Status process T24 division Trafik & Service

Processen kring turer, scheman och grupper för T24 fortsätter.

Sekos turlistombud och skyddsombud har i flera steg varit involverade i arbetet lokalt för att påverka den egna ortens turer och scheman. Seko förhandlingsorganisation SJ hade centrala samråd med SJ över de nya turlistorna den 27/10, där vi framförde kritik i årets turlistarbete där det fortfarande inte är optimalt med t ex tid för att granska underlagen. Gällande turlistorna framfördes:

  • Lägga in korrekta tider för rast och orderläsning på jourturer och verkstadsturer enhet trafik.
  • Se över OSA-riktlinjer igen för att hitta ytterligare förbättringar i återhämtning i turer.
  • Hantering banarbetsturer under året.
  • Passresor och problematiken med fel förlagd förflyttningstid.

Parallellt fortgår löpande diskussion med SJ om förbättring av scheman inte minst när det gäller förutsägbarhet, stabilitet och återhämtning.

SJ kommer köra mer tåg under 2024 då fritidsresandet ökar. Konsekvensen blir bland annat fler avgångar på fredagar och söndagar och problematiken att fler turer slutar senare och börjar tidigt vid ledig helg. Diskussion om helggrupper och andra schemamodeller förs, för att se till att säkra våra medlemmars fritid.

När det gäller ¼-tiden förs diskussion kring hantering och utfall, inte minst i syfte att fördela den tid som återstår efter att turer har fyllts igen med fullbetald tid och se till att fördela dessa på ett rättvist sätt på individnivå.

T24 går nu in i slutet av processen och det som återstår är lokala diskussioner kring gruppnycklar (scheman) innan slutförhandling den 30 november. Gruppval pågår mellan 4 – 17 december. De nya grupperna börjar gälla den 1 februari, 2024 och fram till dess går alla på vikarielista. De nya turerna och viklista för alla är från och med den 10/12, 2023  – 31/1, 2024.

Det här inlägget postades i Schema, Service, Tågtjänstförhandling, Trafik, Turlistor. Bokmärk permalänken.