Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

Seko och SJ fortsätter med avstämningsmöten varje vecka. Seko lyfter hela tiden fram våra medlemmars frågeställningar samt kommer med förslag på konstruktiva lösningar.

Kunskapen om den egna verksamheten är lokal och Sekos arbetssätt med lokala turlistombud som kan sin verksamhet bäst, ska ges möjlighet till påverkan. Seko har därför krävt att det lokala turlistarbetet måste komma igång igen med vår lokala organisation. Med start från mars månad kommer turförteckning återigen att skickas ut till Sekos turlistombud. Seko och SJ är även överens om hur synpunkter från turlistombuden kommer att tas tillvara.

Föräldraanpassningen måste fungera på SJ. Seko har därför återigen lyft förslaget från 2019 om en arbetsgrupp för att just hantera denna fråga. SJ har nu ändrat sig och är positiva till förslaget från Seko. Arbetsgruppen kommer att titta på de individuella förutsättningarna som gäller för just den medarbetare och arbetsplats som lyfter problembeskrivningen.

SJ kommer även att utöka åkstation Sverige temporärt för att skapa bättre stabilitet på de orter som har mest akut personalbrist. Förfrågan är ute på de orter som har möjlighet att utöka sin grupp på åkstation Sverige. Även detta efter förslag från Seko.

Semestervalet i år kommer att hanteras av gruppchefsorganisationen. Detta är en återgång till hur det var innan pandemin. Seko har hela tiden krävt att semestervalet skall hanteras av närmsta beslutande chef som känner sina medarbetare bäst.

Seko gör skillnad för sina medlemmar. Samtidigt är vi medvetna om att det inte finns någon quick fix på de problem som råder. Seko fortsätter därför att vara konstruktiva och lyfta förslag på förbättringar som vi kan genomföra tillsammans.

Det här inlägget postades i Ombordpersonal, Turlistor. Bokmärk permalänken.