medlemmar. Ingen vill få sin lön sänkt med upp mot 10 %.

Seko krävde i förhandlingen att varje medlem skulle få sitt tillägg omvandlat till ett personligt avlösningsbart tillägg utifrån gällande lönesystemsavtal. Något som SJ idag inte gick med på.

SJ har nu beslutat att tillägget betalas ut i sin helhet under 2021 med en halvering från 1 januari 2022 och för att helt upphöra 1 juni 2022.

Förhandlingen slutade i oenighet i den del som rör lönetillägget.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Ombordpersonal, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.