Omorganisation division Planering och Trafikledning

SEKO har idag förhandlat med SJ AB om en planerad omorganisation på division planering och trafikledning.

Omorganisationen innebär i korthet dels att divisionen centraliserar mer av sin verksamhet till Stockholm, och dels att en del tjänster kommer att försvinna.

SEKO framförde under förhandlingarna kritik på följande punkter:

  • SEKO ser inte en centralisering till Stockholm som något positivt. Detta gäller speciellt personalplaneringen där SEKO ser närheten till de människor man planerar för som viktig för att planeringen för individen skall bli så optimal som möjligt.
  • SEKO ser också den lokala förankringen som avgörande för att klara framtida utmaningar i anbudstrafiken.
  • SEKO anser vidare att företaget är för optimistiska när det gäller antalet planerare. Att få till en fungerande planering med det antal planerare som organisationsförändringen innebär kommer att bli väldigt svårt, inte minst med tanke på att ingen höjd tagits för den planerade ”efterfrågestyrd bemanning”.
  • SEKO ställer sig också frågande till divisionens mål som de presenterades under förhandlingarna. Det finns inget i divisionens mål om att skapa en så bra planering som möjligt för de människor man planerar för. Detta trots att det inte är helt okänt hur viktig en bra planering är för trivseln och hälsan bland personalen.

I förhandlingarna framkom också att ingen allmän omsökning av tjänsterna kommer att göras vilket SEKO ser som positivt. En översyn av personalens kompetensnivå kommer att genomföras. Förhoppningen från SEKO:s sida är att om några brister i kompetensen upptäcks kommer detta att rättas till med individuella planer för kompetensutveckling.

SEKO valde tillsammans med övriga arbetstagarorganisationer att inte reservera sig mot omorganisationen då SEKO tror att de brister vi påpekat under förhandlingarna kommer att rättas till under det vidare arbetet med omorganisationen.

Den nya organisationen skall vara på plats den 1:a jan 2013.

 

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Planering och Trafikledning. Bokmärk permalänken.