Branschkonferens 27 – 28 november

Tisdag onsdag den 27 – 28 november håller SEKO branschkonferens. På konferensen kommer bland annat att diskuteras de yrkanden som klubbar och förhandlingsorganisationer i SEKO vill att förbundet skall driva i 2013 års avtalsförhandlingar.

Utöver krav på löneökning så måste vi nu på allvar driva frågan om de villkor som numera erbjuds i branschen med ständigt osäkra anställningsvillkor. Vi är snart i ett läge där merparten av alla nyanställda erbjuds deltider och timanställningar. Ingen vet riktigt vad man tjänar nästa månad och blir alltmer beroende av en arbetsgivare som uppträder mer och mer kortsiktigt.

Branschkonferensen bör besluta att driva frågan om att utveckla branschavtalet med regler för lönevillkoren ute i branschens olika företag. Dvs avtalet måste innehålla tarifflöner med de lönevillkor som skall vara absoluta minsta gemensamma nämnare för de anställda ute i företagen. Efter SJ Götalandstågs agerande med deltider för nyanställda lågt avlönade tågvärdar som dessutom erbjuds deltidsanställningar, måste lägstalönerna i branschen höjas rejält.

Regler för hur företagen får använda timanställd personal måste skärpas upp kraftigt. Eventuellt skulle det kanske vara effektivt med att anlita bemanningsföretag i viss omfattning i stället för tim och deltidsanställningar. Allt måste dock regleras tydligt eftersom branschen alltmer verkar gå in för att rasera de avtal som finns på företagen i samband med upphandlingar som nu sker i stor omfattning.

Från SEKO SJ deltar Erik Johannesson, Martin Alnebring och Leif Redius i konferensen. Vi avser att gå i bräschen för att ställa krav på ett starkare branschavtal och vi utgår från att övriga representanter på konferensen stödjer oss i arbetet att stärka branschavtalet

Tiden är kommen att samarbeta mycket tätare mellan olika yrkesgrupper och mellan fackklubbar och branschorganisationer i spårtrafikbranschen. De senaste 10 åren har varit en utförslöpa i samarbetet och det är nu hög tid att skapa en vettigare organisation för det gemensamma fackliga arbetet i branschen. Att nu gå vidare och bilda en gemensam branschorganisation skulle vara första steget i att vi tar tillbaka makten över våra avtal och villkor. Dessutom måste vi få mer inflytande över de yrkesfrågor som alltmer avgörs ute i europasamarbetet. Medan norrmän och danskar deltar aktivt i detta arbete så har vi i Sverige missat en hel del genom att inte vara representerade i olika beslutande organ. Det är därför vår förhoppning att konferensen skall det första steget genom att bilda en gemensam branschorganisation för järnvägsanställda även inom SEKO.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, SJ AB, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.