SJ TAR BORT MÖJLIGHETEN ATT SÄLJA BILJETTER OMBORD PÅ TÅGEN!

SJ har nu avslutat förhandlingen med SEKO om stängd biljettförsäljning ombord på tågen. Förhandlingen har resulterat i ett avtal mellan SJ, SEKO och övriga personalorganisationer som bland annat reglerar hur förändringen skall hanteras.

SJ har beslutat att genomföra förändringen stegvis med början den 15 november i år. SEKO har i förhandlingen tydligt markerat att vi är tveksamma till förändringen, inte minst mot bakgrund av erfarenheter från genomförda förändringar med stängd biljettförsäljning ombord på tågen i södra Sverige. Avtalet som nu finns om stängd biljettförsäljning ombord innehåller flera kontrollstationer inklusive skrivning om att ”Alternativa försäljningslösningar kan tas fram om kundbehov och kundbeteende motiverar detta.”

SJ har i förhandlingen redovisat att idag säljs endast en 1 % av samtliga biljetterna ombord på tågen och att effekten av stängd biljettförsäljning ombord bedöms till + 100 miljoner kronor per år.

SEKO har i förhandlingen markerat att det är SJ AB ansvar att dels visa att effektiviseringen verkligen är så stor som 100 miljoner kronor på årsbas, samt dels ta det fulla ansvaret att stoppad ombordförsäljning ombord fungerar på ett tillförlitligt sätt för ombordpersonalen och företagets kunder.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Försäljning, Ombordpersonal, Service, SJ AB. Bokmärk permalänken.