ECO-Driving

Runt om i landet sker nu en fortbildning för samtliga lokförare. Denna fortbildning syftar i att ge förare kunskaper i EC-driving och på så vis minska de kostnader SJ AB har för elkraft, samt bidra till en bättre miljö. Elförbrukningen är ingen obetydlig utgift för SJ AB och givetvis vill lokförarna inom SEKO bidra till en minskning av kostnaderna.

Eftersom lokföraren är den som bestämmer hur tåget skall framföras, och är den som kan göra en verklig skillnad när det gäller ”EC-driving” anser SEKO att det är en självklarhet att förarna på SJ AB skall vara med och dela på den besparing de hjälper företaget att göra.

Företrädare för lokförare i SEKO har nu skickat in kravet till SJ AB. Kraven är som följer:

  • Lokförarna ska ta del av den besparing som SJ AB gör utefter referensvärdena år 2009-2010
  • 50% av den totala besparingen skall tillföras lokförarkollektivet, i en ökning av      månadslönen.
  • Belopp skall ligga utanför kommande lönerevisioner och skall alltså inte påverka andra yrkesgruppers möjlighet till gynnsam löneutveckling
  • Varje kalenderås görs en beräkning av de besparing som gjorts, efter detta förs 50% av summan till den gemensamma potten för lokförare.

SEKO inväntar nu ett förhandlingsdatum från SJ AB och återkommer med mer information efter förhandlingarna genomförts.

För Lokförarna inom SEKO SJ
Niclas Ylander
Anders Hedlund

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Lokförare. Bokmärk permalänken.