Förutsättningar T24, Trafik & Service

Förutsättningarna för planering och genomförande av T24 är satt. Efter flera år av stökig schemaplanering på SJ, är förhoppningarna att komma igång med denna process i ett tidigare stadie att få bättre turer och bättre gruppnycklar än förra årets utfall, som genomfördes under stor stress och tidspress.

Möte ägde rum med SJ den 15 juni för att gå igenom premisserna för hur T24 ska läggas upp för att uppnå bästa förutsättningar att jobba med det turlistmaterial som kommer att finnas för nästa år, det s k ”T24”. Även skyddsorganisationen deltog, då man gick igenom de OSA-direktiv (organisatorisk- och social arbetsmiljö) som finns framtagna för hur turkonstruktion och schemaläggning ska hanteras för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. En hel del synpunkter framfördes av Seko, som redan hade identifierats vid förra årets turlistförhandlingar som hölls i december. Bl a lyfte Seko att:
• För att lokala förutsättningar i den lokala samverkan ska ge bästa utfall på gruppnycklarna, behövs det möjlighet att förlägga 0-dagar eller dygnsöverskridanden turer utan tjänstgöringstur dagen efter.
• Raster för regionala/IC-avgångar bör iakttas med längre rast än 1h, då det ibland är långa sträckor med Regional/IC i samma omfattning som snabbtågen.
• Sk ”periodturer” (turer som förläggs kväll till morgon utan nattvila mellan arbetspassen, t ex börjar kl 20 för att sedan avsluta turen kl 7, och där det ligger kvartstid under tiden 01-05) inte planeras med en tjänstgöringstur före eller efter, då ingen riktigt nattvila erhållits, samt inte flera periodturer på rad.
• Utfallet av enkäten kring gruppval T23 ska redovisas och hanteras på varje åkstation.


SJ kommer redan nu i juni delge turlistombud och skyddsombud den typvecka som kommer att ligga för T24 för granskning. Detta för att få återkoppling i ett tidigt skede kring vilka turer som kan behöva arbetas om för att uppnå bästa åkning till T24. Seko har tryckt på att den lokala samverkan är av största vikt för att konstruera bra schema och turer, då kompetensen för åkningen finns hos turlistombuden för åkstationen. Seko SJ bevakar och följer upp denna process under året för att se vad som ytterligare kan behövas korrigeras för att schemaläggningen kan bli bättre.

Det här inlägget postades i Schema, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor. Bokmärk permalänken.