Kamratstöd från SEKO SJ:s sida

Texten nedan kommer från SEKO SJ:s sida (www.sekosj.se) och återpubliceras här då vi har fått påpekanden om att många enbart läser denna sida.

SEKO är INTE överrens med SJ
 om det nya kamratstödet

SJ skriver på intranätet om de nya rutinerna vid olycka eller tillbud. Man skriver också att avstämning kontinuerligt skett med personalorganisationerna. Det stämmer så långt att SEKO fått information om det upplägg SJ tänkt sig i frågan om stöd för de som drabbas av en olycka eller tillbud. SEKO har dock under hela arbetet varit kritisk till hur SJ tänkt sig de nya rutinerna.

Att SJ nu går över till att göra personliga bedömningar av hur de drabbade mår vid en olycka är inget SEKO ställer sig bakom. Tvärtom ser SEKO förfarandet att göra personliga bedömningar över telefon som en förhöjd psykisk press på personalen, och en stor risk för ökad ohälsa. Det är inte svårt att förstå att om man i en redan pressad situation vid en olycka tvingas prata med någon, som över telefon, skall bedöma ens hälsotillstånd får en ökad stress. En stress som mycket väl kan pressa den drabbade över gränsen till vad man kan stå ut med.

Att SJ gör denna förändring för att de månar om sin personal, eller som SJ, genom chefen för enhet Service, säger: ”…förbättra kvaliteten i vårt omhändertagande efter en olycka eller ett tillbud.” ser SEKO som ett misslyckat försök att dölja den verkliga orsaken, pengar! SJ gör naturligtvis denna förändring för att spara pengar, och man gör det genom att spela med den egna personalens hälsa. Att så cyniskt sätta pengar före välmående visar på en total brist på hänsyn och förståelse för de svåra situationer personalen ombord på våra tåg utsätts för.

Den som är i ett krisläge kanske inte alltid kan ge en riktig bild av hur den egentligen mår, eller väl förutse hur den kommer att må lite längre fram efter en incident. Forskningen visar tydligt på att fördröjda krisreaktioner är vanliga. Den drabbade kan ena stunden tycka sig må bra, för att i nästa stund ha ett drastiskt försämrat hälsoläge. Det finns ingen som helst garanti för att någon per telefon kan avgöra hur den drabbade verkligen mår. SEKO har gång på gång påpekat detta, men SJ har valt att helt ignorera SEKO:s åsikter.

SEKO:s anser att man inte bör lägga mer börda på personal som drabbas av olyckor. SEKO anser vidare att SJ genast måste dra tillbaks de nya metoderna, och återgå till de gamla rutinerna. Det finns bara ett sätt att säkerställa att man inte missar någon och det är att ta samtliga inblandade ut tjänst. För att senare göra en bedömning av hälsoläget vid ett personligt besök hos kvalificerad läkare/psykolog. Avgörandet skall inte lämnas till någon som sitter miltals bort, och inte har en aning om hur situationen på platsen är, eller hur de drabbade verkligen mår.

SEKO vill också påminna om att du som individ alltid har en möjlighet att ta dig själv ur säkerhetstjänst om du känner att du inte kan utföra ditt arbete på ett tryggt sätt. Detta betyder att du inte kan utföra något som helst säkerhetsarbete. Du kan däremot inte ta dig själv ur tjänst med mindre än att du sjukskriver dig. Den ende som kan ta personal ur tjänst är SJ AB. SEKO:s rekommendation är att om du känner dig det minsta tveksam på att du kan utföra ditt säkerhetsarbete på ett betryggande sätt så skall du ta dig själv ur säkerhetstjänst. Det är inte enbart din rättighet, det är också din skyldighet. Du ansvarar i ditt dagliga arbete för ett stort antal människors säkerhet. Det ansvaret kan man inte ha om det finns den minsta tvekan till att man kan utföra sitt uppdrag fullt ut.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.