Avtalsgruppen (igen)

Idag har jag och Leif R varit på möte med avtalsgruppen. Som jag tidigare berättat är det en grupp bestående av dels representanter för fackföreningarna, och dels med representanter för SJ AB. Gruppens syfta är att reda ut saker som har med vårt kollektivavtal att göra.

Idag diskuterade vi bl a om svårigheten för de anställda att kunna kontrollera sin lön i efterhand. Alltså att kunna kontrollera vad som verkligen rapporterats in till lönekontoret från personalfördelarna. Man kunde i det gamla lönesystemet (TUPP) göra detta relativt enkelt. Idag är det näst intill omöjligt att kontrollera att det som står på lönespecifikationen stämmer överens med det man faktiskt har jobbat. Det här har på flera håll skapat en osäkerhet om att man verkligen får den lön man förtjänat, eller (hemska tanke J) att man kanske fått mer än man förtjänat. Företagets representanter höll med om att det är ett problem att vi inte kan göra dessa kontroller, och att man skall se över om detta går att lösa i de nuvarande systemen eller om man måste lägga till något.

Sen hade vi, åter igen, en kort diskussion om problemet med att ta sig till skolan för de som har lång resväg. Och än en gång konstaterades det att det är underligt att detta aldrig verkar kunna fungera ordentligt. Man ju tycka vad man vill om idén att flytta ett stort antal människor över halva Sverige (med alla kostnader det medför) för att läsa något de lika gärna kunde gjort på sin hemstation. Men här är vi alltså helt överens om hur saker som nattvila, lediga dagar osv skall skötas och ändå verkar det vara näst intill omöjligt att få det rätt på en del stationer. Det verkar som att det är något i kommunikationen mellan ledningen för företaget, och de som ute på stationerna skall verkställa direktiven som inte fungerar.

Under dagen korrigerade vi också några mindre fel som uppstått i avtalet i och med redigeringarna som skedde i samband med avtalsförhandlingarna 2010.

Vi fick också till en lösning på problemet med de sex minuter om dagen som saknats för de timanställda. Lösningen går i enkelhet ut på att man skapar tariffer för de timanställda. Företaget meddelade också att man reglerat dessa minuter bakåt i tiden för alla timanställda enligt den överenskommelse SEKO och SJ AB slöt vid en tvisteförhandling. Enligt företaget skall nu all tid fram till 2010-12-31 vara reglerad för de timanställda, och den resterande tiden kommer att regleras så snart den nya lösningen kommit i drift på lönekontoret, och skall sen fungera automatiskt i framtiden.

Den senare delen av dagen gick åt till att diskutera alla felaktigheter och oklarheter som finns i det dokument om semestersökning som skickats ut och funnits på intranätet. I dokumentet finns en hel del felaktigheter som inte stöds i avtalet. Bland annat står där man ska söka semestern i anslutning till ledig helg, vilket naturligtvis inte stämmer. Avtalet sägare att man bör göra detta, men det är alltså inget krav. Vidare blandar man i dokumentet ihop begreppen huvudsemester och sommarsemester vilket gör att texten blir mer än lovligt förvirrande. Utan att här gå in på precis alla felaktigheter och konstigheter så kan jag bara konstatera att företagets representanter höll med oss till fullo, och de beslutade att genast dra tillbaks dokumentet och skriva om det. Förhoppningen från vår sida är att det nya dokumentet är korrekt, och att det är betydligt mer lättförstått. Dokumentet skall i framtiden förvaltas av avtalsgruppen för att undvika framtida problem.

Om Anders Hedlund

Styrelsen SEKO SJ och Vice ordf Klubb Mälartåg
Det här inlägget postades i Lagar & Avtal. Bokmärk permalänken.