Tågtjänstfördelning T13

Senaste nytt från Tågtjänst T13

Vi har nu haft Samrådsmöten med SJ. Förarna träffades 17-18 sep och ombord hade sina möten den 19-20 sep.
SJ informerade om det nya turnummersystemet som skall börja gälla från T13.
På trafik är turnumren kopplade till när tjänsten börjar och om det är ex överliggningar.
På service är det kopplat till befattningar.
För att undvika missförstånd vid överliggningar så har förkortningar ändrats för ombordpersonal.

Under vecka 41 ska samråd ske ute på orterna gällande turnycklar
Förhandling om T13 sker 7 november gällande turförteckning och turnycklar.

Trafik
Den stora ändringen på förarsidan är att nu ligger det klargöring i Hgl på lokförarna
På flertalet av alla motorvagnar (lok o vagn ligger kvar på fordon).
Men alla detaljer är inte riktigt klara.
SEKO har drivit frågan om vikten av att utföra klargöringar av fordon i flera år.
Vi börjar nu se ett resultat av detta.
Vi har i avtal ännu inte gångtid på borta station men SJ hävdar att man i turerna har tagit höjd för det, alltså du ska inte behöva förflytta dig på din rast.
Vi har ett antal punkter där vi inte har fått svar av SJAB de ska återkomma!!!

Ombord:
Den stora frågan har från SEKOs sida varit bemanningen på tågen. Man får mest ”luddiga” svar från SJ angående just bemanningen ombord. Svar som ”vi tar det med oss” känns numera som ett uttjatat mantra.
Vi har också haft en diskussion angående den pågående nedmontering av säkerhets tänket. Är det viktigare att kolla om någon har namnsdag på resenärlistan så man kan bjuda på kaffe och bulle i bistron än att lägga mer fokus på fordonslistan?
SJ fortsätter att hävda att man kan förlänga tur med passresa. SEKO anser att ombordpersonal har jobb att utföra vid turslut på hemmastation (redovisning handator)

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Tågtjänstfördelning, Turlistor. Bokmärk permalänken.